Paskelbta  Geg 08, 2019

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠAJAI BIBLIOTEKAI REIKALINGAS VAIRUOTOJAS-PAGALBINIS DARBININKAS

Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos vairuotojas-pagalbinis darbininkas

Pareigybės pavadinimas – Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos vairuotojas-pagalbinis darbininkas.

Pareigybės grupė – kvalifikuotas darbininkas.

Pareigybės lygis – C.

Pareigybės paskirtis – vairuoti ir prižiūrėti viešosios bibliotekos tarnybinį transportą, nuvežti darbuotojus / krovinius į paskirties vietą, taip pat atlikti pagalbinius darbus (smulkius remonto darbus, tvarkyti įstaigos teritoriją ir kt.).

 

Reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui:

 

 1. Turėti vidurinį išsilavinimą.
 2. Turėti vairuotojo pažymėjimą, suteikiantį teisę vairuoti B kategorijos transporto priemones, ir ne mažesnį kaip dvejų metų vairavimo stažą.
 3. Išmanyti automobilio mechanizmų ir prietaisų paskirtį, veikimą, gedimų požymius bei priežastis, automobilio techninės priežiūros tvarką ir priemones, techninės dokumentacijos pildymo tvarką ir reikalavimus.
 4. Mokėti nustatyti susisiekimo maršrutus Lietuvos Respublikos teritorijoje ir už jos ribų.
 5. Išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius saugų eismą, priešgaisrinę saugą, šilumos ir elektros ūkio priežiūrą.
 6. Išmanyti saugos ir sveikatos darbe, priešgaisrinės saugos reikalavimus, pirmosios medicininės pagalbos suteikimo būdus ir priemones.

 

Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos:

 

 1. Užtikrina tinkamą viešosios bibliotekos automobilio naudojimą ir jo priežiūrą.
 2. Laiku ir saugiai veža viešosios bibliotekos darbuotojus, knygų siuntas, biuro įrangą ir priemones į paskirties vietas, atlieka knygų siuntų, perkamų prekių bei kitų daiktų pakrovimo ir iškrovimo darbus.
 3. Nustatytu periodu automobilį paruošia ir pristato techninei apžiūrai.
 4. Pagal galimybes vykdo įstaigos ir jos struktūrinių teritorinių padalinių sistemose bei įrenginiuose įvykusių avarijų likvidavimą bei gedimų pašalinimą (atlieka smulkų vandentiekio ir kanalizacijos sistemų remontą, vykdo smulkius staliaus bei kitus remonto darbus), imasi priemonių pašalinti priežastis, galinčias sukelti traumas, avarijas, apie pastebėtus trūkumus, gedimus informuoja vyresnįjį specialistą ūkio reikalams, teikia siūlymus dėl jų pašalinimo.
 5. Rūpinasi įstaigos tinkama būkle, švara ir tvarka, prižiūri ir tvarko teritoriją ir privažiavimus, užtikrina jų valymą.

 

Susidomėjusius prašome iki gegužės 15 d. el. paštu rastine@biblioteka.w3.lt pavadinimu Vairuotojas-pagalbinis darbininkas atsiųsti arba pristatyti į Šiaulių rajono savivaldybės viešąją biblioteką vyresniajai specialistei raštvedybai Rimai Vilkienei, adresu Aušros al. 21, Šiauliai:

 1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje,
 2. Gyvenimo aprašymą (CV),
 3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją.

Konfidencialumą garantuojame. Kandidatus, atrinktus į pokalbį, informuosime asmeniškai.

Išsamesnė informacija teikiama telefonu (8 41) 52 51 02.

 

Kategorijos Uncategorized
Pasidalinti įrašu
 • 972
POPIETĖ „LIETUVA SKAITO“ DRĄSUČIUOSE
GARSINIAI SKAITYMAI RINGUVĖNŲ IR ROMUČIŲ BIBLIOTEKOSE

Nėra komentarų