Paskelbta  Kov 06, 2020

JONAS NEKRAŠIUS. ŠIAULIETIŠKA SPAUDA XVI–XXI A. : LEIDYBOS, PLATINIMO IR SAUGOJIMO ĮSTAIGOS: ŽINYNAS

Šiaulietiška spauda XVI-XXI a. : leidybos, platinimo ir saugojimo įstaigos : žinynas / Jonas Nekrašius ; [redakcinė kolegija: Almantas Šlivinskas (pirmininkas) … [et al.]. – Šiauliai : Šiaulių rajono savivaldybės viešoji biblioteka, 2019. – 335, [1] p. : iliustr., faks., portr. ; 31 cm
Turinyje aut.: Jonas Kiriliauskas, Audronė Kiršinaitė, Almantas Šlivinskas. – Kn. taip pat: Pratarmė / Jonas Nekrašius, Almantas Šlivinskas, p. 8-9. – Bibliogr. išnašose. – Tiražas 500 egz. ISBN 978-609-95971-4-0 (įr.)

Leidinyje rašoma apie spaudos ir knygos įstaigų chronologinę raidą Šiauliuose ir apylinkėse, kurios dabar sudaro Šiaulių rajoną. Aprašomi šio krašto spaustuvininkai ir spaustuvės, knygrišiai ir knygrišyklos, bukinistai ir knygynai, knygiai ir kolekcininkai, žymesni autoriai ir leidėjai, spaudos ir knygų leidimo bendroves ir įvairus spaudos leidiniai iki pat šių dienų. Supažindinama su asmeninių, privačių, valstybinių viešųjų, visuomeninių organizacijų bibliotekų ir skaityklų istorija, knygos ženklais.

Informacinis žinynas gausiai iliustruotas fotografijomis, įvairiais knygų ženklais ir ekslibrisais. Tai knyga ne tik bibliotekininkams, bibliofilams, knygų brangintojams, bet visiems tiems, kurie domisi Šiaulių miesto ir rajono knygotyros, kultūros ir spaudos paveldo istorija.

Jonas Nekrašius. Nuotr. iš http://www.krastas.lt/

Knygos autorius Jonas Nekrašius – kultūrologas, kraštotyrininkas, fotografas, keliautojas.

Gimė 1949 m. rugpjūčio 18 d. Šiauliuose. 1973 m. Charkovo (Ukraina) juridiniame institute įgijęs teisininko specialybę, pradėjo dirbti Joniškio rajono žemės ūkio valdyboje juriskonsultu.

1975–1979 m. dirbo Molėtų, Šalčininkų rajonų apylinkės teismo teisėjų,

1979–1992 m. – Pakruojo rajono apylinkės teismo pirmininku.

Nuo 1992 m. – Šiaulių advokatų kontoros advokatas.

Nuo 2002 m. verčiasi privačia advokato praktika.

Kurį laiką dėstė Šiaulių universitete. Vienas arba su bendraautoriais išleido per 20 mokslinių ir pažintinių knygų, paskelbė apie 2 000 populiarių straipsnių, žinučių apie teisę, dorovę, antropologiją, kultūros ir knygotyros istoriją, meną, keliones, įžymius žmones. Aktyviai tyrinėja Šiaulių krašto spaudos ir knygos paveldą, ekslibrisus, kitus Lietuvos knygos ženklus, senąją Lietuvos fotografiją ir kiną, Šiaulių krašto amatininkystę ir knygrišystę. Dalyvauja, dažnai ir pats organizuoja fotografijų, ekslibrisų, fluxus ir laiškų meno parodas, konkursus, kraštotyrines ir mokslines ekspedicijas, parengė daug parodų katalogų, lankstinukų, skaitė pranešimus šešiose tarptautinėse ekslibriso tyrimų konferencijose.
Pats ar su ekspedicijomis aplanke per 70 valstybių.
Įgytą kelionių patirtį perteikė daugelyje parodų Lietuvoje ir užsienyje.

Zigmo Ripinskio nuotraukos iš knygų leidėjų pagerbimo iškilmių Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centre (Kuršėnai, 2020 m. kovo 3 d.)

KNYGOS TURINYS

Pratarmė (Jonas Nekrašius, Almantas Šlivinskas) – 8

Įvadas. Spauda ir knyga mūsų krašte – 10

Knygų leidyba ir leidėjai Šiauliuose (XVII a. I p. – XXI a. pr.) – 12

Pirmieji knygų autoriai ir leidėjai (XVII a. I p. – XIX a. pr.) – 13

Autoriai, knygų leidyba ir leidėjai (XIX a. II p. – 1918 m.) – 14

Autoriai, knygų leidyba tarpukariu – 17

Knygų leidyba nuo 1940 m. iki 1944 m. – 34

Knygų leidyba nuo 1945 m. iki 1989 m. – 35

Autoriai, leidyklos ir knygų leidyba (1990 m. – XXI a. pr.) – 36

Šiaulietiški periodiniai ir kiti spaudos leidiniai (XIX a. I p. – XXI a. pr.) – 47

Pirmieji laikraščiai ir kiti spaudos leidiniai Šiauliuose (XIX a. I p. – 1904 m.) – 48

