Paskelbta  Sau 30, 2018

VASARIO MĖNESIO RENGINIAI (2018 M.)

RENGINIAI IR PARODOS
ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS
STRUKTŪRINIUOSE TERITORINIUOSE PADALINIUOSE
2018 M. VASARIO MĖNESĮ

 AUKŠTELKĖS BIBLIOTEKA

■ 2 d. – AUKŠTELKĖS BIBLIOTEKOJE– spaudinių paroda „100 žingsnių per Lietuvą“, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui ir Tarptautinei gimtosios kalbos dienai (veiks iki 02-19).

■ 20 d. – AUKŠTELKĖS BIBLIOTEKOJE– spaudinių paroda „Garsusis Žiulis Vernas“ (Žiuliui Vernui – 190) (veiks iki 02-28).

■ 27 d. 10 val. – AUKŠTELKĖS MOKYKLOJE-DAUGIAFUNKCIAME CENTRE- edukacinis užsiėmimas „Žvakių vaškas ant vandens“ su šviečiančiais smėlio staliukais. Organizuoja Aukštelkės biblioteka ir Aukštelkės mokykla-daugiafunkcis centras.

 BAZILIONŲ BIBLIOTEKA

■ 13 d. – BAZILIONŲ BIBLIOTEKOJE– spaudinių paroda „Gražiausi žodžiai Lietuvai“, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui (veiks iki 02-24).

■ 24 d. – BAZILIONŲ BIBLIOTEKOJE– spaudinių paroda „Žaliojo gintaro vėriniai“ (Sigitui Gedai – 75) (veiks iki 02-28).

BRIDŲ BIBLIOTEKA

■ 2 d. – BRIDŲ BIBLIOTEKOJE – spaudinių paroda „Eilės tik tau – Lietuva“, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui (veiks iki 03-02).

■ 16 d. 16 val. – BRIDŲ BIBLIOTEKOJE – viktorina visai šeimai „Švieskime Lietuvą“, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui.

 BUBIŲ BIBLIOTEKA

■ 1 d. – BUBIŲ BIBLIOTEKOJE– spaudinių paroda „Kažkur pačioj gilybėj slypi tos grožio sėklos ir daigai“ (Sigitui Gedai – 75) (veiks iki 02-16).

 DRĄSUČIŲ BIBLIOTEKA

■ 6 d. 18 val. – DRĄSUČIŲ BIBLIOTEKOJE – edukacinės-kūrybinės dirbtuvės „Lietuva – mano šalis“, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui.

■ 7 d. – DRĄSUČIŲ BIBLIOTEKOJE– spaudinių paroda „Kai išorinio pasaulio pažinimas susipina su nuotykiais“ (Žiuliui Vernui – 190) (veiks iki 02-28).

■ 15 d. 10.30 val. – DRĄSUČIŲ MOKYKLOJE– šventinis rytmetys „Žvelgiu per gimto kaimo langą“, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui. Rengia: Drąsučių mokykla, Drąsučių biblioteka.

 GILAIČIŲ BIBLIOTEKA

■ 1 d. – GILAIČIŲ BIBLIOTEKOJE – spaudinių paroda „Ką tu vadini gimtine?“ (Anzelmui Matučiui – 95) (veikia nuo 01-07 iki 02-04).

■ 4 d. 13 val. – GILAIČIŲ BIBLIOTEKOJE – atvirlaiškių kūrimo valandėlė „Tau, Lietuva“, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui.

■ 4 d. – GILAIČIŲ BIBLIOTEKOJE– spaudinių paroda „Spindulys esti begalinės šviesos“, skirta Vydūno metams (veiks iki 02-28).

GILVYČIŲ BIBLIOTEKA

■ 1 d. – GILVYČIŲ BIBLIOTEKOJE– spaudinių paroda „Tiesa knygoje – amžina ir nepamirštama“ (Sigitui Gedai – 75) (veiks iki 02-28).

■ 5 d. – GILVYČIŲ BIBLIOTEKOJE– spaudinių paroda „Mums brangus žodis – Lietuva“, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui (veiks iki 02-28).

