Paskelbta  Kov 22, 2019

PASKAITA ,,KETURIASDEŠIMTIES SPAUDOS DRAUDIMO METŲ ATGARSIAI ŠIANDIEN“ KUŽIUOSE

2019 m. kovo 19 dienos rytmetį Kužių seniūnijos salė prisipildė jaunatviško klegesio. Kužių gimnazijos vyresniųjų klasių moksleiviai rinkosi į Kužių bibliotekos organizuotą paskaitą – istorijos pamoką apie spaudos draudimo laikotarpio atgarsius šiandieną. Šios paskaitos lektorė  Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Informacijos ir kraštotyros skyriaus vyriausioji metodininkė Audronė Kiršinaitė jaunuomenei išsamiai  nušvietė spaudos draudimo meto ypatumus.  Spaudos draudimas – caro valdžios draudimas spausdinti, įvežti iš užsienio ir platinti Lietuvoje bei Rusijos imperijos europinės dalies gubernijose lietuviškus leidinius lotyniškomis raidėmis. Galiojo 1864–1904 m. Spaudos draudimas buvo nukreiptas ir prieš lietuvių tautą, jos ekonomiką, socialinę raidą, kultūrą, tautos egzistavimą. 1863 m. balandžio 4 d. aprobavus Vilniaus švietimo apygardos mokyklų valdymo taisykles, buvo uždarytos visos parapinės ir kitos nevalstybinės mokyklos, kuriose iki to laiko gana dažnai būdavo mokoma lietuvių kalba. Pagal Muravjovo laikais galiojusią mokyklų reformą elementorius ir maldaknyges leista naudoti tik išspausdintas rusiškomis raidėmis. Vilniaus generalgubernatoriaus Michailo Muravjovo 1864 m. birželio 17 d. nurodymu buvo uždrausta lotyniškomis raidėmis spausdinti elementorius, kiek vėliau visus lietuviškus leidinius. Kaip ir tikroje pamokoje lektorė  paprašė keleto dalyvių paskaityti to meto rusiška abėcėle parašytą  lietuvišką tekstą. Ši užduotis pasirodo buvo sunkiai įveikiama. Pranešėja A. Kiršinaitė į susitikimą atsivežė iš sukauptos asmeninės kolekcijos  spaudos draudimo laikotarpio maldaknygių. Paskaitos metu veikė spaudinių paroda ,,Kaip savo kryžių nešei tu knygą“.

Rita Bielskienė,
Kužių bibliotekos vyresnioji bibliotekininkė

 

Kategorijos Naujienos
Pasidalinti įrašu
  • 763
KNYGNEŠIO DIENOS PAMINĖJIMAS KURTUVĖNŲ BIBLIOTEKOJE
ĮVYKĘ RENGINIAI. BALANDIS (2019 M.)

Nėra komentarų