Paskelbta  Bir 26, 2018

NEINVENTORINTI KRAŠTOTYROS DARBAI

Neinventorintų kraštotyros darbų parengtų Šiaulių rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje ir struktūriniuose teritoriniuose padaliniuose  sąrašas

TEMINIAI APLANKAI, METRAŠČIAI, KITI DARBAI

Šiaulių rajono savivaldybės viešoji biblioteka

♦Apie biblioteką [Šiaulių rajono savivaldybės viešąją biblioteką] spaudoje ir internete: [straipsnių kopijos] / Šiaulių rajono savivaldybės viešoji biblioteka. – Šiauliai, 2001–2018.
Apie Šiaulių rajono savivaldybės viešosios  bibliotekos struktūrinius ir teritorinius padalinius spaudoje ir internete: [straipsnių kopijos, smulkioji produkcija: (lankstinukai, kvietimai, skelbimai)]: [aplankai apie bibliotekas pagal Šiaulių rajono seniūnijas) / Šiaulių rajono savivaldybės viešoji biblioteka. – Šiauliai, 2001–2018.
Istorija, Etnografija: [straipsnių kopijos] / Šiaulių rajono savivaldybės viešoji biblioteka. – Šiauliai, 2001–2018.
Kraštotyra: [straipsnių kopijos] / Šiaulių rajono savivaldybės viešoji biblioteka. – Šiauliai, 2001–2018.
Kultūra. Menas. Renginiai: [straipsnių kopijos] / Šiaulių rajono savivaldybės viešoji biblioteka. – Šiauliai, 2001–2018.
Menas. Architektūra: [straipsnių kopijos] / Šiaulių rajono savivaldybės viešoji biblioteka. – Šiauliai, 2001–2018.
Naujos bibliotekos statyba: [straipsnių kopijos]/Šiaulių rajono savivaldybės viešoji biblioteka.– Šiauliai, 2016 – 2018.
Šiaulių rajonas: Bendrosios žinios: [straipsnių kopijos] / Šiaulių rajono savivaldybės viešoji biblioteka. – Šiauliai, 2001–2018.
Šiaulių rajonas: miestai, miesteliai:  [straipsnių kopijos] / Šiaulių rajono savivaldybės viešoji biblioteka. – Šiauliai, 2001–2018.
Žymūs žmonės: [straipsnių kopijos] / Šiaulių rajono savivaldybės viešoji biblioteka. – Šiauliai, 2001–2018.

∗∗∗

♦Adolfas Strakšys: prozininkas, žurnalistas: [bibliografijos rodyklė / sud. R. Nesavaitė. – Šiauliai, 2002. – 14 p.: iliustr.
Šiaulių rajono bibliotekininkai kraštotyros baruose /sud. R. Nesavaitė. –  Šiauliai, 2004. – 80 p.: iliustr.

Kategorijos Kraštotyra
Pasidalinti įrašu
  • 3,344
PADĖKA BUBIŲ BIBLIOTEKOS SKAITYTOJAI
KURŠĖNŲ VYTAUTO VITKAUSKO BIBLIOTEKOJE TRIS SAVAITES ŠURMULIAVO JAUNIEJI UGDYTINIAI

Nėra komentarų