Paskelbta  Rgs 12, 2019

LIETUVOS GYVENTOJAI LAGERIUOSE IR TREMTYJE

Lietuvos gyventojai lageriuose ir tremtyje / Lietuvos nacionalinis muziejus ; parengė Virginija Rudienė. – Vilnius : Lietuvos nacionalinis muziejus, [2017]-[2018]. – 3 kn. : iliustr., faks., portr. ; 29 cm.

Lietuvos nacionalinis muziejus išleido trijų tomų leidinį „Lietuvos gyventojai lageriuose ir tremtyje“. Lietuvių trėmimo istoriją apžvelgiančios knygos iliustruotos unikaliomis, tremtinių paslapčia atsivežtais fotoaparatais užfiksuotomis nuotraukomis, baudžiamosiomis bylomis, laiškais.

„Tai naujausių laikų istorijos saugykla – ne tik tremties, bet dokumentai nuo 1940-ųjų. Tremties rinkinyje turim apie 30 tūkst. vienetų: nuotraukos dokumentai, daiktai pagaminti lageriuose“, – pasakoja muziejininkė Virginija Rudienė.

Tritomis leidinys apima visą 1940–1953 metų represijų laikotarpį. Pirmojoje knygoje pasakojama apie 1940–1941 metais suimtus ir ištremtus žmones, antroji knyga skirta masinėms 1944–1953 metų. sovietų valdžios represijoms, trečiojoje pasakojama apie tremtinių kasdienybę: sunkų darbą, buitį, kasdienius rūpesčius, pastangas išsaugoti tautinę tapatybę ir grįžimą į tėvynę.

Lietuvos gyventojai lageriuose ir tremtyje. Kn. 1.

Lietuvos gyventojai lageriuose ir tremtyje / Lietuvos nacionalinis muziejus ; parengė Virginija Rudienė. – Vilnius : Lietuvos nacionalinis muziejus, [2017]-. – 2 kn. : iliustr., faks., portr. ; 29 cm. – ISBN 978-609-478-006-6 (įr.)

Kn. 1 : 1940-1941. – [2017] (Vilnius : Petro ofsetas). – 375, [1] p. : iliustr., faks., portr.. – Santr. angl.. – Bibliogr.: p. 353. – Asmenvardžių r-klė: p. 367-374. – Tiražas 500 egz.. – ISBN 978-609-478-007-3

Kn. taip pat: Pratarmė / Virginija Rudienė, p. 7-9

Ši knyga – tai pasakojimas apie sovietines represijas 1940–1941 m. patyrusius Lietuvos žmones: nužudytus, kalintus kalėjimuose ir lageriuose, ištremtus į atšiaurius Altajaus krašto, Komijos, Novosibirsko ir Tomsko sričių, Jakutijos rajonus. Nuotraukos, archyviniai dokumentai, laiškai, atsiminimų fragmentai, biogramos vaizdžiai atskleidžia sovietinės valdžios suluošintus žmonių likimus. Didelė dalis medžiagos publikuojama pirmą kartą. Viliamės, kad šis leidinys vieniems atskleis naujų faktų ar detalių, kitus paskatins atsiversti pirminius šaltinius (atsiminimus, dokumentų rinkinius), tyrinėtojų darbus, pastūmės pasidomėti nežinomais savo šeimos istorijos puslapiais.

I Knygos turinys

Pratarmė – 7
Įvadas. Pirmieji sovietinio teroro metai – 10
Politinių represijų pradžia – 22
1941 metų birželio 14-oji – 80
Gulage – 100
Rešotų lageryje – 102
Šiaurės Uralo ir kituose lageriuose – 142
Norillage – 160
Tremtyje – 186
Altajaus krašte – 188
Komijoje – 220
Novosibirsko ir Tomsko srityse – 242
Jakutijoje – 258
Atskirtųjų laiškai – 334
Summary – 352
Literatūra ir šaltiniai – 353
Iliustracijų sąrašas – 354
Asmenvardžių rodyklė – 367
Santrumpos – 375

Lietuvos gyventojai lageriuose ir tremtyje. Kn. 2.

Lietuvos gyventojai lageriuose ir tremtyje / Lietuvos nacionalinis muziejus ; parengė Virginija Rudienė. – Vilnius : Lietuvos nacionalinis muziejus, [2017]-. – 2 kn. : iliustr., faks., portr. ; 29 cm. – ISBN 978-609-478-006-6 (įr.)

Kn. 2 : 1944–1953. – [2018] (Vilnius : Petro ofsetas). – 447, [1] p. : iliustr., faks., portr.. – Santr. angl.. – Bibliogr.: p. 416. – Asmenvardžių r-klė: p. 433-446. – Tiražas 500 egz.. – ISBN 978-609-478-015-8

Kn. taip pat: Pratarmė / Virginija Rudienė, p. 7

Antroji knyga apima dešimt žiauraus teroro, prievartos, didelių netekčių ir praradimų okupuotos Lietuvos valstybės istorijos metų. Joje pasakojama apie 1944–1953 metų politines represijas ir jas patyrusius žmones, sovietinių valdžios institucijų valia ilgiems metams išvežtus iš gimtojo krašto ir pasmerktus sunkiems darbams, badui ir nepritekliams nuošaliuose Sovietų Sąjungos regionuose. Represuotųjų asmenų ir šeimų nuotraukų galeriją papildo publikuojami dokumentai iš baudžiamųjų ir tremties bylų, laiškų ir atsiminimų ištraukos – autentiški represijų vykdytojų žiaurumo, teisinių normų ignoravimo, savivalės, taip pat prievartą patyrusių žmonių vargų ir išgyvenimų liudijimai.

