Paskelbta  Vas 28, 2019

KOVO MĖNESIO RENGINIAI (2019 M.)

RENGINIAI IR PARODOS
ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS
STRUKTŪRINIUOSE TERITORINIUOSE PADALINIUOSE
2019 M. KOVO MĖNESĮ

 AUKŠTELKĖS BIBLIOTEKA

■ 1 d. – AUKŠTELKĖS BIBLIOTEKOJE – spaudinių paroda „Težydi laisvė Lietuvos“, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo dienai ir Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai (veikia nuo 02-15 iki 03-15).

■ 1 d. – AUKŠTELKĖS BIBLIOTEKOJE – spaudinių paroda vaikams „Cukriniai avinėliai“ (Petrui Cvirkai – 110) (veiks iki 03-15).

■ 15 d. – AUKŠTELKĖS BIBLIOTEKOJE – spaudinių paroda „100 metų pirmajam Lietuvos Prezidentui Antanui Smetonai“ (veiks iki 04-30).

BAZILIONŲ BIBLIOTEKA

■ 1 d. – BAZILIONŲ BIBLIOTEKOJE – spaudinių paroda „Trispalvė mūsų širdyse“, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo dienai (veikia nuo 02-12 iki 03-28).

■ 7 d. – BAZILIONŲ BIBLIOTEKOJE – spaudinių paroda „Lietuviais esame mes gimę“, skirta Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai (veiks iki 03-19).

■ 8 d. 15 val. – BAZILIONŲ BIBLIOTEKOJE – popietė „Melodijos tau ir Lietuvai“, skirta Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai.

■ 12 ir 19 d. 12.30 val. – BAZILIONŲ BIBLIOTEKOJE – edukacinis užsiėmimas vaikams „Gaminame su meile“ (muilo gamyba).

BUBIŲ BIBLIOTEKA

■ 20 d. 10 val. – BUBIŲ MOKYKLOJE – garsinių skaitymų valandėlė ikimokyklinio ugdymo grupės „Drugeliai“ vaikams „Kasdienės istorijos“, skirta Petro Cvirkos 110-osioms gimimo metinėms. Rengia Bubių biblioteka ir Bubių mokykla.

DRĄSUČIŲ BIBLIOTEKA

■ 19 d. 18 val. – DRĄSUČIŲ BIBLIOTEKOJE – protų mūšis „Aš nuo Žemaitijos krašto“, skirtas Žemaitijos metams.

■ 26 d. – DRĄSUČIŲ BIBLIOTEKOJE – spaudinių paroda „Kaip gyvą atsimenu jį“ (Petrui Cvirkai – 110) (veiks iki 04-16).

GILAIČIŲ BIBLIOTEKA

■ 8 d. – GILAIČIŲ BIBLIOTEKOJE – spaudinių paroda „Lietuva, kai aš tave tariu…“, skirta Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai (veiks iki 03-29).

■ 10 d. 17 val. – ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS CENTRO GILAIČIŲ FILIALO SALĖJE – šventinis vakaras „Viena šeima – viena širdim su Lietuva“, skirtas Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai. Rengėjai: Gilaičių biblioteka, Šiaulių r. savivaldybės kultūros centro Gilaičių filialas.

■ 17 d. 13 val. – GILAIČIŲ BIBLIOTEKOJE – kūrybinės dirbtuvės-karpinių edukacinis užsiėmimas „Oi, rūta žalioji“. Edukatorė Rasa Šiškuvienė.

GILVYČIŲ BIBLIOTEKA

■ 7 d. – GILVYČIŲ BIBLIOTEKOJE – spaudinių paroda „Amžinai skambės jos vardas – Lietuva“, skirta Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai (veiks iki 03-18).

■ 15 d. 15 val. – GILVYČIŲ BIBLIOTEKOJE – popietė vaikams „Atminimo posmai knygnešiams“, skirta Knygnešio dienai.

GINKŪNŲ BIBLIOTEKA

■ 6 d. – GINKŪNŲ BIBLIOTEKOJE – spaudinių paroda „Moteris – tai deivė, brandi, žavinga, kūrybinga“, skirta Tarptautinei moterų solidarumo dienai (veiks iki 03-30).

■ 8 d. – GINKŪNŲ BIBLIOTEKOJE – Ginkūnų lopšelio-darželio vaikų piešinių paroda „Piešiu Lietuvą“, skirta Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai (veiks iki 03-31).

■ 8 d. 11 val. – GINKŪNŲ BIBLIOTEKOJE – tarptautinio konkurso „Nacionalinis diktantas“ I turas.

