Paskelbta  Geg 12, 2017

POPIETĖ ,,KALBOS GIMTOSIOS SKAMBESYS“ KUŽIŲ BIBLIOTEKOJE

2017 metų gegužės 11 d. 13 val. į popietę ,,Kalbos gimtosios skambesys“ rinkosi Kužių neįgaliųjų moterų vokalinio ansamblio ,,Ringuva“ dalyvės. Popietė, skirta Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai prasidėjo daina ,,O kieno žali sodai“.
Bibliotekininkė Nijolė Viktoravičienė pasakojo apie rusų carinės valdžios represijas, kuriomis buvo varžomi kiekvienos tautos brandumą liudijantys ženklai – kalba, knygų leidyba, spauda, laisvas žodis. Nors už knygų platinimą buvo baudžiama kalėjimu ir tremtimi į Sibirą, tačiau knygnešiai, rizikuodami savo laisve ir gyvybe įvairiausiais būdais jas gabeno į Lietuvą.
Rita Bielskienė papasakojo apie savo prosenelį Juozapą Matuzą. Jis žymus knygnešys, gyvenęs Sandrausiškės dvare, Šiluvos valsčiuje, carinės Rusijos valdžios draudžiama spauda aprūpindavęs savo krašto, taip pat Panevėžio, Ukmergės apylinkių knygnešius. R. Bielskienė pasakojo, kad prosenelis knygas slėpdavo šuns būdoje su dviguba siena. Kartą pasitikę pakeliui draugai patarė negrįžti namo, nes išvakarėse policija krėtė namus. Kitąsyk policija krėtusi Tytuvėnų gyventojo Sasnausko sodybą, jaujoje surado per pusantro šimto religinių ir kitokių knygų, išsiaiškino, kad jos priklauso J. Matuzui. Vilniaus generalgubernatorius 1895 m. Juozapą Matuzą nubaudė vieno mėnesio arešto policijos areštinėje.
Popietės dalyvė, Eugenija Jašinskienė paskaitė savo kūrybos eilėraščių, vienas jų skirtas knygnešiams. ,,Ringuvietės“, vadovaujamos Kristinos Lučinskaitės, dainavo lietuvių liaudies dainas, romansus, dalijosi prisiminimais apie sovietmečio draudimus.
Sugrįžti į jaunystę kvietė ir Irenos Skėtrienės skaitomas Algimanto Baltakio eilėraštis ,,Pavasario jaunystė“. Valanda, praleista kartu, prabėgo nepastebimai, tiek daug dar liko dainų nedainuotų ir neišpasakotų istorijų, todėl sutarėme susitikti dar ne kartą.

Nijolė Viktoravičienė,
Kužių bibliotekos vyresnioji bibliotekininkė

Kategorijos Naujienos
Pasidalinti įrašu
  • 1,307
ŽARĖNUOSE ŠVENTĖ, SKIRTA MOTINOS DIENAI
LIETUVOS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS

Nėra komentarų