Paskelbta  Bal 09, 2020

LAIMOS STEPONAVIČIENĖS FOTOGRAFIJŲ PARODA „PASAULIS UŽ MANO LANGO“

…per rasotą atolą
Išbrido mano kaimo sena atmintis.
Susikėlus sijonus…basa.
Įsižeidus,
Kad šiandien nesilabino nieks.
Nieks dorai nepažino.
Šalia beržo sugirgžda
Dar palikus viena
Samanota sukrypus svirtis…
Jau nereikia vandens,
Ir sodybos tuščios aplankyt –
Jokio tikslo.
Vien tik medžiai seni,
Puošia lapai auksiniai arimą…
Ir tik kryžius prie kelio
Dar išlydi,
Kaimo praeitį tyliai parimęs…

Laima Steponavičienė

 

 

 

 

 

 

Parodą parengė
Zina Keturakytė,
Šakynos bibliotekos bibliotekininkė

 

 

Kategorijos Virtualios Parodos
Pasidalinti įrašu
  • 952
TAUTODAILĖS DARBAI ŠIAULIŲ RAJONE: Almos Stugienės karpinių paroda „Tai padarė mano rankos ir širdis“
TAUTODAILĖS DARBAI ŠIAULIŲ RAJONE: paroda Verbūnų bibliotekoje„TAUTINĖS JUOSTOS TAKU“

Nėra komentarų