Paskelbta  Vas 28, 2018

KOVO MĖNESIO RENGINIAI (2018 M.)

RENGINIAI IR PARODOS
ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS
STRUKTŪRINIUOSE TERITORINIUOSE PADALINIUOSE
2018 M. KOVO MĖNESĮ

AUKŠTELKĖS BIBLIOTEKA

■ 1 d.  – AUKŠTELKĖS BIBLIOTEKOJE – spaudinių paroda „Juozas Erlickas: Aš moku augti“ (Juozui Erlickui – 65) (veiks iki 03-07).

■7 d.  – AUKŠTELKĖS BIBLIOTEKOJE – spaudinių paroda „Knyga – tai mūsų protui ir jausmams“, skirta Knygnešio dienai (veiks iki 03-14).

■ 9 d. – AUKŠTELKĖS BIBLIOTEKOJE – spaudinių paroda „Graži ir didi Lietuva“, skirta Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai (veiks iki 03-26).

■ 27 d.  – AUKŠTELKĖS BIBLIOTEKOJE – spaudinių paroda „Velykų rytą margučiai ritas“ (veiks iki 04-06).

BAZILIONŲ BIBLIOTEKA

■ 9 d. – BAZILIONŲ BIBLIOTEKOJE– spaudinių paroda „Per Sąjūdį į laisvą Lietuvą“, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui ir Sąjūdžio metams (veiks iki 03-17).

■ 20 d.  – BAZILIONŲ BIBLIOTEKOJE – spaudinių paroda „Gyvojo klasiko Juozo Erlicko gyvenimas ir kūryba“ (Juozui Erlickui – 65) (veiks iki 03-29).

BRIDŲ BIBLIOTEKA

■ 2 d. – BRIDŲ BIBLIOTEKOJE – Mažeikių rajono Viekšnių gimnazijos IV kl. moksleivių piešinių paroda „Kovo 11-oji vaikų akimis“ (veiks iki 04-01).

■ 18 d. 11 val. – BRIDŲ BIBLIOTEKOJE – dekupažo pamoka „Šv. Velykų spalvos“. Užsiėmimą ves Rita Gaidamavičiūtė.

BUBIŲ BIBLIOTEKA

■ 5 d.  – BUBIŲ BIBLIOTEKOJE – spaudinių paroda „Sakiau: eiles rašysiu be lakštingalos“ (Juozui Erlickui – 65) (veiks iki 03-22).

DRĄSUČIŲ BIBLIOTEKA

■ 2 d.  – DRĄSUČIŲ BIBLIOTEKOJE – spaudinių paroda „Imkiet mane ir skaitykiet… Ir nieko nebijokiet“ (Juozui Erlickui – 65) (veiks iki 03-23).

■ 22 d. 15 val. – DRĄSUČIŲ BIBLIOTEKOJE – edukacinės-kūrybinės dirbtuvės „Rid rid margutis“.

■ 22 d. – DRĄSUČIŲ BIBLIOTEKOJE – edukacinio užsiėmimo kūrybinių  paroda „Rid rid margutis“ (veiks iki 04-08).

 GILAIČIŲ BIBLIOTEKA

■2 d.  – GILAIČIŲ BIBLIOTEKOJE – skaitytojų sukurtų atvirlaiškių paroda „Tau, Lietuva“, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui (veiks iki 03-16).

■ 9 d. 17 val. – ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS CENTRO GILAIČIŲ FILIALO RENGINIŲ SALĖJE – paskaita „Lietuvos kariuomenė 1918–1940 metais“ , skirta Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui. Lektorė Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro Zubovų pagrindinės mokyklos istorijos mokytoja Alina Šivickaitė. Organizuoja Gilaičių biblioteka.

■ 9 d. 17.30 val. – ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS CENTRO GILAIČIŲ FILIALO RENGINIŲ SALĖJE – koncertas „Yra šalis kur upės teka…“, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui. Organizuoja Kultūros centro Gilaičių filialas ir Gilaičių biblioteka.

GILVYČIŲ BIBLIOTEKA

■ 5 d. – GILVYČIŲ BIBLIOTEKOJE – spaudinių paroda „Per Sąjūdį į laisvą Lietuvą“, skirta Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai ir Sąjūdžio metams (veiks iki 03-26).