 GINKŪNŲ BIBLIOTEKA

■ 3 d. – GINKŪNŲ BIBLIOTEKOJE– spaudinių paroda „Širdyje nešiojamės tą Tėvynę, kuri gimė Vasario 16-ąją“, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui (veiks iki 03-15).

■ 9 d. 14 val. – GINKŪNŲ BIBLIOTEKOJE – edukacinis užsiėmimas „Juostelė Lietuvai“, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui.

GRUZDŽIŲ AUGUSTINO GRICIAUS BIBLIOTEKA

■ 1 d. – GRUZDŽIŲ AUGUSTINO GRICIAUS BIBLIOTEKOJE – akcija „100 tautinių lėlių – Lietuvos gimtadieniui“ (akcija vyksta nuo 01-02 iki 02-16.)

■ 5 d. – GRUZDŽIŲ AUGUSTINO GRICIAUS BIBLIOTEKOJE – spaudinių paroda „Internetas, kokio norime“, skirta Saugesnio interneto savaitei (veiks iki 02-09).

■ 5–9 d. – GRUZDŽIŲ AUGUSTINO GRICIAUS BIBLIOTEKOJE – edukacinis- interaktyvus žaidimas „Aštuonkojo spąstai“, skirtas Saugesnio interneto savaitei.

■ 7 d. 12.30 val. – GRUZDŽIŲ AUGUSTINO GRICIAUS BIBLIOTEKOJE – valandėlė „Internete būk saugus“, skirtas Saugesnio interneto savaitei.

■ 13 d. – GRUZDŽIŲ AUGUSTINO GRICIAUS BIBLIOTEKOJE– spaudinių paroda „Gražiausia šalis Lietuva“, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui (veiks iki 02-28).

■ 13 d. – GRUZDŽIŲ AUGUSTINO GRICIAUS BIBLIOTEKOJE – lėlių paroda „100 tautinių lėlių – Lietuvos gimtadieniui“ (veiks iki 03-08).

■ 14 d. – GRUZDŽIŲ AUGUSTINO GRICIAUS BIBLIOTEKOJE – vaikiškų knygelių paroda „Lietuva – mažytis mano kraštas“, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui (veiks iki 02-28).

■ 19 – 21 d. – GRUZDŽIŲ AUGUSTINO GRICIAUS BIBLIOTEKOJE – akcija „Skaitytojau, neužmiršk savo kalbos – rašyk“, skirta Tarptautinei gimtosios kalbos dienai.

KAIRIŲ BIBLIOTEKA

■ 1 d. – KAIRIŲ BIBLIOTEKOJE– spaudinių paroda vaikams „Šnekučiai – šnekučiams“ (Anzelmui Matučiui – 95) (veikia nuo 01-05 iki 02-05).

■ 1 d. – KAIRIŲ BIBLIOTEKOJE – Nijolės Špečkauskienės dailės darbų paroda „Gyvenimo akimirkos“ (veiks iki 03-05).

■ 5 d. – KAIRIŲ BIBLIOTEKOJE– spaudinių paroda „Padainuok apie baltą varnelę“ (Sigitui Gedai – 75) (veiks iki 03-06).

■ 5 d. – KAIRIŲ BIBLIOTEKOJE– Šiaulių logopedinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo  skyriaus vaikų darbelių paroda „Žiemos siurprizai“ (veiks iki 02-28).

■ 27 d. – KAIRIŲ BIBLIOTEKOJE– spaudinių paroda „Lietuvių kalbos margi raštai“, skirta Tarptautinei gimtosios kalbos dienai (veiks iki 03-09).

 KURŠĖNŲ VYTAUTO VITKAUSKO BIBLIOTEKA

■ 1 d. – KURŠĖNŲ VYTAUTO VITKAUSKO BIBLIOTEKOJE– Foto meno erdvėje – Algirdo Musneckio fotografijos darbų paroda „Apšerkšnijusi žiema“ (veikia nuo 2017-12-08 iki 2018-02-03).

