Paskelbta  Vas 15, 2018

Šimtas knygų vaikams ir Lietuvai

Liet 100 ryskŠimtas knygų vaikams ir Lietuvai : reikšmingiausių lietuvių autorių knygų vaikams ir paaugliams katalogas / Gražina Skabeikytė-Kazlauskienė, Kęstutis Urba ; IBBY [Tarptautinė vaikų ir jaunimo literatūros asociacija], Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, Vaikų ir jaunimo literatūros departamentas. – Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka : Tarptautinės vaikų ir jaunimo literatūros asociacijos (IBBY) Lietuvos skyrius, 2017 (Vilnius : BALTO print). – 127, [1] p. : iliustr. ; 25 cm. – Tiražas 4000 egz. – ISSN, ISBN, ISMN: 978-609-405-160-9

Tik ką pasirodė unikalus reikšmingiausių lietuvių autorių knygų vaikams ir paaugliams katalogas „Šimtas knygų vaikams ir Lietuvai“, sumanytas Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio proga. Jame atsidūrė profesionalų bei skaitytojų nuomone reikšmingiausias vaikų ir paauglių knygų šimtukas.

Ne viena kultūringa tauta, šalis turi reikšmingiausių vaikų ir paauglių knygų sąrašus, vadinamuosius šimtukus. Jie svarbūs ir atitinkamos šalies kultūriniam, pedagoginiam jaunosios kartos ugdymui, ir savos šalies bei užsienio vaikų literatūros specialistams, literatūros tyrėjams, vertėjams.
Lietuvoje, ypač per pastaruosius 25 metus, dėmesys vaikų literatūrai labai padidėjo. Perleista didžiuma literatūrinio palikimo. Labai intensyvėjo naujų tekstų kūrybos procesai. Tačiau kol kas neturime naujos, modernios lietuvių vaikų literatūros istorijos, todėl neturime ir visuminio jos vaizdo: nėra apmąstyta, aptarta, kas iš tos literatūros yra svarbiausia, reikšmingiausia, į ką svarbu remtis formuojant augančių kartų moralines, etines, patriotines ir, žinoma, menines, estetines vertybes. Artėjantis Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio jubiliejus išprovokavo mintį sudaryti geriausių, arba reikšmingiausių, lietuvių rašytojų ir dailininkų šimto knygų sąrašą.


100-knygu-katalogas5-10047Kataloge rasite pratarmę, įvadinį straipsnį „Lietuvių vaikų literatūros kelias“, išdėstytus šimtuko sudarymo principus bei kiekvienos į sąrašą patekusios knygos pristatymą, profesionaliai parengtą vaikų literatūros tyrinėtojų – sąrašo ir katalogo idėjos autoriaus doc. dr. Kęstučio Urbos bei prof. dr. Gražinos Skabeikytės-Kazlauskienės.


 

IŠ KNYGOS PRATARMĖS:

Šiame leidinyje pristatomos knygos, kurios įvairių kartų skaitytojų ir vaikų literatūros žinovų, specialistų valia buvo pripažintos reikšmingiausiais lietuvių vaikų literatūros kūriniais, pateko į šimto svarbiausiųjų sąrašą (tradiciškai sąvoka „vaikų literatūra“ aprėpia ir jaunesniesiems bei vyresniesiems paaugliams, arba jaunimui, skirtas knygas).
0728Sumanyti ir rengti tokį sąrašą paskatino artėjantis Lietuvos valstybingumo atkūrimo šimtmetis. Reta, puiki proga peržiūrėti, prisiminti, iš naujo įvertinti svarbią kultūros ir meno sritį – literatūrą, knygas, kurios ugdė ir ugdo, formavo ir formuoja jaunas asmenybes, tapusias ir tapsiančias mūsų valstybės kūrėjais ir jos vertybių puoselėtojais.
Specialistams parengus pradinį knygų sąrašą, už reikšmingiausias, labiausiai įsiminusias buvo pakviesta balsuoti plačioji visuomenė – visi, kurie vaikystėje tas knygas skaitė patys, vėliau skaitė savo vaikams, mokiniams, ugdytiniams. O kartais tebeskaito ir dabar. Balsavimas vyko elektroniniu būdu. Skaitytojų balsavimo rezultatai vėliau buvo derinami su specialistų (mokslininkų, bibliotekininkų, pedagogų) balsais, ir taip sudarytas šimto knygų sąrašas. Be abejo, dar daug puikių knygų liko už sąrašo ribos. Deja.

