Paskelbta  Gru 27, 2016

VALDAS ADAMKUS. POKALBIAI NESILAIKANT PROTOKOLO

Pokalbiai nesilaikant protokolo / Valdas Adamkus ; kalbėjosi ir pokalbius užrašė Arnas Ališauskas. – Vilnius : Versus aureus, 2016 (Vilnius : BALTO print). – 279, [1] p. : iliustr., faks., portr.. – Tiražas 10 000 egz.. – ISBN 978-9955-34-634-0 (įr.)

Leidinys skiriamas J. E. Valdo Adamkus 90 metų jubiliejui. Knygos literatūrinės dalies autorius – Arnas Ališauskas, Valdo Adamkaus prezidentavimo metais dirbęs Lietuvos Respublikos Prezidentūros spaudos tarnyboje redaktoriumi, vėliau – Prezidento referentu. Per dešimt darbo ir beveik dvidešimt bendravimo su Prezidentu metų, taip pat kaip scenaristui dalyvaujant dokumentinio filmo „Prezidentas Valdas Adamkus“ kūrime, susikaupė nemažas vaizdo ir garso įrašų archyvas. Jų pagrindu ir sudaryta naujoji knyga.

Tuose archyvuose – primenami žinomi ir atskleidžiami nauji faktai iš Prezidento asmeninio ir viešojo gyvenimo prieškario Lietuvoje, išeivijoje, nepriklausomybę atkūrusioje Lietuvos valstybėje. Kodėl Voldemaras Adamkavičius buvo pakrikštytas ant Lietuvos Respublikos Premjero Augustino Voldemaro rašomojo stalo; kaip žmonės gyveno vadinamosiose DP stovyklose; kodėl žinomas profesorius A. J. Greimas atkalbėjo Valdą Adamkų nuo grįžimo į Lietuvą ir dalyvavimo rezistencinėse kovose; kur pasireiškė Ponios Almos Adamkienės architektūrinis talentas; kuris JAV prezidentas vadino savo gamtosaugos pareigūną „Mister Lithuania“; kodėl mes, Lietuvos žmonės, vieni kitiems kartais pernelyg abejingi – į šiuos ir daugybę kitų klausimų ir stengiamasi atsakyti knygoje „Pokalbiai nesilaikant protokolo “.

nuotrauka-is-knygos-valdas-adamkus-pokalbiai-nesilaikant-protokolo-72493798

Be abejo, ši knygnk-pokalbiai-nesilaikant-protokolo-2a turi teminių sąsajų su anksčiau išleistais leidiniais, skirtais Valdo Adamkaus asmenybei, šeimai, visuomeninei ar politinei veiklai. Tačiau jos stilistika ir struktūra skiriasi tiek nuo dienoraščių, tiek nuo biografinių pasakojimų. Šios knygos stilius iš tikrųjų – pokalbio, dialogo stilius, kur kalba, nesaistoma taisyklių nei protokolo, teka tarsi savaime, šakojasi, nukrypsta į šalį ir grįžta prie pagrindinės minties, smulkėja iki detalių ir vėl grįžta į apibendrinimą. Knygą stengtasi redaguoti tik tiek, kiek tai būtina kalbos kultūrai – kad būtų kuo autentiškiau perduotos Prezidento Valdo Adamkaus intonacijos, būtų aiškesnis šios istorinės asmenybės psichologinis portretas, kad skaitytojas kuo betarpiškiau jaustų pokalbių emocinį lauką. Kad dominuojanti būtų ne politinė, istorinė ar visuomeninė, o žmogiškoji dimensija.

 

adamkieneKnyga gausiai iliustruota fotografijomis iš Almos ir Valdo Adamkų šeimos archyvo. Kai kurios nuotraukos skelbiamos pirmą kartą, kai kurių autorius – pats Valdas Adamkus. Šalia įvairius Valdo Adamkaus gyvenimo periodus nušviečiančių nuotraukų knygoje panaudotos įvairių unikalių dokumentų, leidinių, oficialių valstybių vadovų ir monarchų laiškų faksimilės.

Knygą sąlygiškai galima skirstyti į dvi temines kryptis: kaip šalies istorija gali paveikti žmogaus likimą ir kaip žmogus gali paveikti savo šalies istoriją.

scan0002

J. E. Valdas Adamkus su knygos literatūrinės dalies autoriumi Arnu Ališausku prie Mičigano ežero 2011 m.

Parengta pagal: versus.lt/lt/naujos-knygos/valdas-adamkus-pokalbiainesilaikantprotokolo

 

Kategorijos Naujos Knygos
Pasidalinti įrašu
  • 2,194
ADVENTO VAKARONĖS RINGUVĖNŲ IR ROMUČIŲ BIBLIOTEKOSE
07. SPALVŲ IR ŠVIESOS TERAPIJA SU ŠVIEČIANČIAIS MOLBERTAIS

Nėra komentarų