■ 12 d. 14 val. – GINKŪNŲ BIBLIOTEKOJE – edukacinis užsiėmimas senjorams „Puošni druska“.

GRUZDŽIŲ AUGUSTINO GRICIAUS BIBLIOTEKA

■ 6 d. – GRUZDŽIŲ AUGUSTINO GRICIAUS BIBLIOTEKOJE – spaudinių paroda „Lietuva. Anapus ir šiapus laiko“, skirta Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai (veiks iki 03-18).

■ 8 d. 11 val. – GRUZDŽIŲ AUGUSTINO GRICIAUS BIBLIOTEKOJE – tarptautinio konkurso „Nacionalinis diktantas“ I turas.

■ 12 d. – GRUZDŽIŲ AUGUSTINO GRICIAUS BIBLIOTEKOJE – spaudinių paroda „Kada knygas draudė“, skirta Knygnešio dienai (veiks iki 03-25).

■ 25 d. – GRUZDŽIŲ AUGUSTINO GRICIAUS BIBLIOTEKOJE – spaudinių paroda „Nemuno krašto sūnus“ (Petrui Cvirkai – 110) (veiks iki 04-02).

■ 26 d. 11 val. – GRUZDŽIŲ AUGUSTINO GRICIAUS BIBLIOTEKOJE – valandėlė „Vaikai pristato Petro Cvirkos knygeles“, skirta P. Cvirkos 110-osioms gimimo metinėms.

KAIRIŲ BIBLIOTEKA

■ 1 d. – KAIRIŲ BIBLIOTEKOJE – Kairių pagrindinės mokyklos III klasės mokinių piešinių paroda „Aš myliu Lietuvą“, skirta Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai (veiks iki 04-01).

■ 1 d. – KAIRIŲ BIBLIOTEKOJE – Kairių pagrindinės mokyklos IV klasės mokinių karpinių paroda „Lietuvos pilys“, skirta Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai (veiks iki 04-01).

■ 13 d. 10.30 val. – KAIRIŲ BIBLIOTEKOJE – „Kūrybiški edukaciniai užsiėmimai su virtualios realybės akiniais“.

■ 25 d. – KAIRIŲ BIBLIOTEKOJE – spaudinių paroda „Laiko audrų blaškytas“ (Juozui Baltušiui – 110) (veiks iki 04-20).

KURŠĖNŲ VYTAUTO VITKAUSKO BIBLIOTEKA

■ 1 d. – KURŠĖNŲ VYTAUTO VITKAUSKO BIBLIOTEKOJE – Foto meno erdvėje – Viltės Kaulinytės fotografijos darbų paroda „Šalių magija“ (veikia nuo 02-22 iki 04-14).

■ 1 d. – KURŠĖNŲ VYTAUTO VITKAUSKO BIBLIOTEKOJE – piešinių paroda „Mano atradimai internete“, skirta Tarptautinei saugesnio interneto dienai (veikia nuo 02-04 iki 03-30).

■ 4 d. – KURŠĖNŲ VYTAUTO VITKAUSKO BIBLIOTEKOJE – spaudinių paroda „Lemtinga Lietuvai diena“, skirta Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai (veiks iki 03-31).

■ 4 d. – KURŠĖNŲ VYTAUTO VITKAUSKO BIBLIOTEKOJE – spaudinių paroda „Gyvenimas – tai teatras, tik reikia gerai suvaidinti“, skirta Tarptautiniai teatro dienai (veiks iki 03-31).

■ 8 d. 11 val. – KURŠĖNŲ VYTAUTO VITKAUSKO BIBLIOTEKOJE – tarptautinio konkurso „Nacionalinis diktantas“ I turas.

■ 9 d. 12 val. – KURŠĖNŲ VYTAUTO VITKAUSKO BIBLIOTEKOJE – kūrybinio rašymo dirbtuvės „Istorijų pasakojimas“. Lektorė – rašytoja žurnalistė Nijolė Koskienė.

■ 14 d. 17 val. – KURŠĖNŲ VYTAUTO VITKAUSKO BIBLIOTEKOJE – bibliotekos rankdarbių būrelio „Svajingosios levandos“ edukacinis užsiėmimas „Makrame – mazgų pinklės“.

■ 18 d. – KURŠĖNŲ VYTAUTO VITKAUSKO BIBLIOTEKOJE – spaudinių paroda „Dėkojame už Lietuvišką žodį“, skirta Knygnešio dienai (veiks iki 04-18).