Katalogo pradžioje glaustai pristatoma lietuvių vaikų literatūros raida, kitame skyriuje gana detaliai aiškinama projekto idėja, jo vykdymas, pateikiami rezultatai, svarstomos kai kurios įžvalgos. Pagrindinė katalogo dalis – išrinktųjų knygų pristatymas.

100-knygu-katalogas67-10046Kiekvienai knygai skiriamas vienas katalogo puslapis. Leidiniai pateikiami pagal autorius, abėcėlės tvarka. Po autoriaus pavardės ir knygos pavadinimo nurodomi pirmojo leidimo metai. Kai kurie kūriniai buvo parašyti anksčiau ir skirti iš esmės suaugusiesiems, tik vėliau perėjo į vaikų skaitinius. Tokiu atveju nurodomi tie metai, kuriais tekstas pirmą kartą išleistas kaip knyga vaikams. Apie tikrąją sukūrimo datą rašoma anotacijoje. Ten pat nurodomi ir pakartotiniai knygų leidimai, jeigu tokių būta.

Vaikų knygų pasaulyje gana dažni atvejai, kai perleidžiami, kartojami kūriniai iliustruojami iš naujo. Kataloge pateikiami tik pirmojo leidimo viršeliai – vėlesnių leidinių iliustruotojai paminimi apraše.

Katalogo rengėjų sumanymu, kiekvienos knygos pristatymas pradedamas kokia nors būdinga citata. Tai gali būti vienas ar keli eilėraščio posmai, aforistinė mintis, dialogo ar aprašymo fragmentas. Po citata (jeigu kam bus įdomu ir aktualu) galima įžvelgti skaičių, nurodantį, kokią vietą knyga užėmė balsavimo sąraše. Visas sąrašas (reitingas) pateikiamas viename iš įvadinių straipsnių.

Simtas-knygu-2-mazas-8818Knygų aprašuose glaustai referuojamas turinys, įvardijamos temos, problemos, idėjos. Aptariami poetikos, stiliaus bruožai, kartais ir knygos vieta, reikšmė literatūros raidai, procesui. Taigi iš dalies šis katalogas tampa ir fragmentine lietuvių vaikų literatūros istorija.

Knygų aprašus (straipsnius) parengė prof. dr. Gražina Skabeikytė-Kazlauskienė ir doc. dr. Kęstutis Urba. Jų autorystė nurodoma atitinkamais kriptonimais.

Simtas-knygu-1-mazas-8817Tikimės, jog net ir pasibaigus jubiliejiniams metams šis katalogas liks aktualus ir reikšmingas. Jį bus galima pasitelkti rengiant knygų parodas, organizuojant pokalbius su skaitytojais, teminius ar proginius renginius. Leidėjams tai puiki paskata pasvarstyti apie pakartotinius, naujus ir modernius pripažintų kūrinių leidimus.


 

„O spalvotoji knygele,
vesk mane į savo šalį,
savo šalį stebuklingą,
kur žiedais į žemę sninga,
kur žvaigždėm į žemę lyja.“

Janina Degutytė. Iš rinkinio „Baltas gulbių sostas“ 1984 m. pripažinta gražiausia metų knyga.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kategorijos Albumai. Bibliografijos naujienos. Retos knygos.
Pasidalinti įrašu
  • 2,775
RENGINIAI VOVERIŠKIŲ BIBLIOTEKOJE, SKIRTI LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMO ŠIMTMEČIUI
LIETUVOS GIMTADIENIS KURTUVĖNUOSE

Nėra komentarų