Paskelbta  Vas 24, 2017

KOVO MĖNESIO RENGINIAI (2017 m.)

RENGINIAI IR PARODOS
ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOSE BIBLIOTEKOSE
2017 M. KOVO MĖNESĮ

BAZILIONŲ BIBLIOTEKA

■ 9 d. – BAZILIONŲ BIBLIOTEKOJE – spaudinių paroda „Lietuva – gimtasis mūsų kraštas, kloniai ir laukai“, skirta Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai (veiks iki 03-25).

■ 28 d. 13 val. – BAZILIONŲ BIBLIOTEKOJE – popietė „Scena ir artistas“, skirta Tarptautinei teatro dienai.

GILAIČIŲ BIBLIOTEKA

9 d. 18 val. – ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS CENTRO GILAIČIŲ FILIALO SALĖJE – koncertas „Vardan tos Lietuvos“, skirtas artėjančiam Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui. Dalyvauja Gilaičių bibliotekos knygos teatriuko skaitovai.

■ 19 d. – GILAIČIŲ BIBLIOTEKOJE – rankraščių paroda „Jaunystė liko užrašuose: mūsų tėvelių, senelių užrašai ir sąsiuviniai“, skirta Lietuvių kalbos kultūros metams (veiks iki 04-07).

■ 27 d. 13 val. – GILAIČIŲ BIBLIOTEKA – organizuoja išvyką į Kužius pas muzikos instrumentų kolekcionierių Stanislovą Smilgį.

GILVYČIŲ BIBLIOTEKA

■ 1 d. – GILVYČIŲ BIBLIOTEKOJE – spaudinių paroda „Žinoti. Atminti. Vertinti“, skirta Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai (veiks iki 03-31).

■ 1 d. – GILVYČIŲ BIBLIOTEKOJE – spaudinių paroda „Vakarė žvaigždė“ skirta Ievos Simonaitytės metams (veikia nuo 01-06 iki 12-31).

■ 16 d. 15 val. – GILVYČIŲ BIBLIOTEKOJE – popietė „Knygnešio dėka skamba graži lietuviška šneka“, skirta Knygnešio dienai.

■ 22 d. 15 val. – GILVYČIŲ BIBLIOTEKOJE – garsinio skaitymo valandėlė vaikams. Bus skaitoma Vytautės Žilinskaitės „Melagių pilis“.

GINKŪNŲ BIBLIOTEKA

■ 1 d. – GINKŪNŲ BIBLIOTEKOJE – spaudinių paroda „Visa kas gražiausia – randu Lietuvoj“, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo dienai (veikia nuo 02-11 iki 03-07).

■ 1 d. – GINKŪNŲ BIBLIOTEKOJE – Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro Zubovų mokyklos moksleivių kūrybos ir saviraiškos darbų paroda „Ketureiliai geriausiam draugui“ (veikia nuo 02-11 iki 03-09).

■ 1 d. – GINKŪNŲ BIBLIOTEKOJE – Gražinos Kriaučiūnienės rankdarbių paroda „Mandalos iš siūlų“ (veikia nuo 02-14 iki 03-14).

■ 8 d. 14 val. – ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS CENTRO GINKŪNŲ FILIALO SALĖJE– susitikimas su poete Dalia Teišerskyte. (Rengia Kultūros centro Ginkūnų filialas, Ginkūnų biblioteka).

■ 9 d. – GINKŪNŲ BIBLIOTEKOJE – spaudinių paroda „Šviesus Lietuvos Nepriklausomybės rytas“, skirta Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai (veiks iki 04-11).

■ 10 d. – GINKŪNŲ BIBLIOTEKOJE – Ginkūnų S. ir V. Zubovų mokyklos moksleivių spalvinės raiškos paroda „Trys spalvos – Lietuva“, skirta Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai (veiks iki 03-31).

■ 22 d. 11 val. – GINKŪNŲ BIBLIOTEKOJE – edukacinis rytmetis vaikams „Paukščiai vaikų literatūroje“.

GRUZDŽIŲ AUGUSTINO GRICIAUS BIBLIOTEKA

■ 1 d. – GRUZDŽIŲ AUGUSTINO GRICIAUS BIBLIOTEKOJE – kūrybinių darbelių paroda „Užgavėnių monai“ (veikia nuo 02-22 iki 03-03).

■ 9 d. – GRUZDŽIŲ AUGUSTINO GRICIAUS BIBLIOTEKOJE – spaudinių paroda „Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija“, skirta Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai (veiks iki 03-16).