■ 1 d. – KURŠĖNŲ VYTAUTO VITKAUSKO BIBLIOTEKOJE– spaudinių paroda „Sausio 13-oji gyva atmintyje“, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui (veikia nuo 01-02 iki 02-05).

■ 1 d. – KURŠĖNŲ VYTAUTO VITKAUSKO BIBLIOTEKOJE– spaudinių paroda „Minu vien žemės tremtinio takus“, (Vincui Mykolaičiui-Putinui – 125) (veikia nuo 01-02 iki 02-05).

■ 5 d. – KURŠĖNŲ VYTAUTO VITKAUSKO BIBLIOTEKOJE – piešinių paroda „Saugus internetas – saugūs mes“, skirta Tarptautinei saugesnio interneto dienai (veiks iki 03-05).

■ 6 d. – KURŠĖNŲ VYTAUTO VITKAUSKO BIBLIOTEKOJE– spaudinių paroda „Širdyje lietuvio… brangiausios spalvos trys“, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui (veiks iki 03-05).

■ 6 d. – KURŠĖNŲ VYTAUTO VITKAUSKO BIBLIOTEKOJE– spaudinių paroda „Magijos, metamorfozės, realizmo meistras“ (Sigitui Gedai – 75) (veiks iki 03-05).

■ 7 d. – KURŠĖNŲ VYTAUTO VITKAUSKO BIBLIOTEKOJE – Foto meno erdvėje – VšĮ Kuršėnų politechnikos mokyklos Vizualinės raiškos studijos narių fotografijos darbų paroda „Sustok!“ (veiks iki 03-07).

■ 7 d. – KURŠĖNŲ VYTAUTO VITKAUSKO BIBLIOTEKOJE – Foto meno erdvėje – VšĮ Kuršėnų politechnikos mokyklos Vizualinės raiškos studijos narių fotografijos darbų paroda „Mes ir gamta“ (veiks iki 03-07).

7 d. 16 val. – KURŠĖNŲ VYTAUTO VITKAUSKO BIBLIOTEKOJE – edukacinis užsiėmimas su Žemaitijos skautų organizacijos, Kuršėnų perkūno draugovės skautais „Tautiškų aksesuarų gamyba“, skirtas Skautų judėjimo metams ir Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui.

■ 8 d. 15 val. – ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS CENTRO MAŽOJOJE SALĖJE (Ventos g. 11A, Kuršėnai) – Stasio Butkaus knygos „Vyrai Gedimino kalne“ pristatymas, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui. Organizuoja: Šiaulių rajono savivaldybės viešoji biblioteka, Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centras.

■ 21 d. 18 val. – ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS CENTRO PARODŲ SALĖJE (Ventos g. 11A, Kuršėnai) – literatūrinis-muzikinis vakaras „Sava daina – savai kalbai“, skirtas Tarptautinei gimtosios kalbos dienai ir Vytauto Vitkausko 6-osioms mirties metinėms paminėti. Organizuoja: Kuršėnų Vytauto Vitkausko biblioteka, Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centras, Kuršėnų meno mokykla.

 KURŠĖNŲ VYTAUTO VITKAUSKO BIBLIOTEKOS VAIKŲ LITERATŪROS SKYRIUS

■ 8 d. 11 val. – KURŠĖNŲ VYTAUTO VITKAUSKO BIBLIOTEKOS VAIKŲ LITERATŪROS SKYRIUJE – Metų knygos rinkimuose dalyvaujančios E. Daciūtės ir A. Kiudulaitės knygos „Laimė yra lapė pristatymas Kuršėnų S. Anglickio pagrindinės mokyklos pirmokams ir pokalbių šou „Kas yra laimė?“.

■ 12 d. 10 val. – KURŠĖNŲ VYTAUTO VITKAUSKO BIBLIOTEKOS VAIKŲ LITERATŪROS SKYRIUJE – lopšelio-darželio „Nykštukas“ vaikų piešinių parodos „Nupiešiu, nuspalvinsiu visą gimtinę“, skirtos Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui, pristatymas,

■ 12 d. – KURŠĖNŲ VYTAUTO VITKAUSKO BIBLIOTEKOS VAIKŲ LITERATŪROS SKYRIUJE – lopšelio-darželio „Nykštukas“ vaikų piešinių paroda „Nupiešiu, nuspalvinsiu visą gimtinę“, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui (veiks iki 02-28).