■ 14 d. 15 val. – GILVYČIŲ BIBLIOTEKOJE – popietė „Klausyk, mano tauta, lietuviško žodžio“, skirta Knygnešio dienai.

■ 28 d. 15 val. – GILVYČIŲ BIBLIOTEKOJE – edukacinė valandėlė vaikams „Velykos – margais raštais pasipuošusios“.

GINKŪNŲ BIBLIOTEKA

■ 1 d. – GINKŪNŲ BIBLIOTEKOJE– spaudinių paroda „Širdyje nešiojamės tą Tėvynę, kuri gimė Vasario 16-ąją“, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui (veikia nuo 02-03 iki 03-15).

■ 1 d.  – GINKŪNŲ BIBLIOTEKOJE – spaudinių paroda „Lituanistinė literatūra bibliotekos lentynoje“, skirta Lietuvių kalbos dienoms (veiks iki 03-15).

■ 1 d.  – GINKŪNŲ BIBLIOTEKOJE – Šiaulių logopedinės mokyklos priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių darbų paroda „Geltona, žalia, raudona – tai Lietuva!“, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui ir Kovo 11-ajai (veiks iki 03-31).

■ 9 d. 9 val. – GINKŪNŲ BIBLIOTEKOJE – rytmetys VIII kl. moksleiviams „Renkame gražiausią posakį“, skirtas Lietuvių kalbos dienoms.

■ 9 d. – GINKŪNŲ BIBLIOTEKOJE– Šiaulių miesto Medelyno progimnazijos mokinių sukurtų pilių maketų paroda „Mano Lietuva – mano tvirtovė“, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui (veiks iki 03-31).

■15 d.  – GINKŪNŲ BIBLIOTEKOJE – spaudinių paroda „Ginkūnų kraštas ir šio krašto žmonės spaudoje ir internete“, skirta Knygnešio dienai (veiks iki 03-31).

■29 d. 11 val. – ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS CENTRO GINKŪNŲ FILIALO SALĖJE – teatralizuotas rytmetis Ginkūnų bendruomenės vaikams „Vaidiname draugams“, skirtas Tarptautinei teatro dienai. Rengia Ginkūnų biblioteka.

GRUZDŽIŲ AUGUSTINO GRICIAUS BIBLIOTEKA

■ 1 d. – GRUZDŽIŲ AUGUSTINO GRICIAUS BIBLIOTEKOJE – lėlių paroda „100 tautinių lėlių – Lietuvos gimtadieniui“ (veikia nuo 02-13 iki 03-08).

■ 5 d. – GRUZDŽIŲ AUGUSTINO GRICIAUS BIBLIOTEKOJE – spaudinių paroda „Prie tautos atgimimo šaltinio“, skirta Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai (veiks iki 03-16).

■ 6 d. – GRUZDŽIŲ AUGUSTINO GRICIAUS BIBLIOTEKOJE – karpinių paroda „Laisvės paukščiai“, skirta Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai (veiks iki 03-16).

■ 9 d. 10 val. – GRUZDŽIŲ AUGUSTINO GRICIAUS BIBLIOTEKOJE – literatūrinė valandėlė „Gintaro laše – laisva Lietuva“, skirta Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai.

■ 13 d. – GRUZDŽIŲ AUGUSTINO GRICIAUS BIBLIOTEKOJE– spaudinių paroda „Lietuviškos knygos šviesa“, skirta Knygnešio dienai (veiks iki 03-23).

■ 20 d. 17 val. – GRUZDŽIŲ AUGUSTINO GRICIAUS BIBLIOTEKOJE – edukacinė veikla „Akmenukų užkalbėjimas“, skirta Žemės dienai.

■ 26 d. – GRUZDŽIŲ AUGUSTINO GRICIAUS BIBLIOTEKOJE – spaudinių paroda „Paslaptingoj vaikų šalyje“ (veiks iki 04-06).

■ 27 d. 17 val. – GRUZDŽIŲ AUGUSTINO GRICIAUS BIBLIOTEKOJE – edukacinė veikla „Velykos – pavasario pranašas“.

■ 27 d. – GRUZDŽIŲ AUGUSTINO GRICIAUS BIBLIOTEKOJE – darbelių paroda „Velykos žemę atrakino“ (veiks iki 04-10).

