Paskelbta  Spa 18, 2019

ŠIAULIŲ RAJONO VAIZDAI IR ŽENKLAI

Šiaulių rajono vaizdai ir ženklai : fotoalbumas / [sudarytoja ir redaktorė Džiuljeta Maskuliūnienė] ; [į anglų kalbą vertė Regina Jocaitė]. – [Vilnius] : [Litera], 2019 (Šiauliai : Šiaulių sp.). – 79, [1] p. : iliustr. ; 31 cm. – Gretut. tekstas liet., angl.. – Tiražas 2000 egz.. – ISBN 978-609-482-009-0 (įr.)

Fotoalbume Šiaulių rajono vaizdai ir ženklai“ pateikiama dvidešimties autorių aštuoniasdešimt septynios nuotraukos, kur ryškūs Šiaulių rajono ženklai:
vietos, peizažai, įvykiai, šventės, tradicijos, sakralinė architektūra ir kiti meno kūriniai, žmonės.
Visa tai yra Šiaulių rajono savastis, matoma ir daug toliau, nei brėžia Šiaulių krašto ribos.
Nuotraukos išdėstytos, atsiremiant į Lietuvą puošiančių keturių metų laikų ir visada svarbią trispalvės simboliką.

 

„Kiekvienas kraštas, kaip ir kiekvienas žmogus, turi svarbių, kai kada tik jam vienam būdingų bruožų. Kaimai, miesteliai ir miestai vietiniams žmonėms atpažįstami iš įprasto horizonto brėžio, išvaikščiotų takų ir gatvelių, asmeninio gyvenimo įvykių paženklintų vietų. Gal dar tebėra ta mokykla, kurioje pradėtas žinių ir rašto kelias, gal dar tebeauga medis, po kuriuo kalbėtasi su Juo ar Ja… Čia ir tos vietos, kur dirbta (ar tebedirbama ir šiandien), gyventa, o svarbiausia – čia stovėjo (o gal, laimei, tebestovi) namai, kurių langai išeina į savo kiemą ir atveria iki graudumo pažįstamą, todėl tokį brangų kasdienį vaizdą. Paprastai tie vaizdai gyvena mumyse visą gyvenimą, kad ir kur būtume.

Bet yra tokių vietų, įvykių, žmonių ar vaizdų, kurie bendri ir svarbūs visiems to krašto, regiono žmonėms ar net ir visai Lietuvai – ikoninę prasmę įgijusių peizažų, atpažįstamų architektūrinių ansamblių, simbolių vietų, visiems gerai žinomų tradicijų ir švenčių, reikšmingų žmonių… O kai kas yra tapę garsu ne tik Lietuvoje, bet ir pasaulyje.

 

XXI amžius – įsigalėjusios vizualiosios kultūros amžius. Fotografijos yra tapę kasdieniu mūsų gyvenimo palydovu: fotografuojame dažnai – per šventes ar svarbius įvykius, fiksuojame ir kasdienybės akimirkas… Fotografuoja menininkai, profesionalai ir visi kiti, nekrimtę specialiųjų mokslų. Tačiau jiems visiems norisi „Pasisavinti“ tai, kas patraukia akį, o vėliau – kai kas tais vaizdais nori ir pasidalyti.

Šiaulių rajono vaizdus, atveriančius svarbius šio krašto ženklus, fotoalbumui pateikė dvidešimt autorių. Fotografijos išdėstytos tarsi einant metų ratu – nuo pavasario iki žiemos, nuo sprogstančių medžių iki baltai apsnigtų laukų su gražiu įrašu sniege „Lietuva 100“. Lietuviška trispalvė švyti visais metų laikais – kaip lietuviui gražiausia spalvų gama.

Neabejotinai pati žinomiausia Šiaulių rajono vieta – Kryžių kalnas, sutraukiantis gausybę piligrimų ir turistų iš viso pasaulio. Kalne sutiksi ir latvį, ir japoną ir amerikietį… Reikšminga, kad čia 1993 metais lankėsi ir šventas mišias laikė popiežius Jonas Paulius II. Jo sumanymu, prie Kryžių kalno buvo pastatytas Brolių Pranciškonų vienuolynas, dvasiškai sujungiantis Lietuvos Kryžių kalną su Italijos La Vernos kalnu. Kryžiai, išrašyti įvairiomis pasaulio kalbomis, liudija tikėjimą ir viltį. Jie rymo visais metų laikais – nušviesti saulės spindulių, paskendę vasaros žalumoje ar įkalinti šalčio, pasidabinę žiemos šerkšnu. <…> Sukasi metų ratas, keičiasi metų laikai, kartos auga ir sensta, bet lieka jų ženklai, įspausti darbuose, pasakojimuose. Pasakojimuose apie tai, kas svarbu, svarbiau, svarbiausia, jei perfrazuotume Vincą kudirką, Lietuvos himno autorių.“

Prof. DŽIULJETA MASKULIŪNIENĖ
Iš straipsnio „Apie įspaustus Šiaulių rajono ženklus“, p. 3–4.

Kategorijos Naujos Knygos
Pasidalinti įrašu
  • 1,252
GINKŪNŲ BIBLIOTEKOJE – INTEGRUOTA PAMOKA PENKTOKAMS
Antanas Budzinskas: Knygos ir rankraščiai

Nėra komentarų