■ 13 d. 12 val. – KURŠĖNŲ VYTAUTO VITKAUSKO BIBLIOTEKOS VAIKŲ LITERATŪROS SKYRIUJE – literatūriniai skaitymai „Mano atmintis gyva – čia nuo amžių – Lietuva“, skirti Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui. Dalyvauja S. Anglickio pagrindinės mokyklos moksleiviai.

■ 20 d. 11 val. – KURŠĖNŲ VYTAUTO VITKAUSKO BIBLIOTEKOS VAIKŲ LITERATŪROS SKYRIUJE – ikimokyklinio ugdymo įstaigų skaitovų konkursas „Šimtąkart čia žydresnis dangus“, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui.

■ 23 d. 15 val. – KURŠĖNŲ VYTAUTO VITKAUSKO BIBLIOTEKOS VAIKŲ LITERATŪROS SKYRIUJE – bibliotekos vaikų klubo „Smalsučiai“ narių edukacinis užsiėmimas „Ar vingri kalbos gaida“, skirtas Tarptautinei gimtosios kalbos dienai.

 KURTUVĖNŲ BIBLIOTEKA

■ 6 d. 14 val. – KURTUVĖNŲ MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO KOMPIUTERIŲ KLASĖJE – valandėlė I-IV kl. mokiniams „Junkis, kurk ir dalinkis pagarbiai: geresnis internetas prasideda nuo tavęs“, skirtas Saugesnio interneto savaitei. Rengia Kurtuvėnų biblioteka.

■ 8 d. – KURTUVĖNŲ BIBLIOTEKOJE – spaudinių ir piešinių paroda „Tėviškės veidas“, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui (veiks iki 02-28).

■ 8 d. 14 val. – KURTUVĖNŲ BIBLIOTEKOJE – edukacinis užsiėmimas „Vasarį pasitikus“, skirtas vasario mėnesio aktualijoms: atvirukų, skirtų Lietuvai ir Užgavėnių kaukių kūrybai.

■ 13 d. 10 val. – KURTUVĖNŲ MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO KIEME– „Užgavėnės“. Rengia: Kurtuvėnų biblioteka, Kurtuvėnų mokykla-daugiafunkcis centras.

■ 20 d. 10 val. – KURTUVĖNŲ BIBLIOTEKOJE– popietė ikimokyklinio amžiaus vaikams  „Meilė Tėvynei – mažoje širdelėje“, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui ir Tarptautinei gimtosios kalbos dienai.

 KUŽIŲ BIBLIOTEKA

■ 1 d. – KUŽIŲ BIBLIOTEKOJE– spaudinių paroda „Leiskime Laisvei alsuoti“, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui (veiks iki 02-28).

■ 9 d. 10 val. – KUŽIŲ BIBLIOTEKOJE – edukacinis užsiėmimas Kužių gimnazijos IV pradinės kl. mokiniams „Šimtas žingsnių, šimtas žodžių – Lietuvai“, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui. Edukaciją veda Rasa Lukauskienė.

■ 16 d. – KUŽIŲ SENIŪNIJOS SALĖJE – spaudinių paroda „Ateitis per praeitį brenda“ (veiks nuo 14 val., renginio „Atkurtai Lietuvos valstybei – 100 metų. Vasario 16-ąją švęskime drauge!“ metu). Parodą rengia Kužių biblioteka.

 MEŠKUIČIŲ BIBLIOTEKA

■ 2 d. – MEŠKUIČIŲ BIBLIOTEKOJE– spaudinių paroda „Žymiausi lietuvių kalbininkai“, skirta Tarptautinei gimtosios kalbos dienai (veiks iki 02-27).

