Paskelbta  Bir 16, 2017

POPIETĖ ,,IŠVEŽTI GYVENIMAI IR LIKĘ RANDAI“ GRUZDŽIŲ AUGUSTINO GRICIAUS BIBLIOTEKOJE

2017 m. birželio 14-ąją visa Lietuva mini Gedulo ir vilties dieną. Gruzdžių Augustino Griciaus biblioteka taip pat prisijungė prie gyvosios istorijos išsaugojimo ir perdavimo ateities kartoms.  Į popietę ,,Išvežti gyvenimai ir likę randai“ rinkosi buvę tremtiniai, jaunimas, bibliotekos skaitytojai.
Trumpai supažindinusi  su skaudžia tautos istorija, vyresnioji bibliotekininkė Liongina Šufinskienė pakvietė tylos minute pagerbti  tremties aukas. Ilgametė etnografinio ansamblio  dalyvė Augutė Šimaitienė sudainavo tremtinių himną ,,Leiskit į Tėvynę“, o vėliau ir gerai žinomą dainą ,,Kur tas dulkėtas traukinys“. Jai pritarė, 93 metų, buvusi tremtinė Janina Vasiliauskienė. Visiems dalyviams buvo išdalinti šių dainų žodžiai ir, iš pradžių nedrąsiai, vėliau drąsiau ir garsiau skambėjo dainos. Buvusi tremtinė Janina Vasiliauskienė su ašaromis akyse papasakojo, kokius žiaurumus jai ir jos šeimai teko patirti prasidėjus masiniams trėmimas. Ištrauką iš Janinos biografinės knygos ,,Savo šulinio vanduo“ paskaitė duktė Antanina Vasiliauskaitė. Gruzdžių gimnazijos matematikos mokytoja Aldona Polišaitienė, gimusi tremtyje, Altajaus krašte, papasakojo močiutės Emilijos Poškienės prisiminimus, kaip juos varė iš namų, vežė gyvuliniuose vagonuose. Vyresnioji bibliotekininkė Liongina Šufinskienė paskaitė Jūratės Teresės Vainauskienės, Juozo Vitkaus-Kazimieraičio dukros, buvusios tremtyje Taljanuose (Irkutsko sritis) prisiminimus.
Tremtinių poeziją skaitė Ugnė Jasiškytė, Kamilė Pleskutė ir Kristijonas Mickevičius. Ištraukas iš Dainos Urbonienės knygos ,,Sibiras vaiko akimis“ perskaitė Irena Šufinskienė.  Vyresnioji bibliotekininkė Jurgita Jasiškytė skaitė ištraukas iš Marijos Garbačiauskienės  knygos ,,Jei laimė nebūtų lydėjusi“.
Bendravimas tęsėsi ir prie arbatos puodelio, nes jauniesiems renginio dalyviams buvo įdomu išgirsti iš artimos aplinkos žmonių, tų įvykių liudininkų, vis naujų faktų apie tremties baisumus. Renginio metu veikė  spaudinių paroda  ,,Tegul nebūna žmogui atimta Tėvynė“.

Jurgita Jasiškytė, Liongina Šufinskienė,
Gruzdžių Augustino Griciaus bibliotekos vyresniosios bibliotekininkės

Kategorijos Naujienos
Pasidalinti įrašu
  • 1,641
GINKŪNŲ BIBLIOTEKOJE – KATINŲ KOLEKCIJOS PARODA
ROBOTIKOS UŽSIĖMIMAI MEŠKUIČIŲ BIBLIOTEKOJE

Nėra komentarų