Paskelbta  Kov 16, 2018

VYRAI GEDIMINO KALNE

Liet 100 ryskVyrai Gedimino kalne : 1915-1920 m. įvykių atsiminimai ir apžvalga / Stasys Butkus ; parengė Almantas Šlivinskas ; redaktoriai Almantas Šlivinskas, Roberta Rasikienė. – 3-asis patais. ir papild. leid.. – Šiauliai : Šiaulių rajono savivaldybės viešoji biblioteka, 2017 (Šiauliai : Titnagas). – 191, [1] p. : iliustr.. – Tiražas 500 egz.. – ISBN 978-609-95971-1-9

St-Butkus-Vyrai-Gedimino-kalne-2

Stasys Butkus (1897–1961)

Pirmą kartą Lietuvoje išleidžiamoje jos kariuomenės savanorio, visuomenės veikėjo, žurnalisto Stasio Butkaus (1897–1961), kilusio iš Kurtuvėnų kaimo (Šiaulių r.), atsiminimų knygoje „Vyrai Gedimino kalne“ pateikiama jo išgyventų 1915–1920 m. įvykių istorija. Joje atsispindi masinis žmonių pasitraukimas iš Lietuvos karo metu, vokiečių okupacijos, sunkus nepriklausomybės kovų ir valdžių kaitos laikotarpis, autentiškai ir vaizdingai pateikta to laiko žmonių patirtis, jų dvasinė ir patriotinė būsena. Knyga papildyta dviem moksliniais straipsniais, apibūdinančiais atsiminimų autorių, jo veiklą ir to meto politinių įvykių raidą Lietuvoje.
Tai trečiasis šios knygos leidimas: pirmąkart Stasio Butkaus knyga buvo išleista 1957 m. aukotojų lėšomis Vokietijos federacinėje respublikoje, Memingene (Memmingen), antrąkart –1984 m. išleido Lietuvių skautų sąjungos Tautinio auklėjimo skyrius JAV, Čikagoje.

 

St-Butkus-Vyrai-Gedimino-kalne-1

Knygos „Vyrai Gedimino kalne“, išleistos 1957 m. viršelio aplankas (dail. Alfonsas Krivickas)

„Tai knyga apie Lietuvai esmingus šimtmečio senumo įvykius jų dalyvio akimis.
Negali nesigėrėti atsiminimų autoriaus Stasio Butkaus asmenybe. Žavi jaunuolio, net paauglio, pilietinė branda. Štai 1912 metų laikraštyje išspausdintoje žinutėje iš gimtosios apylinkės jis, penkiolikmetis vaikinukas, rašo: „Ne Amerikon reikia mums eiti, bet išmokti kokio amato ir likti Lietuvoje“. Atkakliai lavinasi savarankiškai. Po kelerių metų kaimynė apie jį pasakys: „Knyga iš rankų neiškrisdavo“. Į savanorius – ieškoti „Lietuvių ir Žemaičių vaisko“ – veržiasi iš namų net nesveikuodamas. Tokiam jaunuoliui tarsi paties likimo buvo lemta patekti į būrį karių, kurie 1919 metų sausio 1-ąją Gedimino pilies bokšte iškėlė mūsų Trispalvę.
Atsiminimų knygoje kiekvienas rasime sau įdomių dalykų. Šalia reikšmingų politinių įvykių, kautynių ir buitinio kareivių gyvenimo aprašymų, bus smagu aptikti kad ir tokį faktą, kaip besikurianti Lietuvos kariuomenė žygiams ėmėsi pritaikyti lietuvių liaudies dainas – kurios iš jų tiktų žygiuojant į koją. Pirma tokia daina tapusi „Pelėda“: Išėjo tėvelis į mišką…
Atsiminimų kalba nuoširdi, paprasta, trumpasakė, todėl juos perskaitai vienu prisėdimu.
… Šitaip per knygą nenutrūksta kartų santaros, tautos ir Tėvynės istorijos grandinė.“
Prof. Kazimieras Župerka

KN butkus turinys

Skaityti daugiau:

„Nauja bibliotekos išleista knyga: interviu su knygos leidėjais“
„Lietuvos žurnalistų sąjungos tinklapyje apie Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos išleistą knygą“
„Kuršėnuose pristatyta Stasio Butkaus knyga „Vyrai Gedimino kalne“


Kategorijos Naujos Knygos
Pasidalinti įrašu
  • 1,507
KURŠĖNŲ VYTAUTO VITKAUSKO BIBLIOTEKOS SKAITYKLOS ERDVĖJE VYRAVO EBRU MENO MAGIJA
EBRU MENAS PRISTATYTAS KURŠĖNŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „BURATINAS“ TĖVŲ KLUBO NARIAMS

Nėra komentarų