Paskelbta  Geg 30, 2016

NAUJOS INOVATYVIOS ERDVĖS IR PASLAUGOS ŠIAULIŲ RAJONO BIBLIOTEKOSE

2016 m. gegužės 26 dieną Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Gruzdžių Augustino Griciaus bibliotekoje vyko iškilminga naujų inovatyvių erdvių ir paslaugų pristatymo šventė. Simbolinę inovatyvių erdvių atidarymo juostą perkirpo Šiaulių rajono savivaldybės mero pavaduotojas Algis Mačiulis ir Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė Ingrida Klupšaitė. Šventiniame renginyje dalyvavo Gruzdžių gimnazijos moksleiviai ir jų auklėtoja Orinta Venckienė, gimnazijos direktoriaus pavaduotoja Asta Šlikienė, Gruzdžių seniūnijos seniūnės pavaduotoja Gražina Slavikienė, Šiaulių teritorinės darbo biržos Šiaulių skyriaus vedėja Irena Vaikutienė, VšĮ Šiaulių rajono turizmo ir verslo informacijos centro vadybininkė Ramunė Jocienė, miestelio bendruomenės nariai bei bibliotekininkai.
Projekto ,,Verslo ir amatų akademija”  idėjos autorė ir vadovė Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė Ingrida Klupšaitė pasidžiaugė, kad 2015 m. birželio 9 d. startavęs  projektas davė pirmuosius rezultatus – bibliotekoje įkurtos naujos inovatyvios erdvės ir paslaugos, kurios padeda atspindėti bibliotekos progresą, jos tapimą savarankiška, tvaria ir dinamiška institucija. Savo kalboje direktorė pažymėjo, kad biblioteka – ideali vieta ieškančiam darbo jaunimui ugdyti naujas kompetencijas, gilinti žinias verslo kūrimo srityse, diskutuoti karjeros ir gyvenimo kelio pasirinkimo klausimais. Ji pakvietė jaunimą aktyviai naudotis naujomis bibliotekos paslaugomis,  įgyvendinti savo kūrybinius sumanymus naujai įkurtose erdvėse.
Projekto koordinatorius, vyriausiasis bibliotekininkas edukacinei ir projektinei veiklai Almantas Šlivinskas renginio dalyvius virtualiai supažindino su projekto ,,Verslo ir amatų akademija“ vykdytomis veiklomis: organizuotais teoriniais ir praktiniais seminarais, ugdančiais jaunų žmonių verslumo motyvaciją, socialines kompetencijas, suteikiančiais žinių apie verslo pradmenis, teisinę bazę, rinkodaros ir finansinės atsakomybės prievoles, mokymais naudotis mobiliomis technologijomis ir virtualia erdve rinkodaros tikslais. Pristatė viešosios bibliotekos 6-iuose teritoriniuose struktūriniuose padaliniuose (Raudėnų, Kužių, Meškuičių, Kuršėnų Vytauto Vitkausko, Kairių, Gruzdžių Augustino Griciaus) įrengtus mini biurus verslui pradėti ir administruoti, iš jų 3-iuose (Gruzdžių Augustino Griciaus, Meškuičių ir Kužių) įkurtas Info erdvės mokymuisi ir verslumui skatinti. Susirinkusieji skaidrių pagalba susipažino su Mini biurų įrengtomis darbo vietomis, kurios aprūpintos kompiuterine įranga ir dizaino programa ,,Corel”, verslo pradmenų informacine ir mokymo literatūra. Pranešėjas pristatė ir projekto metu sukomplektuotą mobilią mokymo bazę, kuri susideda iš ekrano, projektoriaus, nešiojamo kompiuterio ir 10 iPAD planšetinių kompiuterių. Projekto koordinatorius supažindino su Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos interneto svetainėje įkurta specialia meniu skiltimi ,,Verslo ir amatų akademija“,  virtualiomis skaitmeninių išteklių bazėmis „Pagalba verslui“, „Savęs pažinimo bei tobulėjimo link“. Pasak A.Šlivinsko: „Šiaulių rajono savivaldybės viešoji biblioteka, vykdydama projektą „Verslo ir amatų akademija“, suteikia vieną iš nedaugelio šansų tiems, kurie siekia išmokti kažko vertingo ir būti naudingais savo valstybei“.
