Paskelbta  Rgs 14, 2017

LIUDAS JOVAIŠA. VILNIAUS VYSKUPAI IR JŲ PORTRETAI

Vilniaus vyskupai ir jų portretai : katalogas / sudarytojas Liudas Jovaiša. – Vilnius : Bažnytinio paveldo muziejus, 2017 (Vilnius : Petro ofsetas). – 134, [2] p. : iliustr.

Leidinys skirtas pirmai skaitytojų pažinčiai su Vilniaus vyskupais ir jų portretais. Juo norima pristatyti tiek septintą šimtmetį skaičiuojančios vietinės Bažnyčios ganytojus, tiek vieną seniausių Lietuvoje paveikslų rinkinių – Vilniaus vyskupų portretų galeriją, kurios atvaizdai šiandien priklauso Vilniaus arkivyskupijai.

Leidinys1

Svarbiausia leidinio dalis – Vilniaus (arki)vyskupų ordinarų portretai ir atitinkamus asmenis pristatančios biogramos. Norint supažindinti skaitytojus su Vilniaus (arki)vyskupijos ganytojais – nuo Andriejaus I iki Julijono Steponavičiaus imtinai (1388–1991), į leidinį įtrauktos ir biogramos tų (arki)vyskupų, kurių atvaizdų rinkinyje šiandien nėra išlikę. Tokiais atvejais trūkstamus atvaizdus atstoja šių hierarchų herbai, o arkivyskupą Romualdą Jałbrzykowskį reprezentuoja jo nuotrauka.

Vilniaus vyskupų portretų galerijoje esama ne vien visateisių ganytojų – ordinarų, bet ir kelių vyskupų pagalbininkų ar vyskupijos administratorių atvaizdų. Šios vyskupų kategorijos trumpai pristatytos knygelės priede; jame reprodukuojami ir penki į pagrindinę galeriją neįtraukti portretai su trumpomis žiniomis apie juose pavaizduotus asmenis. Įvado tekstas iliustruotas trimis antraisiais Vilniaus vyskupų ordinarų portretais ir į rinkinį patekusiais keturių su Vilniaus vyskupija nesusijusių ganytojų atvaizdais.

Akistata su konkretaus vyskupo veidu ir jo gyvenimo istorija nesitenkinančiam skaitytojui gali būti pravartus knygos įvadas. Jame aptarta Vilniaus vyskupų istorijos etapų specifika, pateikta šios hierarchų grupės kolektyvinė charakteristika, Vilniaus vyskupų portretų rinkinys apibūdintas kaip visuma, punktyru nužymėta jo istorinė raida.

Pirmą kartą taip kokybiškai reprodukuojami atvaizdai teikia puikią progą susipažinti su skirtingų tautybių, luomų, charakterių hierarchais, kurių gyvenimo istorijos – nepaprastos ir įprastinės, blankios ir dramatiškos ar net herojiškos – atsiskleidžia portretus lydinčiuose tekstuose. Vilniaus vyskupų istorijų visuma atspindi ir visos valstybės bei visuomenės raidą. Tad seniausios iki šiol gyvuojančios Lietuvos institucijos – Vilniaus arkivyskupijos – ganytojų veidus ir gyvenimus galima skaityti kaip glaustą Lietuvos istoriją – nuo Vytauto ir Jogailos iki Landsbergio.

l.jovaisaSudarytojas ir tekstų autorius LIUDAS JOVAIŠA
humanitarinių mokslų daktaras, vyresn. mokslo darbuotojas

Gimė 1973 m. Šiauliuose. 1991–1997 m. studijavo istoriją Vilniaus universitete. Dirbo Lietuvos mokslų akademijos bibliotekos Rankraščių skyriuje, Vilniaus jėzuitų gimnazijoje. 2004 m. Vilniaus universitete apgynė humanitarinių mokslų istorijos krypties daktaro disertaciją „Katalikiškoji Reforma Žemaičių vyskupijoje“.
Nuo 2004 m. dirba Lietuvos kultūros tyrimų instituto Sakralinio meno paveldo skyriuje. Nuo 2002 m. dėsto Vilniaus universiteto Istorijos fakultete (nuo 2007 m. – Senovės ir Vidurinių amžių istorijos katedroje).
Lietuvių katalikų mokslo akademijos narys, tęstinio leidinio „Bažnyčios istorijos studijos“ vyr. redaktorius. Pagrindinės mokslinių interesų kryptys:Krikščionybės istorija LDK, vienuolystės istorija, šaltiniotyra, lotyniškoji diplomatika ir paleografija.
http://lkti.lt/apie_mus/skyriai/sakralinio-meno-paveldo/Liudas-Jovaisa

Knygos specialioji redaktorė Rita Pauliukevičiūtė; kalbos redaktorė Rita Markulienė; vertėja Aušra Simanavičiūtė; dailininkas Gedas Čiuželis.
Rėmėjai: Vilniaus arkivyskupija, Lietuvos kultūros taryba, Lietuvos Respublikos Kultūros ministerija, Vilniaus miesto savivaldybė.

http://www.bpmuziejus.lt/lt/pagrindinis-meniu/renginiai.html,knygos-pristatymas-vilniaus-vyskupai-ir-ju-portretai

 

 

Kategorijos Albumai. Bibliografijos naujienos. Retos knygos.
Pasidalinti įrašu
  • 1,813
KUŽIŲ BIBLIOTEKOS LAIKO DURIS PRAVĖRUS…
Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos iššūkio „Vasara su knyga“ nugalėtojai

Nėra komentarų