Paskelbta  Geg 04, 2020

KONKURSAS „ATSAKINGAS SKAITYTOJAS“

KONKURSO „ATSAKINGAS SKAITYTOJAS“ TAISYKLĖS

Konkurso organizatorius – Elektronikos platintojų asociacija (EPA)

1. BENDROJI DALIS

  • „Atsakingas skaitytojas“ – tai šeštus metus vykstantis aplinkosauginis šalies bibliotekų konkursas. Projektas skirtas šviesti gyventojus apie tinkamą elektroninių ir baterijų atliekų rūšiavimą.
  • Konkurso organizatorius – ne pelno siekianti Elektronikos platintojų asociacija (EPA), kurios vienas iš veiklos tikslų – visuomenės švietimas apie elektroninių prietaisų ir baterijų, tapusių atliekomis, saugų ir tinkamą rūšiavimą.
  • Konkurso partneriai – Lietuvos savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacija ir Lietuvos bibliotekų draugija.
  • Konkurse gali dalyvauti viešosios (centrinės) bibliotekos, viešųjų bibliotekų miesto, vaikų ir kaimo filialai.

2. REGISTRACIJA

  • Bibliotekų registracija vyksta nuo š. m. gegužės 4 iki gegužės 29 d. el. paštu socprojektai@epa.lt arba telefonu +370 678 58584.
  • Registracijai pateikiami duomenys: tikslus bibliotekos pavadinimas, miestas, adresas, pašto kodas, kontaktinis asmuo (vardas, pavardė, tel. numeris bei el. pašto adresas), taip pat informacija, ar bus reikalinga speciali elektronikos atliekų surinkimo dėžutė (jei neturima dėžutės iš praėjusiais metais vykusio konkurso).
  • Užsiregistravusioms bibliotekoms bus pristatytas projekto įgyvendinimui reikalingos priemonės:
   • Speciali elektronikos atliekų surinkimo dėžutė (jei jos neturima).
   • Apie akciją informuojantis plakatas, kurį rekomenduojama pakabinti projekte dalyvaujančios bibliotekos patalpose lankytojams gerai matomoje vietoje.
   • Stambiųjų elektroninės technikos atliekų išvežimo iš gyventojų namų registracijos forma.

