Paskelbta  Geg 08, 2017

Praeitį mename – ateitį kuriame : vieno Lietuvos kaimo [Voveriškiai, Šiaulių r.] ir jo apylinkių trumpa istorija

Praeitį mename – ateitį kuriame : vieno Lietuvos kaimo [Voveriškiai, Šiaulių r.] ir jo apylinkių trumpa istorija / [sudarytojos Gita Baltutienė, Laima Filomena Jonaitienė]. – Vilnius : Litera, 2016 (Šiauliai : Šiaulių sp.). – 97, [1] p. : iliustr., portr. ; 24 cm. – Aut.: Albina Gudaitienė, Vidmantė Jasukaitytė, Laima Filomena Jonaitienė, Daiva Kembrienė, Inga Kerienė, Robertas Rupeika, R. Stulgys, Danguolė Tamutienė. – Apie mus rašo: p. 91-93. – Tiražas 70 egz.. – ISBN 978-609-8144-45-1

Autorių grupės sudarytoje knygoje „Praeitį mename – ateitį kuriame. Vieno Lietuvos kaimo ir jo apylinkių trumpa istorija” žodžiais ir vaizdais pasakojama nedidelio, tik 2 kilometrus nutolusio nuo Šiaulių miesto, Voveriškių kaimo ir jo apylinkių trumpa istorija: praeitis ir dabartis.

 

Scan0003„Kaip gražu matyti savo gimtinėje žmones, kurie žvelgia į savo praeitį, dokumentuoja jos svarbiausius įvykius ir taip palieka ateinančioms kartoms liudijimus apie mūsų šaknis. Ši knyga, manau, bus labai reikšminga ugdant ateities žmones – voveriškiečius, kupriškius, lukšiškius, o gal net ir pumputiškius, nors šiandien nebeatrodo, kad mano gimtieji Pumpučiai dar galėtų būti pilni jaunų žmonių klegesio, santykių, bendravimo ypatumų, nors… kas žino. Istorija turi savo vingius, eina savo keliais, kuria savo peizažą ir užpildo jį žmonėmis.“

Vidmantė Jasukaitytė. Iš knygos skyriaus „Tolimi, nušviesti besileidžiančios saulės šviesos, metai“.

 

Knygos turinys:

Pratarmė………………………………………………………………………………………..7

PRAEITĮ MENAME

Tolimi, nušviesti besileidžiančios saulės šviesos, metai. Vidmantė
Jasukaitytė
. …………………………………………………………………………………. 10

Toločių pradinė mokykla. Mokytojo Vinco Stulgio sūnaus
R. Stulgio prisiminimai.
…………………………………………………………………..23

Mokykla. Praeitis. Dabartis. Ir ateitis — mūsų visų……………………………..26

Voveriškių — Toločių kaimų kapinaitės. Voveriškių mokyklos
mokiniai, Laima Filomena Jonaitienė……………………………………………….32

Garsūs Voveriškių apylinkių žmones…………………………………………………..45

ATEITĮ KURIAME

Apie Voveriškių bendruomenę. Danguolė Tamutienė…………………………..62

Kultūrinė veikla Voveriškiuose. Daiva Kembrienė………………………………..67

Voveriškių biblioteka. Inga Kerienė…………………………………………………….70

Pirmieji direktoriavimo metai. Albina Gudaitienė…………………………………73

Apie mus rašo…………………………………………………………………………………….91

Bendruomenės gyvenimo akimirkos…………………………………………………….94

 

 

 

 

Kategorijos Naujos Knygos
Pasidalinti įrašu
  • 1,686
FOTOGRAFIJŲ PARODA VOVERIŠKIŲ BIBLIOTEKOJE
RIMANTO KMITOS VIEŠNAGĖ KURŠĖNŲ VYTAUTO VITKAUSKO BIBLIOTEKOJE

Nėra komentarų