Paskelbta  Kov 22, 2019

PRIIMAMI DOKUMENTAI UŽIMTI KURŠĖNŲ VYTAUTO VITKAUSKO BIBLIOTEKOS VYRESNIOJO BIBLIOTEKININKO PAREIGYBĘ

Kuršėnų Vytauto Vitkausko bibliotekos vyresnysis bibliotekininkas

 Pareigybės charakteristika:

Pareigybės pavadinimas – Kuršėnų Vytauto Vitkausko bibliotekos vyresnysis bibliotekininkas.

Pareigybės grupė – specialistas.

Pareigybės lygis – A2.

Pareigybės paskirtis – užtikrinti vartotojų informacinės kompetencijos ugdymą, jų žinių, gebėjimų ir įgūdžių tobulinimą, viešos interneto prieigos paslaugų viešinimą.

Specialūs reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui:

 1. Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį socialinių / humanitarinių mokslų srities išsilavinimą.
 2. Turėti ne mažesnę kai 1 metų darbo patirtį komunikacijos, informacijos paslaugų teikimo, kultūros srityje. Pirmenybė teikiama turintiems informacijos paslaugų / komunikacijos studijų krypties kvalifikacinį laipsnį ir įgijusiems bibliotekininko profesinę kvalifikaciją.
 3. Mokėti dirbti kompiuteriu, Microsoft Office, Excel programa arba analoginiu programiniu paketu.
 4. Žinoti bibliotekininkystės, informacijos paieškų sistemų teorijos pagrindus, bibliotekos veiklos, darbo su vartotojais organizavimo principus, renginių organizavimo metodiką.
 5. Žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius bibliotekų veiklą.
 6. Gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo darbą, žinoti raštvedybos reikalavimus, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, kūrybiškai spręsti pavestas funkcijas, turėti projektinio darbo patirties.

Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos:

 1. Teikia vartotojams viešas interneto prieigos paslaugas Bibliotekos interneto skaitykloje.
 2. Laiku apskaito suteiktas paslaugas (veda dienoraštį ir kt.) rankiniu ir / ar automatizuotu (LIBIS SAP, VRSS) būdu.
 3. Organizuoja viešos interneto prieigos vartotojų individualius ir grupinius kompiuterinio raštingumo mokymus, akcijas, konkursus ir kitas veiklas.
 4. Konsultuoja ir padeda vartotojams ieškoti spausdintos ir skaitmeninės informacijos, ugdo vartotojų gebėjimus naudotis informacinėmis technologijomis, įsisavinant e. paslaugas bei kitus interneto išteklius.
 5. Populiarina informacinių technologijų svarbą gyventojų tobulėjimui, savišvietai ir laisvalaikiui, viešina veiklą spaudoje, internetinėje erdvėje.
 6. Dalyvauja projektinėje veikloje, vykdo papildomo finansavimo ar paramos Bibliotekai paiešką.

Prašymą, gyvenimo aprašymą ir mokslo išsilavinimo dokumentus (kopijas) siųskite el. paštu rastine@biblioteka.w3.lt iki balandžio 1 d. pavadinimu Vyresnysis bibliotekininkas arba pristatykite į Šiaulių rajono savivaldybės viešąją biblioteką vyresniajai specialistei raštvedybai Rimai Vilkienei adresu Aušros alėja 21, Šiauliai.

Konfidencialumą garantuojame. Kandidatus, atrinktus į pokalbį, informuosime asmeniškai.

Išsamesnė informacija teikiama telefonu (8 41) 52 51 02.

 

Kategorijos Naujienos
Pasidalinti įrašu
 • 1,293
KVIEČIAME Į NEMOKAMUS KINO SEANSUS KURŠĖNŲ VYTAUTO VITKAUSKO BIBLIOTEKOS VAIKŲ LITERATŪROS SKYRIUJE
ĮVAIRIAPUSIŠKOS VEIKLOS BAZILIONUOSE

Nėra komentarų