Paskelbta  Rgs 20, 2018

METODINĖ IŠVYKA Į LIETUVIŲ KALBOS INSTITUTĄ

2018 metų rugsėjo 17 dieną, Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos, Kuršėnų Vytauto Vitkausko bibliotekos bibliotekininkai,  kultūros darbuotojai,  Kuršėnų Lauryno Ivinskio  gimnazijos mokytoja Vita Šventickienė, moksleiviai buvo svetingai priimti Lietuvių kalbos institute.
Lietuvių kalbos instituto Bendrinės kalbos tyrimų centro vyresnioji mokslo darbuotoja dr. Aurelija Gritėnienė svečius  supažindino su  muziejumi „Lituanistikos židinys“. Jis įkurtas 2006 metais.  Tai vienintelis interaktyvus lietuvių kalbos muziejus Lietuvoje.
Šiltai ir išsamiai mokslininkė papasakojo apie Didžiojo lietuvių kalbos žodyno sudarymo rūpesčius, kruopštų, ilgus metus trukusį darbą.  Dr. Aurelija Gritėnienė – buvusi garbaus mūsų kraštiečio kalbininko, Kuršėnų miesto garbės piliečio, dr. Vytauto Vitkausko mokinė, viena  knygos „Atsiminimai apie Vytautą Vitkauską“ sudarytojų,  gražiais  žodžiais minėjo  savo mokytoją, paskutinį „Lietuvių kalbos žodyno“ vyriausiąjį redaktorių, kalbininkų vadinamą „Žodyno Karaliumi“.  Keliose salėse įsikūrusiame muziejuje lankytojai pamatė daug svarbių dokumentų, žymiausių Lietuvos kalbininkų asmeninių daiktų, fotonuotraukų, įsitikino, kad kalba – gyvas, žaismingas, įdomus ir besikeičiantis pasaulis, kurį galima paliesti rankomis, pamatyti ryškioje šviesoje, padainuoti karaoke.
Visais šiais lobiais pasigėrėję, susitikome su Lietuvių kalbos instituto direktore Dr. Albina Auksoriūte,  Kuršėnų Vytauto Vitkausko bibliotekos rėmėja, bičiule, žurnalo „Gimtoji kalba“ vyriausiąja redaktore, Lietuvių kalbos draugijos sekretore  Rita Urnėžiūte, parsivežėme edukacinę parodą „Paliesk lietuvių kalbą rankomis“.  Paroda bus eksponuojama Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos padaliniuose nuo 2018 m. rugsėjo 18 d.  iki 2018 m. spalio 17 dienos.
Reikšmingos, įsimintinos išvykos dalyviai dėkingi Šiaulių rajono savivaldybei, Šiaulių rajono savivaldybės administracijos kultūros skyriaus vedėjui Tomui Vaitkui, įstaigų vadovams  už pagalbą organizuojant išvyką į Vilnių. Metodinė išvyka – Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos ir Šiaulių rajono savivaldybės remiamo projekto „Lituanistika Šiaulių rajone – iš praeities į dabartį“  veiklos  dalis.

Projektą vykdo:

Projektą remia:

Projekto socialiniai partneriai:  Lietuvių kalbos institutas, Lietuvių kalbos draugija,  Kuršėnų  Lauryno Ivinskio gimnazija, Šiaulių rajono  savivaldybės kultūros centras.
Projekto informaciniai rėmėjai:  „Kuršėnų krašto žinios“, https://kursenai.lt/;  http://www.siauliuraj.lt/

Vida Ragauskienė,
Kuršėnų Vytauto Vitkausko bibliotekos vyriausioji bibliotekininkė, projekto vadovė

Nuotraukos Karolinos Jasiukevičiūtės ir Vidos Ragauskienės

 

 

 

Kategorijos Naujienos Svarbu
Pasidalinti įrašu
  • 921
MEŠKUIČIŲ BIBLIOTEKOJE VAIKAI MOKĖSI KURTI FILMUKUS
KURŠĖNŲ VYTAUTO VITKAUSKO BIBLIOTEKA KVIEČIA APLANKYTI PARODĄ „PALIESK LIETUVIŲ KALBĄ RANKOMIS“

Nėra komentarų