Paskelbta  Geg 30, 2019

ŠLIOGERIS,  VINCENTAS – KUNIGAS, POETAS, VERTĖJAS

*1832 m.  spalio 5 Miestališkiuose, Telšių r.†1913 m.  balandžio 12  Alsėdžiuose, Plungės r. Baigęs Šiaulių gimnaziją toliau mokėsi Žemaičių kunigų seminarijoje. Už 1863 m. sukilimo rėmimą carinės administracijos buvo suimtas. Tarpininkaujant Žemaičių vyskupui Motiejui Valančiui iš arešto buvo paleistas, bet tris metus turėjo praleisti Kretingos kunigų kalėjime. Klebonavo Meškuičių Šv. vyskupo Stanislovo, Laukžemės Šv. apaštalo Andriejaus, Laižuvos Švč. Trejybės bažnyčiose. Paskutinius metus praleido Alsėdžių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčios altarijoje. Platino draudžiamą lietuvišką spaudą.
Vertė Adomo Mickevičiaus poeziją. Parašė  humoristinių eilėraščių, pasakėčių, giesmių. Išliko tik nedidelė Vincento Šliogerio kūrybos dalis.

APIE V. ŠLIOGERĮ

Vanagas, Vytautas. Lietuvių rašytojų sąvadas. – 2-asis patais. ir papild. leid. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 1996, p. 94.

Kategorijos Uncategorized
Pasidalinti įrašu
  • 764
BIRŽELIO 20 D. 14 VAL. ROBOTIKOS UŽSIĖMIMAS KURŠĖNŲ VYTAUTO VITKAUSKO BIBLIOTEKOJE
„SKAITMENINĖS TECHNOLOGIJOS TAU: ATEIK, SUŽINOK, IŠMOK“ ŽADŽIŪNŲ BIBLIOTEKOJE

Nėra komentarų