■ 14 d. – GRUZDŽIŲ AUGUSTINO GRICIAUS BIBLIOTEKOJE – spaudinių paroda „Jie nešė knygą kaip duoną“, skirta Knygnešio dienai (veiks iki 03-20).

■ 16 d. 10 val. – GRUZDŽIŲ AUGUSTINO GRICIAUS BIBLIOTEKOJE – valandėlė „Širdys pilnos lietuviškų žodžių“, skirta Knygnešio dienai.

■ 17 d. 15 val. – GRUZDŽIŲ AUGUSTINO GRICIAUS BIBLIOTEKOJE – Šiaulių rajono kūrėjų poezijos šventė „Žodžiai iš širdies“.

■ 17 d. – GRUZDŽIŲ AUGUSTINO GRICIAUS BIBLIOTEKOJE – darbelių iš antrinių žaliavų paroda „Aš kuriu Žemei“, skirta Žemės dienai (veiks iki 03-31).

KAIRIŲ BIBLIOTEKA

■ 1 d. – KAIRIŲ BIBLIOTEKOJE – Kairių lopšelio-darželio „Spindulėlis“ „Gudručių“ grupės vaikų piešinių paroda „Gražiausia abėcėlės raidė“, skirta Lietuvių kalbos kultūros metams (veikia nuo 02-07 iki 03-03).

■ 6 d. – KAIRIŲ BIBLIOTEKOJE – spaudinių paroda „Laisvės spalvos“, skirta Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai (veiks iki 03-20).

■ 6 d. – KAIRIŲ BIBLIOTEKOJE – spaudinių paroda „Mano tėvynė – Lietuva“, skirta Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai (veiks iki 03-20).

■ 30 d. 10 val. – KAIRIŲ BIBLIOTEKOJE – edukacinis užsiėmimas „Verbų magijos dirbtuvėlės“.

KURŠĖNŲ VYTAUTO VITKAUSKO BIBLIOTEKA

■ 1 d. – KURŠĖNŲ VYTAUTO VITKAUSKO BIBLIOTEKOJE– piešinių ir kūrybinių darbelių paroda „Kuriam, žaidžiam, pramogaujam “ (veiks iki 03-31).

■ 6 d. 17 val. – KURŠĖNŲ VYTAUTO VITKAUSKO BIBLIOTEKOJE – bibliotekos rankdarbių būrelio „Svajingosios levandos“ ir Kuršėnų literačių klubo „Atgaiva“ edukacinis užsiėmimas „Odinių segių gamyba“, skirtas Tarptautinei moterų dienai.

■ 6 d. – KURŠĖNŲ VYTAUTO VITKAUSKO BIBLIOTEKOJE – spaudinių paroda „Apysakų paaugliams meistras“ (Vladui Dautartui – 90) (veiks iki 03-31).

■ 6 d. – KURŠĖNŲ VYTAUTO VITKAUSKO BIBLIOTEKOJE – spaudinių paroda „Laimingos moterys gyvenančios be kaukių“, skirta Tarptautinei moterų dienai (veiks iki 03-31).

■ 13 d. – KURŠĖNŲ VYTAUTO VITKAUSKO BIBLIOTEKOJE – kuršėniškio Algirdo Liorento varpų kolekcijos ir spaudinių paroda „Laisvės varpo pašaukti“, skirta Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai (veiks iki 04-03).

KURŠĖNŲ VYTAUTO VITKAUSKO BIBLIOTEKOS VAIKŲ LITERATŪROS SKYRIUS

■ 1 d. 10 val. – KURŠĖNŲ VYTAUTO VITKAUSKO BIBLIOTEKOS VAIKŲ LITERATŪROS SKYRIUJE – respublikinio projekto „Išmintingosios pelėdos patarimai“ dalyvių, sukurtų kūrybinių knygučių pristatymas bendruomenei. Projektą organizuoja Šiaulių rajono Daugėlių lopšelis-darželis.

■ 3 d. – KURŠĖNŲ VYTAUTO VITKAUSKO BIBLIOTEKOS VAIKŲ LITERATŪROS SKYRIUJE – Kuršėnų Stasio Anglickio mokyklos moksleivių piešinių  paroda „Skambėk, laisvės varpe“, skirta Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai (veiks iki 03-25).

