Paskelbta  Bal 27, 2016

GINKŪNŲ BIBLIOTEKOS ŠVENTĖ „Į LAIKO KNYGĄ VISKAS SURAŠYTA“

Balandžio 28 dieną  Ginkūnų kultūros centre įvyko  Ginkūnų bibliotekos veiklos 45-mečio minėjimo šventė „Į laiko knygą viskas surašyta“. Tai vienas iš Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos renginių, vykstančių Nacionalinės Lietuvos bibliotekų savaitės metu. Renginys prasidėjo nuskambėjus Kristupo Danilevičiaus atliekamu kūriniu „Alegro“, kuris tarsi paskelbė šventės pradžią. Šventinio renginio vedantieji Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro Zubovų mokyklos moksleiviai Augustė Stancelytė ir Visvaldas Vaičiulis informavo, jog 2016-ieji šalyje paskelbti Bibliotekų metais. Bibliotekų metų ir Nacionalinės bibliotekų savaitės šūkis „Stiprios bibliotekos – stipri visuomenė“. Stipri visuomenė – tai skaitantys, besimokantys ir svajojantys žmonės. Stiprios bibliotekos – tai telkianti ir įkvepianti erdvė. Tai jose dirbantys profesionalai, padedantys asmenybei užaugti, kartu besikeičiantys ir kuriantys. Scenoje nuskambėjo Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro Zubovų mokyklos mokinių gražūs ir prasmingi žodžiai apie knygą, skaitymą, biblioteką. Skaitovai citavo begalę gražių minčių, tačiau  prancūzų rašytojo Moriso Driuono žodžiai tinkamiausiai nusakė skaitymo naudą: „Skaityti – reiškia gyventi, nes gyventi – reiški žinoti, pažinti, suprasti“.
Ginkūnų biblioteką pasveikinti su 45-mečio švente atvyko garbūs svečiai: Lietuvos Respublikos Seimo narė Rima Baškienė, Šiaulių rajono savivaldybės mero pavaduotojas Algis Mačiulis, Viešosios bibliotekos direktorė Ingrida Klupšaitė, Ginkūnų seniūnė Vilija Kvasienė, Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro Zubovų mokyklos direktoriaus pavaduotoja Vida Lunskienė, Ginkūnų lopšelio-darželio direktorė Elvyra Venckutė bei kiti bibliotekos bendraminčiai, partneriai, rėmėjai ir žinoma, bibliotekos skaitytojai.
Renginio vedėjai prasitarė, jog 45 metai nėra ilgas laiko tarpas bibliotekai, tačiau per tuos metus buvo nuveikta begalės darbų, kuriuos džiugu prisiminti ir dabar. Pasidalinti prisiminimais buvo pakviestos buvusios bibliotekininkės: Birutė Navickienė, Ona Daukšaitė, Asta Bukantaitė. Mintimis sugrįžome į tuos laikus, kai biblioteka buvo įsikūrusi patalpose, kurios buvo mažos, nešildomos, trūko knygų. Prisiminimais dalinosi ir buvusi Viešosios bibliotekos direktorė Birutė Litevkienė. Ji džiaugėsi, kad bibliotekos rašo savo istoriją, kurioje slypi ir dalis Lietuvos istorijos.
Ginkūnų bibliotekos vyresnioji bibliotekininkė Rimvida Linauskienė nuoširdžiai pasakojo apie dabartinius bibliotekos pokyčius. Ji pažymėjo, kad šiuolaikinė biblioteka siūlo naujas, gyventojų poreikius tenkinančias paslaugas. Daugeliu atveju ji yra palanki erdvė, kurioje bendruomenės nariai gali realizuoti savišvietos, saviraiškos poreikius. Šių laikų biblioteka ne tik skolina knygas, teikia nemokamą interneto prieigą, bet daugeliui lankytojų yra jauki susitikimų, įvairių švietėjiškų, kultūrinių ir pažintinių renginių vieta.
Biblioteką jubiliejinės šventės proga sveikino Šiaulių rajono savivaldybės mero pavaduotojas Algis Mačiulis, kuris palinkėjo bibliotekai išlikti stipriai, šiuolaikiškai, dvasios ir atgaivos šaltiniu bei įteikė Šiaulių rajono savivaldybės mero Antano Bezaro padėkos raštą už skaitymo puoselėjimą bibliotekos 45-mečio proga vyresniajai bibliotekininkei Rimvidai Linauskienei. Sveikinimus tęsė Lietuvos Respublikos Seimo narė Rima Baškienė. Ji padėkojo bibliotekoje dirbusiems darbuotojams, jos socialiniams partneriams už Ginkūnų bendruomenės telkimą bei vienijimą ir įteikė padėkas Ginkūnų lopšelio-darželio direktorei Elvyrai Venckutei, Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro Zubovų mokyklos direktorei Daivai Jagminienei, mokytojai Romualdai Katkauskaitei bei vyresniajai bibliotekininkei Rimvidai Linauskienei. Sveikinimo žodžius tarė bibliotekos globėja Indrė Birutytė, Ginkūnų lopšelio-darželio direktorė Elvyra Venckutė, Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro Zubovų mokyklos direktoriaus pavaduotoja Vida Lunskienė, Ginkūnų seniūnė Vilija Kvasienė. Prie padėkų gausos prisijungė ir Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė Ingrida Klupšaitė. Rimvidai Linauskienei ji palinkėjo neptritrūkti kūrybinės energijos, inovatyvių minčių, pakvietė Ginkūnų bendruomenės narius aktyviau naudotis bibliotekos paslaugomis. Direktorė padėkojo bibliotekos globėjai Indrei Birutytei, buvusiai bibliotekininkei Onai Daukšaitei, mokytojai Astai Stancelienei, bibliotekos savanoriui Lukui Stanevičiui, skaitytojams: Nijolei Pleikienei, Kostei Korsakienei, Gintautui Gedminui ir rėmėjai Rasai Sudintienei. Pasveikinti bibliotekos jubiliejaus proga atvyko ir kolegės iš Kairių, Kužių, Gilaičių ir Naisių bibliotekų.
Šventės metu skambėjo Ginkūnų kultūros centro moterų vokalinio ansamblio „Rasa“ (vadovė Birutė Andriukaitienė), Kuršėnų meno mokyklos mokinių, kilusių iš Kairių ir Ginkūnų, (vadovė akordeono mokytoja Meilutė Dautartienė), svečio iš Italijos Alfonso Poccia muzikiniai sveikinimai.
Renginio pabaigoje šventės organizatorė Rimvida Linauskienė pakvietė visus svečius paragauti šventinio torto.

 

Parengė Greta Matjušaitytė

Nuotraukos Dalios Vasilkevičienės

 

 

 

Kategorijos Naujienos
Pasidalinti įrašu
  • 1,949
EDUKACINIS UŽSIĖMIMAS KAIRIŲ BIBLIOTEKOJE
NACIONALINĖ BIBLIOTEKŲ SAVAITĖ VOVERIŠKIŲ BIBLIOTEKOJE

Nėra komentarų