Paskelbta  Lap 07, 2016

NAISIŲ BIBLIOTEKA PAKVIETĖ SKAITYTOJUS Į SUSITIKIMĄ SU „MISIJA SIBIRAS 2016″ DALYVIAIS

Misija Sibiras – Lietuvos jaunimo pilietiškumo ir patriotiškumo ugdymo projektas, kurį rengia labdaros ir paramos fondas „Jauniems“. „Misijos Sibiras“ dalyviai vyksta į apleistas Sibiro vietoves susitikti su ten tebegyvenančiais lietuviais tremtiniais ir tvarkyti apleistų kapaviečių.

Naisių bibliotekoje lankėsi ir savo patirtimi dalijosi „Misijos Sibiras 2016“ dalyviai Lukas Jankūnas ir Vaidotas Steponavičius. Apie nuotykių ir atradimų kupiną kelionę „Misija Sibiras 2016“ dalyviai pasakojo su pasididžiavimu ir įkvėpimu. 2016 metų ekspedicijos dalyviai vyko į Igarką, esančią už poliarinio rato, čia tremties metais buvo palaidota daugiau nei 560 lietuvių. Tai – didžiausios lietuvių kapinės Sibire. Dvi savaites trukusioje ekspedicijoje komanda tvarkė Igarkos kapinių teritoriją, atstatė senus kryžius ir iškėlė naujų, lietuviškos kryždirbystės tradicijas atspindinčių kryžių. Jaunieji ekspedicijos dalyviai tvarkė menkai išlikusias kapavietes, statė kryžius, valė mišką, kuris užgožė kadaise buvusias lietuvių tremtinių kapines. Misijos dalyviai dirbo dieną ir naktį, kad pasiektų savo tikslą. Motyvacijai pakelti ir nuotaikai palaikyti jie nuolatos dainuodavo lietuviškas dainas.

Tai gyva istorijos pamoka, kurios nerasi vadovėliuose, kurią išgirdo bibliotekos lankytojai.

Benita Dabregienė,
Naisių bibliotekos vyresnioji bibliotekininkė

Kategorijos Naujienos
Pasidalinti įrašu
  • 1,851
VALANDĖLĖ „IŠĖJUSIUS ATMINKIM“ ŠIUPYLIUOSE
„MISIJA SIBIRAS 2016“ – SUSITIKIMAS SU DALYVIAIS GINKŪNUOSE

Nėra komentarų