Renginyje sveikinimo žodžius tarė Šiaulių rajono mero pavaduotojas Algis Mačiulis, pabrėždamas verslumo, jaunimo užimtumo svarbą rajone. Sėkmės įgyvendinant projektą linkėjo socialiniai partneriai: Šiaulių teritorinės darbo biržos Šiaulių skyriaus vedėja Irena Vaikutienė, VšĮ Šiaulių rajono turizmo ir verslo informacijos centro vadybininkė Ramunė Jocienė.
Šiaulių teritorinės darbo biržos Šiaulių skyriaus specialistė-koordinatorė Milda Mišeikytė renginio dalyviams pristatė Lietuvos darbo biržos vykdomą projektą „Atrask save“, pakvietė nedirbantį, nesimokantį ir mokymuose nedalyvaujantį 15–29 metų jaunimą aktyviai įsijungti į projekto veiklas, kurios padės  pasirengti sugrįžti į švietimo sistemą ar integruotis į darbo rinką.
Savo mintimis apie bibliotekoje įkurtų inovatyvių erdvių ir naujų teikiamų paslaugų reikšmę jauniems žmonėms įgyjant asmenines, socialines ir profesines kompetencijas dalijosi Gruzdžių gimnazijos 3-ios gimnazinės klasės moksleivė Amanda Jasotytė.
Renginio dalyvius šventiškai nuteikė Aušrinės Jašiskytės ir Marijos Jasiškytės skaitomos žymių žmonių mintys apie biblioteką bei muzikiniai kūriniai, atliekami Gruzdžių gimnazijos moksleivių: Livetos Blinstrubytės, Gedos Matuliokaitės ir Gustės Jonaitytės.
Šiaulių rajono savivaldybės viešoji biblioteka vykdo projektą „Verslo ir amatų akademija“, įgyvendinamą Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos projekto „Bibliotekos pažangai 2“ bazėje, kurį finansuoja Bilo ir Melindos Geitsų fondas.  ,,Verslo ir amatų akademija“ – infoedukacinis, į jaunimo verslumo ugdymą ir užimtumą orientuotas projektas. Šiuo projektu siekiama sužadinti jaunų žmonių motyvaciją imtis kūrybinio verslo ar amato, suteikiant jiems teisines, ekonomines verslumo pagrindų bei skaitmeninio raštingumo, informacinių technologinių (IT) įrenginių panaudojimo versle kompetencijas, sukuriant jų gyvenamoje vietovėje – rajono miestelių ir kaimų bibliotekose mini biuro darbo vietas. Projektu siekiama prisidėti sprendžiant jaunimo nedarbo bei užimtumo problemas, sudaryti sąlygas kūrybingos bendruomenės formavimuisi, informacinio ir skaitmeninio raštingumo lygio augimui ir kokybiškai laisvalaikio plėtrai.

Šiaulių rajono savivaldybės viešoji biblioteka

 

Naujas paveikslėlis Naujas paveikslėlis (1) Naujas paveikslėlis (2) Naujas paveikslėlis (3)

 

 

 

 

 

 

Kategorijos BIBLIOTEKA VERSLUI Naujienos
Pasidalinti įrašu
  • 2,424
LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIME PAGERBTI AKTYVIAUSI ŠIAULIŲ RAJONO SKAITYTOJAI
PROJEKTAS „ŽVILGSNIS Į SENELIŲ ŽAISLŲ DĖŽĘ“ PRASIDĖJO RENGINIU BAZILIONŲ BIBLIOTEKOJE

Nėra komentarų