■ 28 d. 17 val. – GRUZDŽIŲ AUGUSTINO GRICIAUS BIBLIOTEKOJE – eiliuotojų popietė „Atidengsiu tau žodį it širdį“.

KAIRIŲ BIBLIOTEKA

■ 1 d. – KAIRIŲ BIBLIOTEKOJE – Nijolės Špečkauskienės dailės darbų paroda „Gyvenimo akimirkos“ (veikia nuo 02-01 iki 03-05).

■ 1 d. – KAIRIŲ BIBLIOTEKOJE– spaudinių paroda „Padainuok apie baltą varnelę“ (Sigitui Gedai – 75) (veikia nuo 02-05 iki 03-06).

■ 1 d. – KAIRIŲ BIBLIOTEKOJE– spaudinių paroda „Lietuvių kalbos margi raštai“, skirta Tarptautinei gimtosios kalbos dienai (veikia nuo 02-27 iki 03-09).

■ 5 d. – KAIRIŲ BIBLIOTEKOJE – Kairių lopšelio-darželio „Spindulėlis“ „Gudručių“ grupės vaikų piešinių paroda „Spalvų daina Lietuvai“, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui ir Kovo 11-ajai (veiks iki 04-02).

■ 6 d. 11 val. – KAIRIŲ BIBLIOTEKOJE – edukacinis užsiėmimas „Piešimas ant vandens“ (Ebru menas).

■ 12 d. – KAIRIŲ BIBLIOTEKOJE – Šiaulių logopedinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo skyriaus vaikų darbelių paroda „Gimtinėje skamba paukštelių balsai (veiks iki 04-13).

■ 19 d. – KAIRIŲ BIBLIOTEKOJE – Genės Grinienės karpytų atvirukų paroda „Pavasario šventė“, skirta Šv. Velykoms (veiks iki 04-06).

■ 20 d. 12 val. – KAIRIŲ BIBLIOTEKOJE – edukacinis užsiėmimas „Verbų magijos dirbtuvėlės“.

■ 27 d. 12 val. – KAIRIŲ BIBLIOTEKOJE – edukacinis užsiėmimas „Velykų dekoracijos“.

KURŠĖNŲ VYTAUTO VITKAUSKO BIBLIOTEKA

■ 1 d. – KURŠĖNŲ VYTAUTO VITKAUSKO BIBLIOTEKOJE – piešinių paroda „Saugus internetas – saugūs mes“, skirta Tarptautinei saugesnio interneto dienai (veikia nuo 02-05 iki 03-05).

■ 1 d. – KURŠĖNŲ VYTAUTO VITKAUSKO BIBLIOTEKOJE – spaudinių paroda „Širdyje lietuvio… brangiausios spalvos trys“, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui (veikia nuo 02-06 iki 03-05).

■ 1 d. – KURŠĖNŲ VYTAUTO VITKAUSKO BIBLIOTEKOJE – spaudinių paroda „Magijos, metamorfozės, realizmo meistras“ (Sigitui Gedai – 75) (veikia nuo 02-06 iki 03-05).

■ 1 d. – KURŠĖNŲ VYTAUTO VITKAUSKO BIBLIOTEKOJE – Foto meno erdvėje – VšĮ Kuršėnų politechnikos mokyklos Vizualinės raiškos studijos narių fotografijos darbų paroda „Sustok!“ (veikia nuo 02-07 iki 03-07).

■ 1 d. – KURŠĖNŲ VYTAUTO VITKAUSKO BIBLIOTEKOJE – Foto meno erdvėje – VšĮ Kuršėnų politechnikos mokyklos Vizualinės raiškos studijos narių fotografijos darbų paroda „Mes ir gamta“ (veikia nuo 02-07 iki 03-07).

■ 6 d. – KURŠĖNŲ VYTAUTO VITKAUSKO BIBLIOTEKOJE – spaudinių paroda „Juokas pro ašaras“ (Juozui Erlickui – 65) (veiks iki 04-05).

■ 6 d. – KURŠĖNŲ VYTAUTO VITKAUSKO BIBLIOTEKOJE – spaudinių paroda „Per Sąjūdį į laisvą Lietuvą“, skirta Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai ir Sąjūdžio metams (veiks iki 04-05).

■ 8 d. 16 val. – KURŠĖNŲ VYTAUTO VITKAUSKO BIBLIOTEKOJE – bibliotekos rankdarbių būrelio „Svajingosios levandos“ edukacinis užsiėmimas „Įžiebkim lėlei gyvybę“.