■ 2 d. – MEŠKUIČIŲ BIBLIOTEKOJE– spaudinių paroda „Poezija – tarp dviejų žodžių ar periodų uždaryta dvasia, tai, kas nepagaunama“ (Sigitui Gedai – 75) (veiks iki 02-15).

■ 5 d. 14.30 val. – MEŠKUIČIŲ BIBLIOTEKOJE – informacinių technologijų popietė moksleiviams „Junkis, kurk ir dalinkis pagarbiai: geresnis internetas prasideda nuo tavęs“, skirta Tarptautinei saugesnio interneto dienai

■ 7 d. 15 val. – MEŠKUIČIŲ BIBLIOTEKOJE– kūrybinė popietė „Ebru menas – tapyba ant vandens“.

■ 12 d. – MEŠKUIČIŲ BIBLIOTEKOJE– spaudinių paroda „Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetis“ (veiks iki 02-27).

■ 12 d. 14.30 val. – MEŠKUIČIŲ BIBLIOTEKOJE– viktorina moksleiviams „Ką žinai apie valstybės atkūrimą?“, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui.

■ 15 d. – MEŠKUIČIŲ BIBLIOTEKOJE– spaudinių paroda „Iš rojaus obuoliukų pasaulio“ (Bitei Vilimaitei – 75) (veiks iki 02-27).

■ 27 d. 14.30 val. – MEŠKUIČIŲ BIBLIOTEKOJE– popietė IV-VI kl. moksleiviams „Didžiuokimės gimtąja lietuvių kalba“, skirta Tarptautinei gimtosios kalbos dienai.

NAISIŲ BIBLIOTEKA

■ 13 d. – NAISIŲ BIBLIOTEKOJE – spaudinių paroda „Kiekvieno širdžiai mielas žodis – Tėvynė“, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui (veiks iki 02-24).

■ 15 d. – NAISIŲ BIBLIOTEKOJE– mokinių piešinių paroda „Mano Lietuva – 100 piešinių“, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui (veiks iki 02-30).

■ 28 d. 13 val. – NAISIŲ BIBLIOTEKOJE– kūrybinės dirbtuvėlės vaikams  „Tautinis trispalvis knygos skirtukas“, skirta Tarptautinei gimtosios kalbos dienai.

 RAUDĖNŲ BIBLIOTEKA

■ 1 d. – RAUDĖNŲ BIBLIOTEKOJE – spaudinių paroda „Tylėk, dangstykis ir paslėpk svajones savo ir jausmus“ (Vincui Mykolaičiui Putinui – 125) (veikia nuo 01-05 iki 02-02).

■ 2 d. – RAUDĖNŲ BIBLIOTEKOJE– spaudinių paroda „Poezija man – vienintelė erdvė, kur ir žmogus, ir kalba atsistoja į savo vietą“ (Sigitui Gedai – 75) (veiks iki 02-12).

■ 12 d. – RAUDĖNŲ BIBLIOTEKOJE– spaudinių paroda „Lai gyvuoja Lietuva – laisva, nepriklausoma“, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui (veiks iki 03-13).

RINGUVĖNŲ BIBLIOTEKA

■ 1 d. – RINGUVĖNŲ BIBLIOTEKOJE– spaudinių paroda „Poetas – daugiausia, ką galima pasakyti apie Sigitą Gedą“ (Sigitui Gedai – 75) (veiks iki 02-13).

■ 13 d. – RINGUVĖNŲ BIBLIOTEKOJE – spaudinių paroda „Kad šventę Vasario ant rankų iškėlę, lietuviai atmintų, kiek laisvė kentėjo…“, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui (veiks iki 03-13).

■ 15 d. 16 val. – RINGUVĖNŲ BIBLIOTEKOJE – literatūrinė valandėlė „Ir skamba eilės iš meilei Tėvynei sudėtos“, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui.

 ROMUČIŲ BIBLIOTEKA

■ 1 d. – ROMUČIŲ BIBLIOTEKOJE – spaudinių paroda ,,Į pasaulį vaiko akimis” (Martynui Vainilaičiui – 85) (veikia nuo 01-24 iki 02-02).

