Paskelbta  Sau 03, 2018

REIKŠMINGI 2018 METŲ ŠIAULIŲ RAJONO ĮVYKIAI IR JUBILIEJAI

2018 METAIS SUKANKA

■ 25 metai, kai 1993 09 07 Kryžių kalne apsilankė popiežius Jonas Paulius II.
■ 30 metų, kai 1988 m. spalio mėn. Šiaulių rajone įkurta Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio (LPS) taryba.
■ 30 metų, kai 1988 11 19 įregistruotas Kuršėnuose įsikūręs Šiaulių rajono „Tremtinio“ klubas.
■ 40 metų, kai 1978 11 28 Bijotuose ( Šilalės r.) gimė Donatas PETROŠIUS, poetas.  2005 m. už pirmąją poezijos knygą „Iš tvermės D“ paskirta Zigmo Gėlės-Gaidamavičiaus premija.
■ 40 metų, kai 1978 12 12  Šiauliuose  gimė Jurgita BUTKYTĖ, poetė. 2006 m. už pirmąją poezijos knygą „Voratinklis“ paskirta Zigmo Gėlės-Gaidamavičiaus premija.
■ 45 metai, kai 1973 10 01 Šiauliuose mirė Domas ANDRULIS, kompozitorius. 1914–1918 m. mokytojavo Kurtuvėnuose, Šakynoje, užrašinėjo liaudies melodijas. Gimė 1896 04 29 Juodlaukyje (Kelmės r.).
■ 55 metai, kai 1963 Pagirgždūtyje (Telšių r.) gimė Nijolė DAUJOTYTĖ-KUOLIENĖ, poetė,  2004 m. Zigmo Gėlės-Gaidamavičiaus premijos laureatė (rink. „Vienmečiai augalai“, 2003).
■ 60 metų, kai 1958 04 24 Worčesteryje (Worcester) (JAV, Masačusetso valst.) mirė Balys MINGILAS, dramaturgas. Gimė 1894 08 29 Kurtuvėnuose (Šiaulių r.).
■ 65 metai, kai 1953 11 26 Vilniuje gimė Antanas A. JONYNAS, poetas, Z.Gėlės-Gaidamavičiaus premijos laureatas (rink. „Metai kaip strazdas“, 1977).
70 metų, kai1948 07 10 Pumpučiuose (Šiaulių r.) gimė Vidmantė JASUKAITYTĖ, poetė, prozininkė, dramaturgė, politikos ir visuomenės veikėja.
70 metų, kai 1948 09 22 Dirgėluose (Šilalės r.) gimė Marija JURGELEVIČIENĖ, poetė, Z. Gėlės-Gaidamavičiaus premijos laureatė (rink. „Dvišalis eismas“, 1987).
85 metai, kai 1933 04 29 Kaune mirė Juozas TUMAS-VAIŽGANTAS, lietuvių literatūros klasikas, prozininkas, literatūros istorikas ir kritikas, publicistas.1901–1902 m. kunigavo Micaičiuose (Šiaulių r.). Gimė 1869 09 20(08) Maleišiuose (Anykščių r.).
■ 85 metai, kai 1933 06 01 Kuršėnuose gimė Genovaitė JACĖNAITĖ, dailininkė keramikė.  Kuršėnų miesto garbės pilietė (2008). Mirė 2016 07 21 Vilniuje.
■ 90 metų, kai 1928 05 04 Juknuose (Šiaulių r.) gimė Aldona JONAITYTĖ, lietuvių kalbininkė.
■ 95 metai, kai 1923 08 24 Šiupyliuose (Šiaulių r.) mirė Augustinas BARANAUSKAS, literatas, knygnešys. Gimė 1861 08 13 (01) Šiupyliuose.
■ 105 metai, kai 1913 04 01 Lauksodyje, Pakruojo r. gimė Vladas POŽĖLA, kunigas, visuomenės veikėjas. Mirė 1997 04 10 Kužiuose, Šiaulių r., palaidotas Ginkūnų kapinėse.
■115 metų, kai 1903 03 28 Semeniškėse, Akmenės r. (dabar Šiaulių r.) gimė Aleksas ŠLIAUTERIS (ŠLIAUTARIS), Lietuvos kariuomenės savanoris, visuomenininkas, pažangus ūkininkas. Mirė Žarėnuose.
■120 metų, kai 1898 12 15 Vainagiuose (Šiaulių r.) gimė Barbora MEJERAITĖ (Mejerytė), prozininkė, kritikė, vertėja. Mirė 1982 01 03 Žalpeliuose (Šiaulių r.).
■120 metų, kai 1898 02 04 Valdomuose (Šiaulių r.)  gimė Stasys MOTUZAS, kovų už Lietuvos nepriklausomybę dalyvis, ūkininkas. Mirė 1985 11 22 Bremene, Vokietija.
■130 metų, kai 1888 11 11 Lipske (Lenkija) gimė Jaroslavas RIMKUS, pedagogas, publicistas, dailininkas, visuomenės veikėjas. Mirė 1976 m. Bazilionuose (Šiaulių r.).
■130 metų, kai 1888 12 21 Toliočiuose (Šiaulių r. ) gimė Jonas JANULIS, dailininkas. Mirė 1973 Kaune.
■135 metai, kai 1883 05 18 Malavėnuose (Šiaulių r.) gimė Veronika JANULAITYTĖ- ALSEIKIENĖ, gydytoja oftalmologė, visuomenės veikėja. Mirė 1971 09 26 Kaune.
■140 metų, kai 1878 03 31(19) Malavėnuose (Šiaulių r.) gimė Augustinas JANULAITIS, istorikas,  publicistas, literatūros istorikas. Mirė 1950 05 22 Kaune.
■ 150 metų, kai 1868 11 02 Malavėnuose (Šiaulių r.) gimė Juozas JANULAITIS, kunigas, lietuviškos spaudos platintojas.
■155 metai, kai vyko 1863 METŲ SUKILIMAS, apėmęs ir Šiaulių apylinkes.
■ 160 metų, kai 1858 12 12 (11 30) Ražuose gimė Juozapas LIDEIKIS, poetas. Mirė 1898 09 27 Suginčiuose (Molėtų r.).
■165 metai, kai 1853 08 31 (19) Kaune mirė Jonas UGIANSKIS, vertėjas. Gimė 1814 06 23 (11) Knašiuose (Šiaulių r.).
■ 220 metų, kai 1798 m. gimė Frederikas DIUBUA De MONPERE (Dubois de Montpereux), prancūzų keliautojas, archeologas, etnografas. Kasinėjo pilkapynus, piliakalnius Gergždeliuose, Karpiškiuose (Šiaulių r.).
■245 metai, kai Bazilionuose 1773 m., prie bazilijonų vienuolyno atidaryta mokykla.
■ 495 metai, kai 1523 m. Kuršėnuose pastatyta Romos katalikų bažnyčia.

BIBLIOTEKOS JUBILIATĖS

1948 m.
Įsteigta KURTUVĖNŲ biblioteka.
1948 m.
Įsteigta NAISIŲ  biblioteka.
1953 m.
Įsteigta VERBŪNŲ biblioteka.

Kategorijos Uncategorized
Pasidalinti įrašu
  • 1,455
MOKSLEIVIAI KVIEČIAMI RINKTI MĖGSTAMIAUSIAS 2017 M. PERSKAITYTAS KNYGAS
KVIEČIAME Į POPIETĘ “POEZIJA – ŠIRDIES ŠEŠĖLIS” KURŠĖNUOSE

Nėra komentarų