■ 12 d. – KURŠĖNŲ VYTAUTO VITKAUSKO BIBLIOTEKOJE – Foto meno erdvėje – Gabrielės Stankaitytės fotografijos darbų paroda „Metų laikai“ (veiks iki 04-12).

■ 13, 20 d. 12 val. – KURŠĖNŲ VYTAUTO VITKAUSKO BIBLIOTEKOJE – edukaciniai užsiėmimai su Trečio amžiaus universiteto studentais „Ebru menas – tapymas ant vandens“.

KURŠĖNŲ V. VITKAUSKO BIBLIOTEKOS VAIKŲ LITERATŪROS SKYRIUS

■ 1 d. – KURŠĖNŲ VYTAUTO VITKAUSKO BIBLIOTEKOS VAIKŲ LITERATŪROS SKYRIUJE – Daugėlių lopšelio-darželio ugdytinių kūrybinių darbelių paroda „Tautinės juostos“, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui (veiks iki 04-02).

■8 d. – KURŠĖNŲ VYTAUTO VITKAUSKO BIBLIOTEKOS VAIKŲ LITERATŪROS SKYRIUJE – spaudinių paroda „Mes geriam iš versmės, kuri gaivino knygnešius“, skirta Knygnešio dienai (veiks iki 03-20).

■9 d. 15 val. – KURŠĖNŲ VYTAUTO VITKAUSKO BIBLIOTEKOS VAIKŲ LITERATŪROS SKYRIUJE – edukacinis užsiėmimas „Pažintis su Ebru menu“.

■30 d. 16 val. – KURŠĖNŲ VYTAUTO VITKAUSKO BIBLIOTEKOS VAIKŲ LITERATŪROS SKYRIUJE – vaidybinis užsiėmimas „Žaidžiame teatrą“, skirtas Tarptautinei teatro dienai.

KURTUVĖNŲ BIBLIOTEKA

■ 1 d. – KURTUVĖNŲ BIBLIOTEKOJE – spaudinių paroda „Tėviškės veidas“, skirta Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai (veiks iki 03-29).

11 d. 11 val.KURTUVĖNUOSE – šventė  „Istorijos delnuos ištirpsta laikas“.
Programoje: 11 val. – Šv. Mišios Kurtuvėnų Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčioje; 11.45 val. –Turgaus aikštėje – Lietuvos kariuomenės KASP Prisikėlimo apygardos 6-osios rinktinės karių iškilminga salvė; 12 val. – Kurtuvėnų regioninio parko ratinėje (Parko g. 2, Kurtuvėnai, Šiaulių r.)S. Butkaus prisiminimų knygos „Vyrai Gedimino kalne“ pristatymas. Organizatoriai: Šiaulių rajono savivaldybės viešoji biblioteka, asociacija ,,Kurtuvėnų bendruomenė“.

■ 16 d. 10 val. – KURTUVĖNŲ BIBLIOTEKOJE – popietė „Knygnešius prisimenant“, skirta Knygnešio dienai.

■ 27 d. 12 val. – KURTUVĖNŲ BIBLIOTEKOJE – poezijos popietė „Pavasario laiškai“, skirta Pasaulinei poezijos dienai. Dalyvauja poetė Eugenija Liumaitė.

■ 28 d. 13 val. – KURTUVĖNŲ BIBLIOTEKOJE – edukacinis užsiėmimas „Velykų belaukiant“.

KUŽIŲ BIBLIOTEKA

■ 1 d. – KUŽIŲ BIBLIOTEKOJE– spaudinių paroda „Ir nušvis gimtoji Žemė tūkstančiais vaiskių spalvų“, skirta Žemės dienai (veiks iki 03-31).

■ 8 d. 15 val. – KUŽIŲ SENIŪNIJOS SALĖJE – paskaita „Gyvenk sveikiau“. Lektorė mitybos specialistė Dalia Gvildienė, organizuoja Kužių biblioteka.

MEŠKUIČIŲ BIBLIOTEKA

■ 2 d.  – MEŠKUIČIŲ BIBLIOTEKOJE – spaudinių paroda „Poetui ir dramaturgui Juozui Erlickui – 65“ (veiks iki 03-12).