KURŠĖNŲ V. VITKAUSKO BIBLIOTEKOS VAIKŲ LITERATŪROS SKYRIUS

■ 1 d. – KURŠĖNŲ VYTAUTO VITKAUSKO BIBLIOTEKOS VAIKŲ LITERATŪROS SKYRIUJE – spaudinių paroda „Pažink teatrą, vaidink teatrą“, skirta Tarptautiniai teatro dienai (veiks iki 03-29).

■ 7 d. 16 val. – KURŠĖNŲ VYTAUTO VITKAUSKO BIBLIOTEKOS VAIKŲ LITERATŪROS SKYRIUJE – „Poeto, publicisto Juozo Erlicko poezijos literatūriniai skaitymai“.

■ 13 d. 11 val. – KURŠĖNŲ VYTAUTO VITKAUSKO BIBLIOTEKOS VAIKŲ LITERATŪROS SKYRIUJE – pradinių klasių mokinių skaitovų konkursas-varžytuvės „Laisvė mano šaliai“, skirta Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai.

■ 18 d. – KURŠĖNŲ VYTAUTO VITKAUSKO BIBLIOTEKOS VAIKŲ LITERATŪROS SKYRIUJE – Šiaulių rajono ikimokyklinių ugdymo įstaigų vaikų piešinių paroda „Prie senelių prisiglaudus“, skirta Žemaitijos metams (veiks iki 04-26).

■ 22 d. 16 val. – KURŠĖNŲ VYTAUTO VITKAUSKO BIBLIOTEKOS VAIKŲ LITERATŪROS SKYRIUJE – bibliotekos vaikų klubo „Smalsučiai“ užsiėmimas.

KURTUVĖNŲ BIBLIOTEKA

■ 1 d. – KURTUVĖNŲ BIBLIOTEKOJE – spaudinių, fotografijų ir Užgavėnių kaukių paroda „Žiema, žiema, bėk iš kiemo!“ (veiks iki 03-08).

■ 5 d. 15 val. – KURTUVĖNŲ MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO KIEME – „Užgavėnių šventė“. Rengėjai Kurtuvėnų biblioteka, Kurtuvėnų mokyklos-daugiafunkcio centro bendruomenė.

■ 13 d. 12 val. – KURTUVĖNŲ BIBLIOTEKOJE – Moterų klubo popietė „Laiškas pavasariui“, skirtas Tarptautinei poezijos dienai.

■ 15 d. 10 val. – KURTUVĖNŲ BIBLIOTEKOJE – popietė ikimokyklinio amžiaus vaikams „Prie gimtųjų namų slenksčio“, skirta Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai.

■ 18 d. – KURTUVĖNŲ BIBLIOTEKOJE – spaudinių paroda „Žodžiai ir žmonės“ (Petrui Cvirkai – 110) (veiks iki 03-29).

■ 19 d. 12 val. – KURTUVĖNŲ BIBLIOTEKOJE – popietė pradinių klasių mokiniams „Knygnešius prisimenant“, skirta Knygnešio dienai.

■ 26 d. 12 val. – KURTUVĖNŲ BIBLIOTEKOJE – popietė pradinių klasių mokiniams „Žodžiai ir žmonės“, skirta Petro Cvirkos 110-osioms gimimo metinėms.

KUŽIŲ BIBLIOTEKA

■ 1 d. 9 val. – KUŽIŲ BIBLIOTEKOJE – rytmetys Kužių gimnazijos pradinių klasių mokiniams „Ieškok, surask, skaityk…“, skirtas Tarptautinei rašytojų dienai.

■ 1 d. – KUŽIŲ BIBLIOTEKOJE – spaudinių paroda vaikams „Skamba žodžiai šimtaaidžiai“, skirta Tarptautinei gimtosios kalbos dienai (veikia nuo 02-18 iki 03-04).

■ 2 d. – KUŽIŲ BIBLIOTEKOJE – Kužių gimnazijos moksleivių tapybos darbų paroda „Užgavėnių kaukės“ (veiks iki 03-30).

■ 5 d. – KUŽIŲ BIBLIOTEKOJE – Rasos Šiškuvienės karpinių paroda (veiks iki 03-30).

■ 19 d. 10 val. – KUŽIŲ SENIŪNIJOS SALĖJE – paskaita „Keturiasdešimties spaudos draudimo metų atgarsiai šiandien“, skirta Knygnešio dienai. Lektorė Audronė Kiršinaitė.

