Paskelbta  Bal 14, 2020

KOLEKCIJOS ŠIAULIŲ RAJONE: KUŽIŠKIO VIDO ZARANKOS KARIKATŪRŲ KOLEKCIJA

Karikatūra (it. Caricature iš caricare ‘perkreipti, iškreipti’) – grafikos žanras, satyrinis arba humoristinis piešinys, išjuokiantis arba pašiepiantis žmogaus ar visuomenės ydas. Kaip literatūros žanrui, būdinga metaforiška, hiperbolizuota, alegoriška, groteskiška kalba, netikėti sugretinimai, šaržo elementai.

Vidas Zaranka  pradėjo dirbti labai jaunas, daug metų dirbo statybininku. Neturėjo sąlygų studijuoti, tačiau domėjosi ir domisi istorija, muzika, menu. Turi sukaupęs didžiulę namų biblioteką, kurioje yra ir grožinės literatūros, ir istorijos veikalų, ir meno albumų. Kadangi namų knygos seniai perskaitytos, kai kurios net po kelis kartus, yra uolus Kužių bibliotekos skaitytojas. Tai žmogus, kuris neturi kada nuobodžiauti, kurio gyvenimą praturtina tiek literatūra, tiek muzika. Jaunystėje klausydavosi vinilinių plokštelių, dabar muzikinį akiratį plečia internetas – mėgsta portugalų fado, klasikinę gitarą, tradicinį džiazą. O karikatūrų kolekcija – dar vienas pomėgis. Karikatūros kauptos tarybiniais metais, gyvenant už geležinės sienos, kuomet norėjosi bent kokio šviesos spindulėlio, laisvės, tiesos. Humoras juk visais laikais praskaidrina gyvenimą.

Karikatūros aplankuose kruopščiai surūšiuotos pagal temas: sportas, žmogus ir technika, menas, šventi juokai, amatai, fantastika, lyrika, pasakos, meilė, šeima, vaikai, biurokratai, marsas, kriminalistika, medicina. Surinktos karikatūros šmaikščios ir taiklios, su atvira ironija, neprarandančios aktualumą ir šiandiena. Vido kolekcijoje gausu lietuvių, estų, rusų, vokiečių, čekų, prancūzų, šveicarų ir kt. tautų karikatūristų darbai. Rinktos ne vien iš lietuviškos „Šluotos“ bet ir įvairių užsienio spaudos puslapių. Šiuo sunkiu karantino periodu, manau, bus pravartu pažvelgti į šią unikalią kolekciją iš arčiau. Gerų emocijų!

Rita Bielskienė,
Gilaičių ir Kužių bibliotekų vyresnioji bibliotekininkė

Kategorijos Virtualios Parodos
Pasidalinti įrašu
  • 704
PAŽAISKIME SU VAIKAIS: VIKTORINA „IŠMINTIS PERDUODAMA IŠ KARTOS Į KARTĄ“
„TEATRO KOSTIUMAI PAGAL PASIRINKTĄ KNYGĄ“: GINKŪNŲ SOFIJOS IR VLADIMIRO ZUBOVŲ MOKYKLOS VI K. MOKINIŲ KŪRYBINIAI DARBAI

Nėra komentarų