Paskelbta  Kov 21, 2017

LITERATŪRINĖ POPIETĖ ,,ŽODŽIAI IŠ ŠIRDIES“

2017 m. kovo 17 dieną Gruzdžių Augustino Griciaus bibliotekoje vyko trečiasis Šiaulių rajono Literatų asociacijos susitikimas. Pristatyta eilėraščių rinktinė „Rapsodija“. Literatūrinėje-muzikinėje popietėje dalyvavo gausus būrys kūrėjų, leidinio autorių, rengėjų ir svečių.
Šventės vedančiosios Lina Kasparienė ir Albina Budreckienė pristatė naujai gimusį ,,kūdikį“ – Šiaulių rajono literatų poezijos rinktinę ,,Rapsodiją“. Dvidešimt penkių rajono eiliuotojų kūryba sudėta į naują, jau trečią knygą.  Šio ,,kūdikio“ krikštamotei Nijolei Girniuvienei buvo įteiktos 9 dovanos: visos susijusios su knygos pavadinimu. Savo kūrybą pristatė Gruzdžių Augustino Griciaus bibliotekos ,,Girstulės“ klubo, Kuršėnų ,,Atgaivos“ klubo nariai bei pavieniai  kūrėjai iš Bazilionų, Pakumulšių, Žarėnų, Raudėnų. Savo dainomis ir eilėmis džiugino Gruzdžių Kultūros centro renginių organizatorė Konsuela Mačiulevičiūtė bei iliuzinį numerį atliko Šiaulių rajono kultūros centro Gruzdžių filialo renginių organizatorius Marius Tarasevičius. Rajono eiliuotojus sveikino Gruzdžių seniūnė Nijolė Bagdonavičienė: „Man Dievas nedavė sugebėjimo kurti eiles. Bet aš labai didžiuojuosi kuriančiais žmonėmis“.
„Rapsodijoje“ jausmingai ir melodingai skamba Albinos Budreckienės, Aldonos Marijos Radvenskaitės-Veikalienės, Aleksandros Mikolaitienės, Angelės Kielienės, Dalios Kudrevičienės, Dalios Poškaitės-Švaplienės, Dianos Bortos-Kirjanienės, Editos Vilkienės, Elenos Vilčiauskienės, Gražinos Slavikienės, Irenos Šufinskienės, Janinos Bružienės, Jurgitos Jasiškytės, Jūratės Ulvidaitės-Formanskės, Laimos Steponavičienės, Laimos Zdanavičienės, Linos Kasparienės, Marytės Lesutienės,  Sandros Gedvilaitės, Valerijos Aleksandravičienės, Virginijos Beniušienės, Zigridos Danikauskienės, Zitos Aurylienės, Beno Vytauto Garbinčiaus ir Antano Abako eilės.
Popietės pabaigoje visi buvo pakviesti paragauti didelio torto, ant kurio puikavosi užrašas ,,Rapsodija“.
Renginio metu veikė Linos Neverdauskienės  rankdarbių iš vilnos bei Vidos Grigaliūnienė siuvinėtų paveikslų paroda.
Rajono literatai anksčiau yra išleidę dvi kūrybos rinktines: 2006 metais – „Širdim uždegsiu žalio beržo ugnį“ ir kūrybos almanachą „Blyksniai“(2014).

Jurgita Jasiškytė,
Gruzdžių  Augustino Griciaus bibliotekos vyresnioji bibliotekininkė

Kategorijos Naujienos
Pasidalinti įrašu
  • 1,773
KŪRYBA SKIRTA ŽEMĖS DIENAI PAMINĖTI
RANKDARBIŲ PARODA “SIŪLAI, SIŪLAI SUSIVYKIT” BUBIŲ BIBLIOTEKOJE

Nėra komentarų