Paskelbta  Lap 27, 2019

GRUZDŽIŲ AUGUSTINO GRICIAUS BIBLIOTEKOJE POPIETĖ VIETOVARDŽIŲ METAMS PAMINĖTI

2019 m. paskelbti Vietovardžių metais. Į Vietovardžių metų paminėjimą aktyviai įsijungė visų Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos struktūrinių teritorinių padalinių bibliotekininkės. Ne išimtis ir Gruzdžių Augustino Griciaus biblioteka. Vyresniosios bibliotekininkės Jurgita Jasiškytė ir Liongina Šufinskienė, rinkdamos kraštotyrinę medžiagą apie išnykusius ir nykstančius kaimus kalbino kaimuose gyvenančius, gyvenusius senolius, įrašinėjo jų pasakojimus, aprašė pateiktas nuotraukas, dokumentus.
Neįsigilinus, Gruzdžių apylinkės kaimų istorijos labai panašios į kitų Lietuvos kaimų istorijas, bet tiems, kas tuose kaimuose gyveno ar dabar dar gyvena, jos yra vienintelės, nes tai jų gyvenimo istorijos. Senoliai pasakoja apie savo buvusias sodybas, trobesiais besipuikuojančias, apželdintas sodais, gėlynais darželiuose, išbarstytais takeliais, o nuvykus į jų gimtąjį kaimą matai tik plynus laukus. Skaudą širdį ne tik pasakotojui, bet ir bibliotekininkei, užrašančiai šiuos pasakojimus. Už pasakojimus, pateiktas nuotraukas, dokumentus, bibliotekininkės labai dėkingos: Konstancijai Balčiūnienei, Aleksandrai Mykolaitienei, Zenaidai Sprindžiukienei, Eugenijai Petkienei, Algimantui Puodžiūnui, Danutei Sasnauskaitei, Janinai Petraitienei, Janinai Krištopaitienei, Broniui Nabažui, Irenai Leliukienei, Irenai Rudzinskienei, Augutei Šimaitienei, Pranciškai Šliažienei, Irenai Šufinskienei. Bibliotekininkės, norėdamos atsidėkoti, juos pakvietė į popietę, kuri vyko lapkričio 21 dieną. Į šventę atvyko ir garbingos viešnios: Petkevičaitės Bitės atminimo medalio ,,Tarnaukime Lietuvai“ laureatė, Mikelio prizo laureatė, Lietuvos respublikos Garbės kraštotyrininkė Irena Rudzinskienė, Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos Lieporių filialo bibliotekininkė-kraštotyrininkė Nijolė Petraitytė, Gruzdžių seniūnė Nijolė Bagdonavičienė, Gruzdžių bendruomenės pirmininkė Deimantė Radžvilė. Šventės pradžioje muzikinę programą parodė Gruzdžių lopšelio-darželio ,,Puriena“ ,,Pelėdžiukų“ grupės vaikučiai. Juos paruošė auklėtoja Gintarė Tautkienė ir meninio ugdymo mokytoja Vida Šulnienė. Savo dainas dovanojo Šakynos kultūros namų grupė ,,Lygiadienis“, vadovaujama meno vadovo Rimanto Mickevičiaus, Gabrielė Buivydaitė padainavo Vytauto Kernagio ir Ievos Narkutės dainas. Deividas Šimalis padeklamavo Juozo Nekrošiaus eilėraštį ,,Tėvynė“. Visus susirinkusius labai nudžiugino į popietę atvykusios buvusios Taurakių kaimo gyventojos – Irena Stulgytė-Linkienė ir Genė Prikockytė-Stankuvienė. Jos papasakojo prisiminimus apie Taurakių kaimą, kuriame dabar gyvena vienas žmogus, o 1941 m. šiame kaime gyveno 86 gyventojai, parodė nuotraukas, pristatė garsaus smuikininko, kilusio iš Taurakių kaimo, Algirdo Stulgio prisiminimus. Bronius Nabažas padeklamavo jaunystės laikų eilėraščius, Janina Petraitienė papasakojo apie savo vaikystės žaislus, Janina Krištopaitienė papasakojo apie Laumakių kaimo tragediją. Kraštotyrininkės Irena Rudzinskienė ir Nijolė Petraitytė pasidalijo mintimis apie nykstančius kaimus, apie kraštotyrinių darbų svarbą. Bibliotekininkės padėkojo visiems susirinkusiems, o kaimų gyventojams, padėjusiems surinkti kraštotyrinę medžiagą, įteikė padėkas ir simbolines dovanėles.
Nejučiomis prabėgo trys valandos šilto ir jaukaus bendravimo. Visi skirstėsi pilni bendrumo jausmo, tikėdami, kad tokie projektai kaip šis galbūt bent iš dalies sustabdys kaimų nykimą.

Liongina Šufinskienė,
Gruzdžių Augustino Griciaus bibliotekos vyresnioji bibliotekininkė

 

Kategorijos Naujienos Svarbu
Pasidalinti įrašu
  • 726
ANTANO BUDZINSKO KNYGOS „VIENATVĖ – DRAUGĖ MANO…“ SUTIKTUVĖS KURŠĖNUOSE
KŪRYBINĖS DIRBTUVĖS ,,IŠKRAIPYTI TIPAI“ DRĄSUČIUOSE

Nėra komentarų