3.  PROJEKTO EIGA

  • Projekto trukmė: nuo 2020 m. gegužės mėn. pradžios iki 2020 m. gruodžio mėn. pabaigos.
  • Projekto metu bibliotekų lankytojai bus raginami rūšiuoti ir iš namų atnešti senas baterijas bei kitus smulkius neveikiančius ar nenaudojamus elektronikos prietaisus (pvz., plaukų džiovintuvus, elektrinius virdulius, elektroninių detalių turinčius žaislus ir pan.). Baterijos turi būti metamos į specialią EPA elektronikos atliekų surinkimo dėžutę, ant kurios pažymėtos rūšiavimui skirtos ertmės. Kita smulkioji technika dedama į maišus, kurie turėtų būti laikomi saugioje, lankytojams nepasiekiamoje vietoje. Baterijomis užpildytas dėžutes taip pat derėtų išvalyti jas sudedant į atskirus maišus, kol jas išvežti atvyks EPA surinkėjai.
  • Projekto metu bibliotekų lankytojai bibliotekose galės užpildyti nemokamo stambiosios elektronikos (pvz., skalbyklės, šaldytuvai, gartraukiai, šildymo prietaisai ir pan.) atliekų išvežimo iš namų formą. EPA surinkėjai atvykę surinkti smulkiosios elektronikos atliekų į biblioteką tą dieną išveš ir užregistruotus stambiosios elektronikos prietaisus iš gyventojų namų. Užpildytų formų lauksime likus trims savaitėms iki kiekvieno etapo pabaigos (arba etapo eigoje, jeigu sąrašą sudaro daugiau kaip penki užsiregistravę gyventojai.
 1. ELEKTRONIKOS ATLIEKŲ SURINKIMAS IR VERTINIMAS
  • Bibliotekose surinktos smulkiosios elektroninės technikos atliekos bus išvežamos susiderinus laiką su EPA surinkėjais.
  • Tą pačią dieną bus surenkama ir bibliotekoje užsiregistravusių gyventojų namuose laikoma stambioji elektroninė technika. Po išvežimo bibliotekoms pateikiami surinkimo rezultatai.
  • Bibliotekos, kurios dalyvauja projekte ir atlieka ilgalaikio turto nurašymą, jų atiduotos elektronikos ir baterijų atliekos nurašymo metu yra skaičiuojamos prie bendrai atiduoto kiekio.
  • Bibliotekų rezultatai bus skaičiuojami ir prizai teikiami pasibaigus etapui (5.1 punkte numatytais laikotarpiais) pagal faktinį elektronikos ir baterijų atliekų surinkimą. Bendrą faktinį surinktų atliekų kiekį sudarys tiek smulkiosios elektronikos ir baterijų atliekos, kurios buvo surinktos bibliotekoje, tiek iš gyventojų namų surinkta stambioji elektroninė technika, kurios registracija buvo pateikta bibliotekoje esančioje formoje.
  • Surinktos atliekos sveriamos ir surinkimo rezultatai nurodomi kilogramais.
  • Pasibaigus projektui, speciali atliekų surinkimo dėžutė bus palikta bibliotekose – tolesniam elektronikos ir baterijų atliekų surinkimui.
 1. PRIZAI
  • Projekto organizatoriaus įsteigtais prizais bus apdovanotos keturios daugiausia elektroninės technikos ir baterijų atliekų surinkusios bibliotekos. Laimėtojai bus renkami pasibaigus etapui:
   • 2020 m. rugpjūčio mėnesį – už 2020 m. gegužės, birželio, liepos mėnesiais surinktas elektronikos ir baterijų atliekas.
   • 2021 m. sausio mėnesį – už 2020 m. rugpjūčio, rugsėjo, spalio, lapkričio, gruodžio mėnesiais surinktas elektronikos ir baterijų atliekas.
  • Kiekvieno etapo pabaigoje dviem daugiausiai elektronikos ir baterijų atliekų surinkusioms bibliotekoms bus dovanojamos knygos už 500 Eur sumą. Norimų knygų sąrašą pateikia biblioteka.
  • Nesant galimybei gauti konkrečių pasirinktų knygų, laimėjusios bibliotekos turės galimybė pasirinkti kitas knygas arba didesnį egzempliorių jau pasirinktų ir esančių knygų.
  • Viso projekto metu 12 aktyviausių bibliotekų darbuotojai, bus apdovanoti ir individualiais prizais. Pasibaigus kiekvienam etapui (4.1. punkte numatytais laikotarpiais) šešių bibliotekų, surinkusių daugiausiai elektronikos ir baterijų atliekų, aktyviausius darbuotojus (kontaktinius asmenius) EPA apdovanos „Maxima“ dovanų čekiais. 1-ajai vietai bus skiriamas 300 Eur, 2-ajai 150 Eur , 3-iajai 100 Eur, o 4-ajai, 5-ajai ir 6-ajai vietoms po 50 Eur vertės čekiai.
  • Laimėtojai bus skelbiami tinklalapyje epa.lt, EPA paskyroje „Facebook“ socialiniame tinkle bei informuoti asmeniniu skambučiu bei elektroniniu laišku.
 1. PROJEKTO ORGANIZATORIAUS PAREIGOS
  • Suderinti su bibliotekų atstovais atliekų surinkimo dėžių ir plakato perdavimą.
  • Kartą per mėnesį iš anksto suderintu laiku išvežti surinktas elektronikos atliekas iš bibliotekų (nebent su projekto dalyviu susitariama kitaip).
 1. PROJEKTO DALYVIŲ PAREIGOS
  • Prižiūrėti tinkamą elektroninės technikos ir baterijų atliekų surinkimą.
  • Užtikrinti, jog visų šalių dalyvavimas projekte yra savanoriškas ir laisvas.
  • Tinkamai saugoti dalyvavimui projekte suteiktą inventorių.
  • Užtikrinti, kad stambiųjų elektronikos atliekų iš namų išvežimą užsakančių gyventojų registracijos forma būtų pildoma aiškiai ir tvarkingai.
  • Sudaryti sąlygas gerai matomose bibliotekos vietose pastatyti atliekų surinkimo dėžes bei pakabinti informacinį projekto plakatą.
  • Laimėjus knygas sudaryti norimų knygų sąrašą už nurodytą sumą.

Kvietimas

 

 

 

Kategorijos Naujienos
Pasidalinti įrašu
 • 533
TAUTODAILĖS DARBAI ŠIAULIŲ RAJONE: RASOS ŠIŠKUVĖNĖS POPIERIAUS KARPINIŲ TERAPIJA
PROJEKTO „PAMIRŠTI BALTŲ ŽENKLAI  ŠIUOLAIKINĖJE ATRIBUTIKOJE“ VEIKLOS VYKSTA VIRTUALIOJE ERDVĖJE

Nėra komentarų