■ 19 d. nuo 10 val. – KUŽIŲ SENIŪNIJOS SALĖJE – spaudinių paroda „Kaip savo kryžių nešei tu knygą“, skirta Knygnešio dienai (veiks renginio metu).

MEŠKUIČIŲ BIBLIOTEKA

■ 2 d. – MEŠKUIČIŲ BIBLIOTEKOJE – spaudinių paroda „Prozininkui Juozui Paukšteliui – 120“ (Juozui Paukšteliui – 120) (veiks iki 03-20).

■ 5 d. – MEŠKUIČIŲ BIBLIOTEKOJE – spaudinių paroda „Kovo 11-oji – Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena! (veiks iki 03-12).

■ 5 d. – MEŠKUIČIŲ BIBLIOTEKOJE – Kristinos Pociuvienės renkamos kolekcijos paroda „Žąsų skulptūrėlės“ (veiks iki 03-22).

■ 8 d. 11 val. – MEŠKUIČIŲ BIBLIOTEKOJE – tarptautinio konkurso „Nacionalinis diktantas“ I turas.

■ 13 d. 15 val. – MEŠKUIČIŲ BIBLIOTEKOJE – popietė „Knygnešys – šviesos žiburys“, skirta Knygnešio dienai.

■ 20 d. – MEŠKUIČIŲ BIBLIOTEKOJE – spaudinių paroda „Iš cukrinių avinėlių pasaulio“ (Petrui Cvirkai – 110) (veiks iki 03-28).

■ 27 d. 15 val. – MEŠKUIČIŲ BIBLIOTEKOJE – popietė-susitikimas Lietuvos iliuzionistų klubo garbės nariu, knygų autoriumi Jonu Ziemeliu.

NAISIŲ BIBLIOTEKA

■ 9 d. – NAISIŲ BIBLIOTEKOJE – spaudinių paroda „Stiprūs, nes laisvi“, skirta Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai (veiks iki 03-20).

■ 12 d. 17 val. – NAISIŲ BIBLIOTEKOJE – kūrybinio rašymo dirbtuvės „Istorijų pasakojimas“. Lektorė – rašytoja žurnalistė Nijolė Koskienė.

■ 15 d. – NAISIŲ BIBLIOTEKOJE – spaudinių paroda vaikams „Kai lietuviškos knygos buvo pavojingos“, skirta Knygnešio dienai (veiks iki 03-30).

■ 20 d. – NAISIŲ BIBLIOTEKOJE – spaudinių paroda „Kiek nedaug reikia žodžių, kad iš tikro tau žemėje gera“ (Vilijai Šulcaitei – 90) (veiks iki 04-09).

RAUDĖNŲ BIBLIOTEKA

■ 1 d. – RAUDĖNŲ BIBLIOTEKOJE – karpinių paroda „Kryžių saulutės karpiniuose“, skirta Žemaitijos metams (veiks iki 05-31).

■ 1 d. – RAUDĖNŲ BIBLIOTEKOJE – spaudinių paroda „Gyvenimas – kantraus darbo, didelių pastangų, ištvermės ir kovos kelias“ (Juozui Paukšteliui – 120) (veiks iki 03-15).

■ 15 d. – RAUDĖNŲ BIBLIOTEKOJE – spaudinių paroda „Klausyk, mano tauta, lietuviško žodžio“, skirta Knygnešio dienai (veiks iki 04-16).

RINGUVĖNŲ BIBLIOTEKA

■ 1 d. – RINGUVĖNŲ BIBLIOTEKOJE – kalendorių paroda „Kalendoriai iš mūsų buities“, (veikia nuo 02-19 iki 03-22).

■ 1 d. – RINGUVĖNŲ BIBLIOTEKOJE – spaudinių paroda „Likimai knygose gyvena“ (Juozui Paukšteliui – 120) (veiks iki 03-14).

■ 8 d. 11 val. – RINGUVĖNŲ BIBLIOTEKOJE – tarptautinio konkurso „Nacionalinis diktantas“ I turas.

■ 8 d. 17 val. – RINGUVĖNŲ BIBLIOTEKOJE – literatūrinė popietė „Būk, moterie, graži ir išmintinga“.

■ 14 d. – RINGUVĖNŲ BIBLIOTEKOJE – spaudinių paroda „Knygnešio dėka skamba graži lietuviška šneka“, skirta Knygnešio dienai (veiks iki 03-21).

ROMUČIŲ BIBLIOTEKA

■ 2 d. – ROMUČIŲ BIBLIOTEKOJE – spaudinių paroda „Paukštelis esu, todėl ir giedu“ (Juozui Paukšteliui – 120) (veiks iki 03-13).