■ 5 d.  – MEŠKUIČIŲ BIBLIOTEKOJE – spaudinių paroda „Kovo 11-oji – Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena“ (veiks iki 03-16).

■ 12 d. – MEŠKUIČIŲ BIBLIOTEKOJE– spaudinių paroda „Kovo 16-oji – Knygnešio diena“, skirta Knygnešio dienai (veiks iki 03-29).

■19 d.  – MEŠKUIČIŲ BIBLIOTEKOJE – spaudinių paroda „Niekuomet žmogus nėra toks gražus, koks jis būna kurdamas“, skirta Vydūno metams (veiks iki 03-29).

■ 21 d. 14.30 val. – MEŠKUIČIŲ BIBLIOTEKOJE – edukacinė popietė moksleiviams „Kas ant margučio išrašyta?“.

NAISIŲ BIBLIOTEKA

■ 3 d. – NAISIŲ BIBLIOTEKOJE – spaudinių paroda „Amžinai skambės jos vardas – Lietuva“, skirta Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai (veiks iki 03-17).

■16 d.  – NAISIŲ BIBLIOTEKOJE – spaudinių paroda vaikams „Kai sutemos dengė baltąsias lankas“, skirta Knygnešio dienai (veiks iki 03-27).

■ 20 d.  – NAISIŲ BIBLIOTEKOJE – spaudinių paroda „Stiprios ir turtingos literatūrinės atminties rašytojas“ (Juozui Erlickui – 65) (veiks iki 03-30).

■ 26 d. 14 val. – NAISIŲ BIBLIOTEKOJE – velykinės dirbtuvėlės „Išmarginkim pavasarį“.

RAUDĖNŲ BIBLIOTEKA

■ 1 d. – RAUDĖNŲ BIBLIOTEKOJE– spaudinių paroda „Lai gyvuoja Lietuva – laisva, nepriklausoma“, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui (veikia nuo 02-12 iki 03-13).

■ 1 d. – RAUDĖNŲ BIBLIOTEKOJE– V-VII kl. mokinių darbelių paroda „Šimtmečio spalvos“, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui (veiks iki 04-12).

■ 14 d. – RAUDĖNŲ BIBLIOTEKOJE– spaudinių paroda „Klausyk, mano tauta, lietuviško žodžio“, skirta Knygnešio dienai (veiks iki 04-01).

■ 15 d. 11 val. – RAUDĖNŲ BIBLIOTEKOJE – integruota pamoka, vykdant projektą „Saulės motyvas žmogaus gyvenime ir buityje“. Organizuoja biblioteka ir Raudėnų mokykla-daugiafunkcis centras.

■ 19 d. 10 val. – RAUDĖNŲ BIBLIOTEKOJE – edukacinis užsiėmimas „Pasipuoškime Velykoms“.

RINGUVĖNŲ BIBLIOTEKA

■ 1 d. – RINGUVĖNŲ BIBLIOTEKOJE – spaudinių paroda „Kad šventę Vasario ant rankų iškėlę, lietuviai atmintų, kiek laisvė kentėjo…“, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui (veikia nuo 02-13 iki 03-13).

■ 6 d. 16 val. – RINGUVĖNŲ BIBLIOTEKOJE – garsinis skaitymas „Kad būtų linksma“ (Juozui Erlickui – 65).

■15 d.  – RINGUVĖNŲ BIBLIOTEKOJE – spaudinių paroda „Atminimo posmai knygnešiams“, skirta Knygnešio dienai (veiks iki 03-23).

ROMUČIŲ BIBLIOTEKA

■ 1 d. – ROMUČIŲ BIBLIOTEKOJE– spaudinių paroda „Laisvės šviesoje – Vasario 16-oji“, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui (veikia nuo 02-12 iki 03-12).

■ 5 d. 16 val. – ROMUČIŲ BIBLIOTEKOJE – garsinis skaitymas „Įdomu?.. Paskaitykime kartu“ (Juozui Erlickui – 65).

■16 d.  – ROMUČIŲ BIBLIOTEKOJE – spaudinių paroda „Gyvenimą atidavę už lietuvišką knygą“, skirta Knygnešio dienai (veiks iki 03-26).