■ 5 d. – ROMUČIŲ BIBLIOTEKOJE– spaudinių paroda „Kelionė į Žiulio Verno pasaulį“ (Žiuliui Vernui – 190) (veiks iki 02-12).

■ 12 d. – ROMUČIŲ BIBLIOTEKOJE– spaudinių paroda „Laisvės šviesoje – Vasario 16-oji“, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui (veiks iki 03-12).

■ 14 d. 16 val. – ROMUČIŲ BIBLIOTEKOJE – literatūrinė valandėlė „Tik laisva Lietuva gyva“, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui.

ŠAKYNOS BIBLIOTEKA

■ 15 d. 10.30 val. – PRIE PAMINKLO ŠAKYNOS APYLINKĖS TREMTINIAMS, ŠAKYNA – literatūrinė kompozicija „Augo prie tako gėlelė“, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui. Organizuoja: Šakynos mokykla, Šakynos biblioteka, Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro Šakynos filialas.

 ŠIUPYLIŲ BIBLIOTEKA

■ 12 d. – ŠIUPYLIŲ BIBLIOTEKOJE– spaudinių paroda „Vardan tos Lietuvos“, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui (veiks iki 02-28).

■ 23 d. 15.30 val. – ŠIUPYLIŲ BIBLIOTEKOJE– viktorina „Ką žinai apie Lietuvą?“, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui.

 VARPUTĖNŲ BIBLIOTEKA

■ 1 d. – VARPUTĖNŲ BIBLIOTEKOJE– spaudinių paroda „Lietuva, tavim džiaugiuosi ir didžiuojuos“, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui (veiks iki 02-28).

■ 15 d. 15 val. – VARPUTĖNŲ BIBLIOTEKOJE– Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimas „Maža tauta per kančią tapusi laisva“.

 VERBŪNŲ BIBLIOTEKA

■ 6 d. – VERBŪNŲ BIBLIOTEKOJE – spaudinių paroda „… šalis ta Lietuva vadinas…“, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui (veiks iki 03-17).

■14 d. 12.30 val. – ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS CENTRO VERBŪNŲ FILIALE – edukacinis užsiėmimas „100 gražiausių žodžių Tėvynei“, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui. Rengėjai: Verbūnų mokykla, kultūros centro Verbūnų filialas, biblioteka.

■16 d. 11 val. – ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS CENTRO VERBŪNŲ FILIALE – šventinis rytmetys „Tai, kas gražiausia – radau Lietuvoj“, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui. Rengėjai: Verbūnų mokykla, kultūros centro Verbūnų filialas, biblioteka.

 VOVERIŠKIŲ BIBLIOTEKA

■ 1 d. – VOVERIŠKIŲ BIBLIOTEKOJE – spaudinių paroda ,,Vaikų poetas” (Martynui Vainilaičiui – 85) (veikia nuo 01-26 iki 02-28).

■ 14 d. 12 val. – VOVERIŠKIŲ BIBLIOTEKOJE – viktorina vaikams „Ar žinai Lietuvos istoriją?“, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui.

■ 12 d. – VOVERIŠKIŲ BIBLIOTEKOJE– spaudinių paroda „Mano Lietuva“, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui (veiks iki 02-28).

ŽADŽIŪNŲ BIBLIOTEKA

■ 6 d. 16 val. – ŽADŽIŪNŲ BIBLIOTEKOJE– diskusija „Ar esi saugus internete?“, skirta Tarptautinei saugesnio interneto dienai.

■ 15 d. – ŽADŽIŪNŲ BIBLIOTEKOJE– spaudinių paroda „Tik laisva tauta gali gyventi ir kurti“, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui (veiks iki 02-28).

 

 

Kategorijos Renginiai
Pasidalinti įrašu
  • 1,972
ŽADŽIŪNŲ BIBLIOTEKOJE EDUKACINIS UŽSIĖMIMAS – UŽGAVĖNIŲ KAUKIŲ GAMYBA
KURŠĖNŲ VYTAUTO VITKAUSKO BIBLIOTEKA PAMINĖJO VYDŪNO METUS

2 komentarai