■ 13 d. 16 val. – ROMUČIŲ BIBLIOTEKOJE – užimtumo valandėlė „Geltona, žalia, raudona – tai Lietuva“, skirta Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai.

■ 13 d. – ROMUČIŲ BIBLIOTEKOJE – spaudinių paroda „Prasmingas knygnešio kelias“, skirta Knygnešio dienai (veiks iki 03-22).

ŠAKYNOS BIBLIOTEKA

■ 1 d. – ŠAKYNOS BIBLIOTEKOJE – spaudinių paroda „Tas nepaprastas žodis – Lietuva“, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo dienai ir Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai (veikia nuo 02-04 iki 03-15).

■ 4 d. – ŠAKYNOS BIBLIOTEKOJE – fotografijų paroda „Moteriškoji giminė…“, skirta Tarptautinei moterų solidarumo dienai (veiks iki 04-05).

■ 8 d. 13 val. – ŠAKYNOS BIBLIOTEKOJE – popietė „Moterų arbatėlė“, skirta Tarptautinei moterų solidarumo dienai.

■ 18 d. 10.30 val. – ŠAKYNOS BIBLIOTEKOJE – valandėlė vaikams „Knygnešiai – tai dūšios be vietos“, skirta Knygnešio dienai.

ŠIUPYLIŲ BIBLIOTEKA

■ 7 d. – ŠIUPYLIŲ BIBLIOTEKOJE – spaudinių paroda „Graži tu mano brangi Tėvyne“, skirta Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai (veiks iki 03-15).

■ 8 d. 11 val. – ŠIUPYLIŲ BIBLIOTEKOJE – tarptautinio konkurso „Nacionalinis diktantas“ I turas.

■ 8 d. 14 val. – ŠIUPYLIŲ BIBLIOTEKOJE – popietė „Žydėkite kaip gėlės“, skirta Tarptautinei moterų solidarumo dienai.

■ 27 d. 15 val. – ŠIUPYLIŲ BIBLIOTEKOJE – edukacinės dirbtuvėlės „Papuoškime Velykų medelį“.

VARPUTĖNŲ BIBLIOTEKA

■ 5 d. – VARPUTĖNŲ BIBLIOTEKOJE – spaudinių paroda „Gėlės ir gėlynai“ (veiks iki 03-29).

■ 21 d. 11 val. – VARPUTĖNŲ BIBLIOTEKOJE – popietė „Poezijos paukštė“, skirta Pasaulinei poezijos dienai.

VERBŪNŲ BIBLIOTEKA

■ 5 d. – VERBŪNŲ BIBLIOTEKOJE – piešinių ant vandens paroda „Dalinkimės laisvės spalvomis“, skirta Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai (veiks iki 04-09).

■ 8 d. – VERBŪNŲ BIBLIOTEKOJE – spaudinių paroda „Lietuvos kelias laiko tėkmėje“, skirta Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai (veiks iki 04-02).

■ 15 d. 11.30 val. – VERBŪNŲ BIBLIOTEKOJE – popietė „Lietuviškos spaudos istorija“, skirta Knygnešio dienai.

VOVERIŠKIŲ BIBLIOTEKA

■ 15 d. – VOVERIŠKIŲ BIBLIOTEKOJE – spaudinių paroda „Nemuno krašto sūnus“ (Petrui Cvirkai – 110) (veiks iki 03-29).

ŽADŽIŪNŲ BIBLIOTEKA

■ 2 d. 14 val. – ŽADŽIŪNŲ BENDRUOMENĖS KIEMELYJE – Užgavėnių popietė „Žiema, žiema, bėk iš kiemo“. Organizuoja Žadžiūnų biblioteka ir Žadžiūnų kaimo bendruomenė.

■ 8 d. 11 val. – ŽADŽIŪNŲ BIBLIOTEKOJE – tarptautinio konkurso „Nacionalinis diktantas“ I turas.

■ 8 d. – ŽADŽIŪMŲ BIBLIOTEKOJE – vaikų piešinių paroda „Lietuva -– mažytis gintaro lašelis“, skirta Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai (veiks iki 03-29).

 

Kategorijos Renginiai
Pasidalinti įrašu
  • 1,021
VIKTORINA „NEIEŠKOK ŽODŽIO KIŠENĖJ“
KURŠĖNIŠKIUS DŽIUGINO SKAMBIOS DAINOS, LIETUVIŠKI POSMAI

Nėra komentarų