Paskelbta  Bal 13, 2016

TARPTAUTINĖS VAIKŲ KNYGOS DIENOS PAMINĖJIMAS KURTUVĖNŲ BIBLIOTEKOJE

Mi­nint Tarp­tau­ti­nę vai­kų kny­gos die­ną, balandžio 4 d. 10 val.  į Kurtuvėnų miestelio biblioteką ,,Svečiuotis pas pasakų bobutę“ buvo pakviesti ikimokyklinio ugdymo ugdytiniai iš daugiafunkcio centro ,,Boružėlė“ grupės. Vaikai apžiūrėjo ir išsirinko po vieną jiems patinkančią knygutę. Vyresnioji  bibliotekininkė Aurelija  Kniurienė pasekė Lu­cia­nos Sand­ro­ni krei­pi­mą­si-pa­sa­ką „Bu­vo kar­tą…“, ku­rio­je pasa­ko­ja­ma apie užėjusią į biblioteką mer­gai­tę, kuri norėjo  pasirinkti knygutę ir jos keistą su­si­ti­ki­mą su įvai­rių pa­sa­kų he­ro­jais. Buvo sekamos pasakos ,,Sniego karalienė“, ,,Bjaurusis ančiukas“. Mažieji dalyviai žaidė, dainavo ir žiūrėjo H. K. Anderseno pasaką ,,Bjaurusis ančiukas“.
Balandžio 8 d. 14 val. vyko popietė ,,Iš kokios mes pasakos?“. Kurtuvėnų daugiafunkcio centro pradinių klasių mokiniams  bibliotekininkė Aurelija Kniurienė pa­pa­sa­ko­jo, apie Tarp­tau­ti­nę vai­kų kny­gos die­ną, kuri pra­dė­ta švęs­ti 1967 me­tais, o jos idė­ją iš­kė­lė Tarp­tau­ti­nė vai­kų kny­gos ta­ry­ba. Ši die­na šven­čiama kar­tu su pa­sa­kų kū­rė­jo Han­so Kris­ti­a­no An­der­se­no gim­ta­die­niu. Vaikai skaitė citatas apie knygos reikšmę, apžiūrėjo H. K. Anderseno knygų parodėlę, režisavo ir vaidino pasakas: ,,Lapė ir varna“, ,,Vilko popieriai“, ,, Dangus griūva“, ,,Pagrandukas“. Žiūrėjo H. K. Anderseno pasaką ,,Alavinis kareivėli“. Piešė iliustracijas danų rašytojo pasakoms: ,,Sniego karalienė“, ,,Bjaurusis ančiukas“, ,,Coliukė“, ,,Undinėlė“.

Aurelija Kniurienė,
Kurtuvėnų bibliotekos vyresnioji bibliotekininkė

 

Kategorijos Naujienos
Pasidalinti įrašu
  • 2,166
KAIRIŲ BIBLIOTEKOJE PAMINĖTA TARPTAUTINĖ VAIKŲ KNYGOS DIENA
VAIKIŠKOS KNYGOS SAVAITĖ GRUZDŽIŲ AUGUSTINO GRICIAUS BIBLIOTEKOJE

Nėra komentarų