Paskelbta  Bal 03, 2019

TARPTAUTINĖS VAIKŲ KNYGOS DIENOS PAMINĖJIMAS KURTUVĖNUOSE

2019 m. balandžio 2 d., mi­nint Tarp­tau­ti­nę vai­kų kny­gos die­ną, į Kurtuvėnų mokyklos-daugiafunkcio centro salėje organizuojamą šventę „Pasakų labirintais“ susirinko gausus būrys ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių ugdytinių su auklėtojomis Jurgita Žvingeliene ir Lina Šidlauskaite. Kurtuvėnų bibliotekos vyresnioji  bibliotekininkė Aurelija  Kniurienė į salę atėjo namelyje ant ,,vištos kojelės“. Netikėtai iš namelio išlindo Ragana (bibliotekininkė), kuri pakvietė visus į girią.  Girioje Raganaitė pa­pa­sa­ko­jo, kad  Tarp­tau­ti­nė vai­kų kny­gos die­na  šven­čia­ma kar­tu su pa­sa­kų kū­rė­jo Hanso Kristiano An­der­se­no gim­ta­die­niu. Renginio vedėja pakvietė visus paklaidžioti pasakų labirintais. Pirma pasakų stotelė – Raganos. Vaikai apžiūrėjo Emily Horn knygutę ,,Atsiprašau, ar jūs ragana…“, po to mėtė kaštonus į drevę, kurioje gyveno pelėda, dainavo dainelę ,,Tamsioj girioj uokse“. Pagaliau vaikai drevėje surado lapelį, kuriame buvo nuoroda – keliauti pas Močiutę.
Visi kartu  keliavo pas Močiutę. Kadangi jos  nerado, tai bibliotekininkė iš Raganos ,,pavirto“ į Močiutę. Tada Močiutė iš skrynios išėmė ,,Pasakų rinktinę mažylėms ir mažyliams“ ir iš tos knygos pasekė H. K. Anderseno pasaką ,,Bjaurusis ančiukas“. Vaikai turėjo Močiutei padėti „pasodinti bulves“. Atlikę darbus, pašoko ratelį „Tėvas parvažiavo“ ir keliavo pagal trečią nuorodą – pas Piratę.
Piratės kiemelyje bibliotekininkė nepastebimai ir labai greitai tapo Pirate. Sunkumų nebuvo, nes skrynioje buvo kuo apsirengti. Su Pirate veiklos netrūko, reikėjo pataikyti į taikinį, pridėti arkliukui uodegėlę ir keliauti į Magų pasaulį.
O dar sakoma, kad stebuklų nebūna… Tarsi burtų lazdele mostelėjus, staiga prieš vaikus atsirado Magas (bibliotekininkė). Visus linksmai nuteikė triukai, kuriuos A. Kniurienė išmoko iš knygos ,,Magiški triukai“.
Renginio dalyviai pakviesti į biblioteką apžiūrėti vaikiškų knygučių parodos ,,Mano vaikystės pasaulis“ ir apdovanoti saldžiais prizais (o prie knygos „Magiški triukai“ jau susidarė eilutė laukiančių šią knygą paskaityti).

Aurelija Kniurienė,
Kurtuvėnų bibliotekos vyresnioji bibliotekininkė

 

Šventė „Pasakų labirintais“ Kurtuvėnuose

Kategorijos Naujienos
Pasidalinti įrašu
  • 736
TARPTAUTINĖS VAIKŲ KNYGOS DIENOS PAMINĖJIMAS ŽADŽIŪNŲ BIBLIOTEKOJE
Kviečiame 2% gyventojų pajamų mokesčio skirti Šiaulių rajono savivaldybės viešajai bibliotekai

Nėra komentarų