Paskelbta  Bir 17, 2019

ŠVENTĖ, SKIRTA VARPUTĖNŲ ŠAULIAMS ATMINTI

Mylėk probočių kapus garbingus,
Kur amžiais ilsis Tėvynės sūnūs.
Mylėk tuos amžius vardais garsingus
Kurie išugdė tautos galiūnus.
(Maironis)

2019 m. birželio 16-ąją dieną Varputėnuose vyko Lietuvos Šaulių sąjungos 100-mečio šventė. Šventės metu atidengtas paminklas ir pasodintas ąžuoliukas Varputėnų šauliams atminti. Renginio pradžioje uždegtos atminimo žvakutės šauliams, besiilsintiems Varputėnų kapinėse, po to bažnyčioje laikytos šv. Mišios, paminint šv. Antano ir žuvusių šaulių atminimą. Šaulių atminčiai skirtą akmens paminklą (autorius Antanas Daujotas) atidengė Šiaulių rajono meras Antanas Bezaras, pašventino Joniškio dekanas, kunigas Eduardas Semaška, o krašto apsaugos savanoriai iššovė 3 salves. Istoriko Jono Kiriliausko surinkta istorine medžiaga apie Varputėnų šaulius ir kraštiečių prisiminimais pasidalijo bibliotekininkė Vida Bernotienė, paminėdama, jog Varputėnuose šaulių organizacija susikūrė 1930 metų pradžioje. Tų metų gegužės 3 dieną pasodino ąžuolą, Vytauto Didžiojo mirimo 500 metinėms paminėti, kuris sovietmečiu, gal dėl šalia buvusio pieno supirkimo punkto veiklos, – augo labai skurdžiai. Šie žmonės buvo labai aktyvūs: vadovaujami sumanaus K. Virbalio, įsteigė šaulių chorą ir teatro trupę, kurie gastroliavo po Šiaulių rajono apylinkes. Iš pasirodymuose surinktų lėšų įrengė sporto aikštę, pasisiuvo vėliavas, o 1932 m. Žigaičių, po to Varputėnų pradžios mokyklose įsteigė bibliotekas. Juos rėmė kunigas Kazimieras Mockus, dvarininkai Vladislovas ir Marija Hriškevičiai. Už šią aktyvią šaulio veiklą mokytoja L. Kelpšaitė 1938 m. buvo apdovanota Vytauto Didžiojo 3 laipsnio ordinu, o Vincas Špokauskas 1941 m. buvo ištremtas 10 metų. Pavenčių daugiafukcio centro-mokyklos istorijos mokytojas Arvydas Ščipokas supažindino su 1919–1940 metų Šaulių organizacijos veikla Lietuvoje ir Varputėnuose. Dabar jau žinomi buvę 26 Varputėnų šauliai. Ilgus sovietmečio metus nekalbėta, kad kaimo centre yra šaulių pasodintas ąžuolas, buvęs vos ne ant nudžiūvimo ribos. Dabar ąžuolas gražiai žaliuoja, o po juo guli lobis – šaulių užkasti dokumentai. Tikimės, juos surasti, tada žinotumėme tikrus šaulių sąrašus, veiklos dokumentus. Šis kaimas gali didžiuotis savo prosenelių, senelių veikla tarpukariu. Varputėnų biblioteka ir bendruomenė telkia visuomeniškai aktyvius žmones, saugo jų veiklos atminimą. Labai džiugu, kad į šventę atvyko šaulių Juozo Navicko, Stasio Jašinsko, Prano Tamašausko vaikai, vaikaičiai. Šventę puošė ir puikią nuotaiką kūrė šventės partnerio – Šiaulių rajono savivaldybės Kultūros centro pučiamųjų orkestras (vad. Anatolijus Gaidamaka), birbynininkas Alvaidas Bernotas, dainininkė Greta Jocaitė ir gitaristas Vilius Skirbauskas. Padėkota gausiam būriui pagalbininkų, rėmėjų. Šventės dalyviai pasivaišino skania Krašto apsaugos savanorių rinktinės nario Dainiaus Popovo išvirta žirnių koše, atsigaivino šalta gira, patyrė malonių akimirkų.

Vida Bernotienė,
Varputėnų bibliotekos bibliotekininkė

 

 

 

Kategorijos Naujienos Svarbu
Pasidalinti įrašu
  • 906
NAISIŲ BIBLIOTEKA JUNGIASI PRIE AKCIJOS „SKAITYMO IŠŠŪKIS“
KURŠĖNŲ VYTAUTO VITKAUSKO BIBLIOTEKOJE – „ŠEIMOS VAKARAS SU LEGO“

Nėra komentarų