Laikraščiai ir kiti spaudos leidiniai (1904–1918 m.) – 49

Tarpukario Šiaulių periodiniai ir neperiodiniai leidiniai – 51

Mokinių ir jaunimo laikraštukai ir neperiodiniai leidiniai tarpukariu – 67

Šiaulių rajono skautų tunto spaudos leidiniai (1923–1940 m.) – 71

Humoro ir satyros spaudos leidiniai (1919–1939 m.) – 74

Kairiosios krypties legalūs ir nelegalūs spaudos leidiniai (1919–1940 m.) –77

Spaudos leidiniai 1940–1944 m. – 79

Spaudos leidiniai 1944–1989 m. – 81

Įmonių ir organizacijų spaudos leidiniai (1964–1989 m.) – 82

Šiaulių spaudos leidiniai (1990–2000 m.) – 87

Laikraščiai ir kiti spaudos leidiniai Šiauliuose XXI a. pr. – 93

Šiaulių universiteto mokslo leidiniai (1997 m. – XXI a. pr.) – 99

Šiaulių rajono spaudos leidiniai (Jonas Kiriliauskas, Almantas Šlivinskas) – 102

Spaustuvės Šiauliuose ir apylinkėse (XIX a. II p. – XXI a. pr.) – 105

Poligrafija Šiauliuose (XIX a. II p. – 1918 m.) – 106

Tarpukario spaustuvės ir litografijos – 112

„Titnagas“ – pirmoji lietuviško kapitalo spaustuvė Šiauliuose – 119

Spaustuvės nuo 1940 m. iki 1944 m. – 123

Vienintelė Šiaulių „Titnago“ spaustuvė sovietmečiu (1944–1989) – 123

Spaustuvės Šiauliuose (1990 m. XXI a. pr.) – 126

Knygrišiai ir knygrišyklos Šiauliuose ir krašte (XVII a. II p. – XXI a. pr.) – 129

Knygrišystė Šiauliuose ir krašte (XVII–XVIII a.) – 130

Knygrišiai ir knygnešiai (XIX a. II p. – 1918 m.) – 131

Tarpukario knygrišiai ir knygrišyklos – 133

Knygrišyklos ir knygrišiai 1940–1944 m. – 137

Knygrišyklos ir knygrišiai 1945–1989 m. – 138

Knygrišystė Šiauliuose (1990 m. – XXI a. pr.) – 141

Meninė knygrišystė Šiauliuose (XX a. II p. – XXI a. pr.) – 142

Meninė knygrišystė Šiaulių universitete (1998–2018 m.) – 146

Knygų prekyba Šiaulių krašte (XVIII a. II p. – XXI a. pr.) – 149

Knygų prekyba Šiauliuose ir krašte (XVIII a. II p. – XXI a. I p.) – 150

Knygų pirkliai, knygynai, knygnešiai ir paupariai (XIX a. II p. – XX a. pr.) – 151

Tarpukario Šiaulių knygynai ir spaudos kioskai – 160

Knygų prekybos įstaigos ir knygynai (1940–1944 m.) – 178

Knygų prekybos įstaigos ir knygynai (1945–1989 m.) – 179

Knygų prekybos įstaigos, knygų mugės ir spaudos kioskai Šiauliuose (1990 m. –XXI a. pr.) – 183

Knygų prekybos įstaigos Šiaulių rajone (Kuršėnuose) XX a. (J. Kiriliauskas.) – 189

Šiaulių miesto ir krašto bibliotekos, skaityklos ir knygų ženklai (XVI a. – XXI a. pr.) – 193

Bibliotekos ir knygų rinkiniai Šiaulių krašte (XVI a. – XVII a.) – 194

Privačios bibliotekos ir knygų rinkiniai Šiauliuose ir krašte (XVIII a. – XIX a.) – 195

Valstybinės, viešosios bibliotekos ir skaityklos Šiauliuose (XVIII a. I p. – XX a. pr.) – 198

Bibliotekos, skaityklos ir knygų ženklai Šiauliuose (XX a. pr. – 1918 m.) – 205

Tarpukario privačios bibliotekos ir knygų ženklai Šiauliuose – 209

Šiaulių bibliotekos ir skaityklos (1940–1944 m.) – 231

Šiaulių bibliotekos, skaityklos ir knygų ženklai 1945–1989 m. – 235

Bibliotekų ir skaityklų raida Šiauliuose (1954–1976 m.) – 238

Bibliotekų ir skaityklų raida Šiauliuose (1977–1989 m.) – 242

Bibliotekų ir skaityklų raida Šiauliuose (1990–2000 m.) – 247

Šiaulių bibliotekos, skaityklos ir knygų ženklai XXI a. pr. – 255

Šiaulių miesto švietimo ir auklėjimo įstaigų bibliotekos, skaityklos ir knygų ženklai XXI a. pr. – 273

Asmeninės bibliotekos ir knygų ženklai Šiauliuose (XX a. – XXI a. pr.)

Mažos nemokamos bibliotekėlės ir knygų nameliai Šiaulių mieste ir rajone – 311

Bibliotekos dabartiniame Šiaulių rajone (XIX a. pab. – XXI a. pr.) (A. Kiršinaitė) – 314

Biblioteka ir knyga XXI a. – 333

Sutrumpinimai – 335

Summary – 335

 

 

Kategorijos Leidyba Naujos Knygos
Pasidalinti įrašu
  • 1,027
ĮVYKĘ RENGINIAI. 2020 M. KOVAS
SKAITMENINĖ SAVAITĖ 2020: MĄSTYKIME KRITIŠKAI!

Nėra komentarų