Paskelbta  Rgp 15, 2014

ŠAKYNOS BIBLIOTEKA

Šakynos bibliotekos istorija

Šakynos biblioteka įsikūrė 1952 m. rugsėjo 4 d. Juliaus Ubavičiaus gyvenamajame name, šalia klubo-skaityklos (kuris ir buvo Šakynos kaimo bibliotekos ištakos). Knygų fondas buvo komplektuotas pusę metų ir sudarė 800 fiz. vnt.
Bibliotekos darbuotojai:
Pirmąja bibliotekos vedėja buvo Danutė Zibuolytė, kuri dirbo iki 1952 m. lapkričio 25 d. Jai išvykus bibliotekai vadovauti ėmė buvęs D. Zibuolytės padėjėjas Voldemaras Meiliulis. Jo prisiminimais, bibliotekoje tuo metu skaitė 4 skaitytojai. V. Meiliulis dirbo nepilnus metus, kol perėjo 1953 m. dirbti į Piktuižių biblioteką.
1953–1954 m. bibliotekos vedėja dirbo Jadvyga Čirvinskaitė.
1955 m. – Ada Norbutaitė.
1956 m. – Elena Laužytė. Pagal rastą dienoraštį, bibliotekoje skaitė 152 skaitytojai, iš jų 49 suaugusieji. Skaitytojams išduoti 989 fiz. vnt.
1957-1958 m. Šakynos bibliotekos vedėjos pareigose dirba Salomėja Čičirkienė.
1959 m. sausio 1 d. duomenimis bibliotekoje buvo registruoti 222 skaitytojai, kuriems išduoti 3434 fiz.vnt.
Nuo 1958 m. lapkričio 1 d. iki 1959 m. spalio 1 d. dirba Janina Aleknaitė.
1959 m. Šakynos miestelio bibliotekos vedėja pradėjo dirbti Stanislava (Beretaitė) Antiuchina-Parakininkienė, kuri šiose pareigose dirbo beveik 19 metų. 1960 m.  sausio 1 d. bibliotekoje skaitė 261 skaitytojas, jiems išduoti 4612 fiz.vnt.
1978 m. rugsėjo 7 d. išėjus S. Parakininkienei į užtarnautą poilsį, bibliotekos vedėja ima dirbti  Nijolė Vozbutaitė. Ji dirbo  iki 1983 m. rugsėjo 19 d.
Tris metus iš eilės vėl kasmet keičiasi darbuotojos.  Dirba: Irena Petrulionienė, Genovaitė Šliautarienė, Liongina Vasiliauskautė ir  Angelė Kolčiakova.
1987 m.  balandžio 22 d. bibliotekoje pradeda dirbti Zina Keturakytė, kuri tebedirba iki šiol.
25-erius metus biblioteka buvo įsikūrusi Jankausko name. 1989 metais iš šaltų ir niūrių patalpų biblioteka perkeliama į daugiabutyje (Šiaulių g. 21) esantį keturių kambarių butą. Bibliotekai skiriami trys šviesūs ir erdvūs, suremontuoti kambariai. Vėliau patalpos privatizuotos.
Iširus tarybiniam ūkiui ir susikūrus Šakynos bendrovei, lieka neužimtos buvusios kontoros patalpos antrame aukšte. 1992 m. biblioteka iš buto į perkeliama į pastatą Šiaulių g. 24, buvusį direktoriaus kabinetą (šiose patalpose biblioteka yra iki šiol). Patalpos šviesios ir erdvios.
2005 m. bibliotekos patalpos prasiplečia. Šakynos seniūnui A. Rudžiui padedant, į už sienos esantį kabinetą iškertamos durys. Bibliotekoje įsigytas pirmasis kompiuteris,  2007 m. – dar du kompiuteriai. 2009 m. pagal projektą „Bibliotekos pažangai“  bibliotekai skiriami trys nauji kompiuteriai: du – skaitytojams ir vienas bibliotekininkei bei daugiafunkcis įrenginys, skirtas dokumentų spausdinimui, skenavimui ir kopijavimui.
Bibliotekos skaitytojai gali naudotis kompiuteriais ir kokybišku internetu. 2016 m. duomenimis buvo 90 interneto vartotojų, iš jų didžioji dalis – vaikai.
Bibliotekos fonde sukaupti 9474 fiz. vnt.
2016 m. duomenimis bibliotekoje registruotas 171 skaitytojas,  2328 lankytojai. Išduoti 3079 dokumentai.
Bibliotekoje vyksta įvairūs renginiai, skirti reikšmingiems įvykiams paminėti, literatūrinės popietės, valandėlės, rengiamos parodos. 2016 m.  parengta originali senų vadovėlių paroda  „Iš praėjusio amžiaus“, organizuotas edukacinis užsiėmimas  – pynimas iš laikraščio juostelių. Biblioteka kasmet organizuoja renginius, skirtus „Nacionalinei Lietuvos bibliotekų savaitei“, „Šiaurės šalių bibliotekų savaitei“, dalyvauja akcijoje „Knygų Kalėdos“.
Šakynos biblioteka aptarnauja Burbinų, Čeponių, Daugmaudžių, Dargaudžių, Diržių, Dargių, Dauginčių, Gedvydžių, Kiauklių, Mikutaičių, Mikaičių, Mikolaičių, Mandeikių, Mimaičių, Piktuižių, Riškaičių, Valakų kaimų ir Šakynos miestelio gyventojus.

Bibliotekos teikiamos paslaugos

Nemokamos paslaugos:

♦ spaudinių išdavimas į namus ir vietoje;
♦ gyventojų kompiuterinio raštingumo mokymas;
♦ naudojimasis kompiuteriu ir internetu;
♦ atsakymas į bibliografines ir kitas skaitytojų užklausas;
♦ knygnešystė (spaudiniai į namus neįgaliems ir senyvo amžiaus žmonėms);
♦ naudojimasis prenumeruojamomis duomenų bazėmis NAXOS Music Library (anglų k.) ir EBSCO Publishing.
♦ konsultavimas naudojimosi Viešosios bibliotekos elektroniniu katalogu ir Lietuvos Integralios Bibliotekų Informacinės Sistemos (LIBIS) suvestiniu katalogu;
♦ renginiai (parodos, susitikimai su įdomiais žmonėmis, literatūrinės popietės);
♦ edukaciniai užsiėmimai.

Mokamos paslaugos:

♦ dokumentų A4 formato kopijavimas, skenavimas, spausdinimas;
♦ teksto rinkimas;
♦ duomenų perkėlimas į elektronines laikmenas;
♦ skaitytojo pažymėjimo išdavimas.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kategorijos BIBLIOTEKOS
Pasidalinti įrašu
  • 4,632
ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOJI BIBLIOTEKA
Romučių Biblioteka

Nėra komentarų