ŠAKYNOS BIBLIOTEKA

16 d. 11 val.ŠAKYNOJE šventė „Lietuviško žodžio ir knygos pagerbimas istorinei atminčiai“, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui.
Programoje: 11 val. – Šv. Mišios Šakynos bažnyčioje ir Šiaulių kamerinio choro „Bičiuliai“ koncertas; 12 val. – knygnešystei skirto paminklo atidengimas (autoriai: Stasys Šalkauskas ir Petras Bandza); 12.30 val. – Šakynos Kultūros centre pranešimas „Knygnešių rankų palytėtos“. Lektorė Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos vyriausioji metodininkė Audronė Kiršinaitė. Organizuoja: Šiaulių rajono savivaldybės viešoji biblioteka, Šiaulių rajono savivaldybės Kultūros centro Šakynos filialas.

ŠIUPYLIŲ BIBLIOTEKA

■1 d.  – ŠIUPYLIŲ BIBLIOTEKOJE – spaudinių paroda „Šalis ta Lietuva vadinas“, skirta Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai (veiks iki 03-15).

■16 d.  – ŠIUPYLIŲ BIBLIOTEKOJE – spaudinių paroda „Knygnešiams atminti“, skirta Knygnešio dienai (veiks iki 03-23).

■ 28 d. 15 val. – ŠIUPYLIŲ BIBLIOTEKOJE – edukacinis užsiėmimas „Šiltos, spalvotos Šv. Velykos: puokštės ir margučiai“.

VARPUTĖNŲ BIBLIOTEKA

■ 5 d.  – VARPUTĖNŲ BIBLIOTEKOJE – spaudinių paroda „Jam pasaulis buvo paslaptis, o jo pozicija jame tapti geresniu“, skirta Vydūno metams (veiks iki 03-28).

■ 21 d. 11 val. – VARPUTĖNŲ BIBLIOTEKOJE – diskusija „Žmogaus pašaukimas – gyvenimu į būtį įnešti kilnaus žmogiškumo“, skirta Vydūno metams.

VERBŪNŲ BIBLIOTEKA

■ 1 d. – VERBŪNŲ BIBLIOTEKOJE – spaudinių paroda „… šalis ta Lietuva vadinas…“, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui (veikia nuo 02-06 iki 03-17).

■ 9 d. 13.30 val. – ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS CENTRO VERBŪNŲ FILIALE – paskaita „Lietuvos nepriklausomybė – kaip ji anksčiau ir dabar atspindima mūsų ikonografijoje“. Lektorius Almantas Šlivinskas, organizuoja Verbūnų biblioteka.

■ 21 d. 12.30 val. – VERBŪNŲ BIBLIOTEKOJE – viktorina „Atverkim kalbos lobių knygą“.

■ 21 d. 13.20 val. – VERBŪNŲ BIBLIOTEKOJE – akcija „Gimtieji žodžiai paukščiais skriskit“.

VOVERIŠKIŲ BIBLIOTEKA

■ 5 d. – VOVERIŠKIŲ BIBLIOTEKOJE – spaudinių paroda „Istorijos vingiai“, skirta Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai (veiks iki 03-29).

■ 23 d. 15 val. – VOVERIŠKIŲ BIBLIOTEKOJE – edukacinis užsiėmimas „Ruošiamės Velykoms“.

ŽADŽIŪNŲ BIBLIOTEKA

■ 1 d.  – ŽADŽIŪNŲ BIBLIOTEKOJE – spaudinių paroda „Gimtoji kalba – didis tautos turtas“, skirta Lietuvių kalbos dienoms (veiks iki 03-12).

■ 1 d.  – ŽADŽIŪNŲ BIBLIOTEKOJE – spaudinių paroda „Juozo Erlicko gyvenimo ir kūrybos kelias“ (Juozui Erlickui – 65) (veiks iki 03-09).

■ 9 d.  – ŽADŽIŪNŲ BIBLIOTEKOJE – spaudinių paroda „Nepriklausomybės atkūrimo istorija“, skirta Lietuvos nepriklausomybės atkūri

Kategorijos Renginiai
Pasidalinti įrašu
  • 2,065
KURŠĖNŲ VAIKŲ LITERATŪROS SKYRIAUS VAIKŲ KLUBAS „SMALSUČIAI“ MINI TARPTAUTINĘ GIMTOSIOS KALBOS DIENĄ
“IŠSAUGOTA PER AMŽIUS IR BRANGINTA…”: bibliotekų renginiai, skirti lietuvių kalbai

1 Comment