■ 6 d. – KURŠĖNŲ VYTAUTO VITKAUSKO BIBLIOTEKOS VAIKŲ LITERATŪROS SKYRIUJE – spaudinių paroda „Su knygos šviesa“, skirta Knygnešio dienai (veiks iki 03-20).

■ 10 d. 16 val. – KURŠĖNŲ VYTAUTO VITKAUSKO BIBLIOTEKOS VAIKŲ LITERATŪROS SKYRIUJE – viktorina „Istorijos lobiai“, skirta Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai. Dalyvauja vaikų klubas „Smalsučiai“.

KURTUVĖNŲ BIBLIOTEKA

■ 1 d. – KURTUVĖNŲ BIBLIOTEKOJE – spaudinių ir vaikų piešinių paroda „Mums savo tėvynė graži visados…“, skirta Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai (veiks iki 03-24).

■ 3 d. – KURTUVĖNŲ BIBLIOTEKOJE – spaudinių paroda „Ieškau mylimo veido“ (Šatrijos Raganai – 140, Vladui Dautartui – 90) (veiks iki 03-27).

8 d. 16.30 val. – KURTUVĖNŲ MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO SALĖJE – koncertas „Tėvynę aš turiu“, skirtas Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai. (Rengia Kurtuvėnų biblioteka ir mokykla).

■ 14 d. 10 val. – KURTUVĖNŲ BIBLIOTEKOJE – valandėlė priešmokyklinio amžiaus vaikams „Tėviškės veidas“, skirta Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai.

■ 17 d. 14 val. – KURTUVĖNŲ BIBLIOTEKOJE – popietė I-IV klasių moksleiviams „Prasmingas knygnešio kelias“, skirta Knygnešio dienai.

MEŠKUIČIŲ BIBLIOTEKA

■ 2 d. 14.30 val. – MEŠKUIČIŲ BIBLIOTEKOJE – edukacinė popietė vaikams „Aprenk lėlę tautiniu kostiumu“, skirta Tautinio kostiumo metams.

■ 6 d. – MEŠKUIČIŲ BIBLIOTEKOJE – spaudinių paroda „Nešiokis Lietuvą širdyje“, skirta Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai (veiks iki 03-13).

■ 8 d. – MEŠKUIČIŲ BIBLIOTEKOJE – spaudinių paroda „A. J. Greimui – 100“, skirta Algirdo Juliaus Greimo metams (veiks iki 03-30).

■ 13 d. – MEŠKUIČIŲ BIBLIOTEKOJE – spaudinių paroda „Nuo šypsenos kaip ledas nuo saulės nyksta viskas, kas sieloje pikta ir bjauru“ (Šatrijos Raganai – 140) (veiks iki 03-30).

NAISIŲ BIBLIOTEKA

■ 10 d. – NAISIŲ BIBLIOTEKOJE – spaudinių paroda „Lietuva – tai aš, Lietuva – tai mes“, skirta Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai (veiks iki 03-20).

■ 15 d. – NAISIŲ BIBLIOTEKOJE – spaudinių paroda vaikams „Kai sutemos dengė baltąsias lankas“, skirta Knygnešio dienai (veiks iki 03-25).

■ 22 d. 12 val. – NAISIŲ MOKYKLOJE – garsinio skaitymo valandėlė mažiesiems „Pasakėlė atkeliavo“. Rengia Naisių biblioteka.

RAUDĖNŲ BIBLIOTEKA

■ 1 d. – RAUDĖNŲ BIBLIOTEKOJE – spaudinių paroda „Vasario 16 – oji – mūsų laisvės simbolis“, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo dienai (veikia nuo 02-15 iki 03-09).

■ 10 d. – RAUDĖNŲ BIBLIOTEKOJE – spaudinių paroda „Amžinoji laisvės šventė“, skirta Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai (veiks iki 03-15).

■ 10 d. – RAUDĖNŲ BIBLIOTEKOJE – vaikų piešinių paroda „Piešiame Lietuvai“, skirta Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai (veiks iki 04-10).

■ 16 d. –RAUDĖNŲ BIBLIOTEKOJE – spaudinių paroda „Kas mus, knygnešius, atmins“, skirta Knygnešio dienai (veiks iki 04-05).

RINGUVĖNŲ BIBLIOTEKA

■ 7 d. – RINGUVĖNŲ BIBLIOTEKOJE – spaudinių paroda „Vaikai – mūsų gyvenimo veidrodis“ (Vladui Dautartui – 90) (veiks iki 03-14).