II Knygos turinys

Pratarmė – 7
Įvadas. 1944–1953 metų masinės represijos – 9
Lageriuose 1944–1953 metais – 23
Trėmimai 1945 m. – 1948 m. pradžioje – 135
1945 m. balandžio 20 – gegužės 3 d. trėmimas (Tadžikija) – 138
1945 m. liepos ir rugpjūčio trėmimai (Molotovo sritis) – 150
1946 m. vasario 18–21 d. trėmimas (Sverdlovsko sritis) – 166
1947 m. gruodžio – 1948 m. sausio 3 d. trėmimai (Tiumenės ir Tomsko sritys) – 174
Trėmimo operacija Vesna (1948 m. gegužės 22–23 d.) – 185
Krasnojarsko krašte – 192
Irkucko srityje – 254
Buriatijoje – 278
Trėmimo operacija Priboj (1949 m. kovo 25–28 d.) – 290
Irkucko srityje – 296
Krasnojarsko krašte – 332
Į Chabarovsko kraštą (1950 m. rugsėjis) – 347
Trėmimo operacija Osenj (1951 m. spalio 2–3 d.) – 364
Irkucko srityje – 368
Krasnojarsko krašte – 376
Tomsko srityje – 384
1952 m. sausio 23 d. trėmimas – 401
Summary – 415
Literatūra ir šaltiniai – 416
Iliustracijų sąrašas – 417
Asmenvardžių rodyklė – 433
Santrumpos – 447

Lietuvos gyventojai lageriuose ir tremtyje. Kn. 3.

Lietuvos gyventojai lageriuose ir tremtyje / Lietuvos nacionalinis muziejus ; parengė Virginija Rudienė. – Vilnius : Lietuvos nacionalinis muziejus, [2017]-. – 2 kn. : iliustr., faks., portr. ; 29 cm. – ISBN 978-609-478-006-6 (įr.)

Kn. 3 : 1940–1958 : kasdienybės vaizdai. – [2018] (Vilnius : Petro ofsetas). – 445, [2] p. : iliustr., faks., portr.. – Santr. angl.. – Bibliogr.: p. 421. – Asmenvardžių r-klė: p. 437-445. – Tiražas 500 egz.. – ISBN 978-609-478-024-0

Kn. taip pat: Pratarmė / Virginija Rudienė, p. 7

Trečioji knyga „Lietuvos gyventojai lageriuose ir tremtyje. 3 knyga. 1940-1958“ pristato iliustruotą pasakojimą apie masinių sovietinių represijų metais iš Lietuvos į lagerius ir tremtį išvežtų žmonių gyvenimą nelaisvėje, toli nuo tėvynės: sunkų darbą miško pramonės ūkiuose, statybose, šachtose, kolūkių laukuose ir fermose, buitį ir kasdienius rūpesčius, pastangas išsaugoti krikščioniškąją ir tautinę tapatybę ir galiausiai – ilgai lauktą sugrįžimą į Tėvynę.

Dauguma knygoje „Lietuvos gyventojai lageriuose ir tremtyje. 3 knyga. 1940-1958“ publikuojamų nuotraukų yra darytos 1948–1958 m., dažniausiai jose užfiksuoti per didžiąsias pokario tremtis išvežtų Lietuvos gyventojų veidai.

III Knygos turinys

Pratarmė – 7
Prievartinis darbas: kova dėl išgyvenimo – 8
Miško pramonės ūkiuose – 18
Statybose, plytinėse, kelių tiesimo darbuose – 96
Šachtose ir kasyklose – 130
Žvejyboje – 144
Kolūkių laukuose, fermose ir artelėse – 152
Kasdienybės vargai ir pragiedruliai – 178
Tremtinių buitis – 190
Jaunoji karta: namuose ir mokykloje – 250
Gyvenimas tęsiasi – 286
Kartu maldoje ir nelaimėje – 312
Poilsio valandomis – 350
Sugrįžimas: „Lietuva mūsų nepasiilgo…“ – 380
Summary – 419
Literatūra ir šaltiniai – 421
Iliustracijų sąrašas – 422
Asmenvardžių rodyklė – 437
Santrumpos – 446

Parengta pagal:
https://www.lrt.lt/naujienos/kultura/12/1069167/triju-tomu-leidinyje-apie-tremti-isskirtines-fotografijos
https://www.sena.lt/istorija/lietuvos-gyventojai-lageriuose-ir-tremtyje-3-knyga-1940-1958
https:// www.lnm.lt

Kategorijos Albumai. Bibliografijos naujienos. Retos knygos.
Pasidalinti įrašu
  • 915
ONA STASIUKAITIENĖ. SIAURASIS LIETUVOS GELEŽINKELIS
YPATINGA VASARA ŽARĖNŲ BIBLIOTEKOJE

Nėra komentarų