Paskelbta  Kov 15, 2017

MINDAUGUI JONUI URBONUI — SEPTINTOJI AUGUSTINO GRICIAUS LITERATŪRINĖ PREMIJA

2017 metų kovo 9-ąją  Gruzdžiuose  įteikta  rašytojo, prozininko, dramaturgo,  kraštiečio  Augustino Griciaus vardo respublikinė literatūrinė premija už pirmąją  prozos knygą. Septintuoju šios premijos laureatu tapo Mindaugas Jonas Urbonas už knygą „Dvasių urna”, kurią išleido Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla.
Renginys prasidėjo Šiupyliuose, kur, buvusios Augustino  Griciaus šeimos sodybos vietoje, 1989 metais pastatytas paminklas  rašytojui. Prie paminklo šventės dalyviai padėjo gėlių, uždegė žvakutes. Gruzdžių seniūnijos seniūnė Nijolė Bagdonavičienė pasidžiaugė, kad literatūros klasikas Augustinas Gricius buvo ryški ne tik Gruzdžių žemės, bet ir visos Lietuvos asmenybė.
Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro Gruzdžių filiale vyko oficialioji šventės dalis. Prisiminimais apie tėvą Augustiną Gricių dalijosi sūnus, žymus gydytojas Kastytis Gricius. Jis padėkojo gruzdiškiams už puoselėjamą gražią tradiciją — Augustino Griciaus premiją ir jos teikimą debiutinių prozos kūrinių autoriams.
Šiaulių rajono savivaldybės administracijos kultūros skyriaus vedėjo pavaduotoja Laimutė Marytė Varkalienė paskelbė, kad iš trijų kandidatų geriausia pripažinta Mindaugo Jono Urbono knyga „Dvasių urna”. „Novelių autorius siekia atskleisti emocinius, gyvybinius, būtiškuosius kartų ryšius, susieti gyvuosius ir mirusiuosius, įveikti atmintyje nuolat atsiveriančias erdvės ir laiko properšas. Materija, daiktai, kraštovaizdis, atsiminimai  — nelyginant dvasių urnos, kurių metafora išauginama iki kosmonių matmenų…Estetiškai vertinga, kad šias kūrybines intencijas autorius realizuoja rupiu realybės audiniu, kasdieniškai regimo pasaulio tekstu“.
Premijos laureatą Mindaugą Joną Urboną pasveikino, piniginę premiją, Šiaulių rajono savivaldybės mero Antano Bezaro padėkos raštą įteikė Savivaldybės mero pavaduotojas Algis Mačiulis. Tautinę vardinę juostą užrišo Kultūros skyriaus vedėjas Tomas Vaitkus. Septintosios Augustino Griciaus premijos laureatą pasveikino Gruzdžių seniūnė Nijolė Bagdonavičienė, Lietuvos rašytojų sąjungos leidyklos redaktorė Janina Riškutė.
Jaunasis rašytojas Mindaugas Jonas Urbonas nuoširdžiai padėkojo už jo kūrybos įvertinimą. Autorius trumpai papasakojo apie knygos gimimą. Ištraukas iš jo knygos „Dvasių urna” skaitė Gruzdžių gimnazijos moksleiviai bei pedagogai bei pats autorius.
Šventės metu veikė parodos, skirtos rašytojui Augustinui  Griciui bei Augustino Griciaus premijos laureatams, kurias parengė Gruzdžių Augustino Griciaus bibliotekos darbuotojos. Šventinę nuotaiką kūrė Kužių bei Gruzdžių saviveiklininkai.
Gruzdžių Augustino Griciaus bei Šiaulių rajono savivaldybės viešajai bibliotekoms Lietuvos rašytojų sąjungos leidyklos redaktorė Janina Riškutė padovanojo laureato Mindaugo Jono Urbono knygas, už kurias nuoširdžiai dėkojame.

Rita Nesavaitė,
Informacijos ir kraštotyros skyriaus vedėja

 

 

Kategorijos Naujienos
Pasidalinti įrašu
  • 2,017
APJUOSKIM TĖVIŠKĖLĘ TAUTINE JUOSTA
VIRTUALIŲ PARODŲ CHRONOLOGIJA

Nėra komentarų