■ 14 d. – RINGUVĖNŲ BIBLIOTEKOJE – spaudinių paroda „Ką mes žinome apie knygnešius“, skirta Knygnešio dienai (veiks iki 03-23).

ROMUČIŲ BIBLIOTEKA

■ 6 d. – ROMUČIŲ BIBLIOTEKOJE – spaudinių paroda „Pasaka ne pasaka“ (Vladui Dautartui – 90) (veiks iki 03-13).

■ 13 d. – ROMUČIŲ BIBLIOTEKOJE – spaudinių paroda „Kas mus, knygnešius atmins“, skirta Knygnešio dienai (veiks iki 03-22).

ŠAKYNOS BIBLIOTEKOJE

■ 6 d. – ŠAKYNOS BIBLIOTEKOJE – spaudinių parodų ciklo „Šią žemę man likimas dovanojo“ III-oji dalis „Kovo 11-oji – laisvės gležnutės pradžia“, skirta Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai (veiks iki 03-31).

■ 16 d. 10.30 val. – ŠAKYNOS BIBLIOTEKOJE – popietė „Jums knygnešiai, garbė tebūna…“, skirta Knygnešio dienai.

■ 16 d. – ŠAKYNOS BIBLIOTEKOJE – spaudinių paroda „Lūpose Lietuva – prie širdies knyga“, skirta Knygnešio dienai (veiks iki 03-29).

ŠIUPYLIŲ BIBLIOTEKOJE

■ 1 d. – ŠIUPYLIŲ BIBLIOTEKOJE – spaudinių paroda „Buvo buvo, kaip nebuvo“ skirta Augustino Griciaus mirties 45-mečiui (veikia nuo 02-20 iki 03-10).

■ 15 d. 16 val. – ŠIUPYLIŲ BIBLIOTEKOJE – protų mūšis „Lietuva ir aš“, skirta Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai.

■ 20 d. – ŠIUPYLIŲ BIBLIOTEKOJE – dailaus rašto pavyzdžių paroda „Šiupyliai, rašom lietuviškai“, skirta Lietuvių kalbos kultūros metams (veiks iki 03-31).

VERBŪNŲ BIBLIOTEKA

■ 8 d. – VERBŪNŲ BIBLIOTEKOJE – spaudinių paroda „Žodžiai iš meilės Tėvynei sudėti“, skirta Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai (veiks iki 03-31).

9 d. 12.30 val. – ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS CENTRO, VERBŪNŲ FILIALE – edukacinis užsiėmimas „Trispalvė mūsų delnuos“, skirtas Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai. (Rengia: Verbūnų biblioteka, kultūros centras, mokykla).

10 d. 12 val. – VERBŪNŲ MOKYKLOS KIEME – akcija „Mano ir tavo šalis Lietuva“, skirtas Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai. (Rengia: Verbūnų biblioteka, kultūros centras, mokykla).

VOVERIŠKIŲ BIBLIOTEKA

■ 8 d. – VOVERIŠKIŲ BIBLIOTEKOJE – spaudinių paroda „Diena, nulėmusi Lietuvos ateitį“, skirta Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai (veiks iki 03-31).

■ 1 d. – VOVERIŠKIŲ BIBLIOTEKOJE – fotografijų paroda „Kokią profesiją galima įgyti Kuršėnų politechnikos mokykloje? Susipažink!“ (veiks iki 03-24).

ŽADŽIŪNŲ BIBLIOTEKA

■ 10 d. – ŽADŽIŪNŲ BIBLIOTEKOJE – spaudinių paroda „Tu prisikėlei, Lietuva, ir būk laisva!“, skirta Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai (veiks iki 03-17).

■ 30 d. 16 val. – ŽADŽIŪNŲ BIBLIOTEKOJE – pokalbis-diskusija „Knyga mano vaiko gyvenime“, skirta Tarptautinei vaikų knygos dienai.

■ 30 d. – ŽADŽIŪNŲ BIBLIOTEKOJE – vaikų piešinių paroda „Mano vaikystės knyga“, skirta Tarptautinei vaikų knygos dienai (veiks iki 04-14).

 

Kategorijos Renginiai
Pasidalinti įrašu
  • 2,345
VALANDĖLĖ VAIKAMS VOVERIŠKIŲ BIBLIOTEKOJE
KOVO MĖNESIO ĮŽYMIOS DATOS (2017 M.)

Nėra komentarų