Paskelbta  Bal 30, 2018

GEGUŽĖS MĖNESIO RENGINIAI (2018 M.)

RENGINIAI IR PARODOS
ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS
STRUKTŪRINIUOSE TERITORINIUOSE PADALINIUOSE
2018 M. GEGUŽĖS MĖNESĮ

 AUKŠTELKĖS BIBLIOTEKA

■ 7 d. – AUKŠTELKĖS BIBLIOTEKOJE – spaudinių paroda „Širdis pilna lietuviškų ir laisvės žodžių“, skirta Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai (veiks iki 05-21).

■ 9 d. – AUKŠTELKĖS BIBLIOTEKOJE – spaudinių paroda „Europos kelias“, skirta Europos dienai (veiks iki 05-16).

BAZILIONŲ BIBLIOTEKA

■ 2 d. 12.30 val. – BAZILIONŲ BIBLIOTEKOJE – edukacinis užsiėmimas „Gėlės mamytei“.

■ 8 d. – BAZILIONŲ BIBLIOTEKOJE – ikimokyklinio amžiaus vaikų darbelių paroda „Sveikinu tave, mama“ (veiks iki 05-22).

BRIDŲ BIBLIOTEKA

■ 2 d.– BRIDŲ BIBLIOTEKOJE – L. Kaveckienės keramikos darbų paroda „Kiekvienam po linkėjimą į saują“ (veikia nuo 04-03 iki 06-03).

BUBIŲ BIBLIOTEKA

■ 2 d. – BUBIŲ BIBLIOTEKOJE – spaudinių paroda „Kai nukris, kai sudegs visos žvaigždės“ (Onei Baliukonei – 70) (veiks iki 05-25).

■15 d. 12.40 val. – BUBIŲ BIBLIOTEKOJE – popietė V klasės moksleiviams „Maža tauta su dideliu žodynu“, skirta Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai.

DRĄSUČIŲ BIBLIOTEKA

■ 2 d. – DRĄSUČIŲ BIBLIOTEKOJE – edukacinio užsiėmimo „Jeigu mamos būtų gėlės, tai Tu būtum man gražiausia“ darbelių paroda, skirta Motinos dienai (veikia nuo 04-25 iki 05-04).

■ 30 d. – DRĄSUČIŲ BIBLIOTEKOJE – spaudinių paroda „Maloniai ir su džiaugsmu tą žodį priimkit…“ (455 m., kai mirė Martynas Mažvydas) (veiks iki 06-20).

GILAIČIŲ BIBLIOTEKA

■ 6 d. – GILAIČIŲ BIBLIOTEKOJE – spaudinių paroda „Gimtųjų žodžių apkabintas aš gyvas kalboje“, skirta Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai (veiks iki 05-30).

■ 25 d. 16 val. – GILAIČIŲ BIBLIOTEKOJE – Gilaičių tradicinės šventės „Kaip gyveni kaimynėli?“ metu Ginkūnų S. ir V. Zubovų pagrindinės mokyklos projekto „Dovana Lietuvai“ pristatymas.

■ 25 d. 16.40 val. – GILAIČIŲ BIBLIOTEKOJE – Gilaičių tradicinės šventės „Kaip gyveni kaimynėli?“ metu edukacinis užsiėmimas „Naujosios technologijos bibliotekoje: 3D pieštukas“.

■ 25 d. 20.30 val. – GILAIČIUOSE – Gilaičių tradicinės šventės „Kaip gyveni kaimynėli?“ metu „Bendrystė ir žaidimai prie draugystės laužo“. Organizuoja Gilaičių biblioteka.

GILVYČIŲ BIBLIOTEKA

■ 4 d. 14 val. – GILVYČIŲ BIBLIOTEKOJE – edukacinė valandėlė „Geriausia dovana Mamai“ (kursime atvirukus, gėles ir pan.).

■ 7 d. 15 val. – GILVYČIŲ BIBLIOTEKOJE – popietė moksleiviams „Spauda internete – tiesiog ranka pasiekiama“, skirta Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai.

■ 7 d. – GILVYČIŲ BIBLIOTEKOJE – piešinių paroda „Gražiausi žiedai – Mamai“, skirta Motinos dienai (veiks iki 05-21).

GINKŪNŲ BIBLIOTEKA

■ 2 d. – GINKŪNŲ BIBLIOTEKOJE – Ginkūnų S. ir V. Zubovų mokyklos mokinių kūrybinių darbų paroda „Mano žydinčios palangės“ (veikia nuo 04-20 iki 05-15).

■ 4 d. 13 val. – GINKŪNŲ BIBLIOTEKOJE – edukacinis užsiėmimas „3D pieštukai – kūrybingiems vaikams“.

■ 11 d. 10–16 val. – GINKŪNŲ BIBLIOTEKOJE – kūrybiniai-praktiniai užsiėmimai mažiesiems bibliotekos lankytojams „Magiškos šviesos molbertas“.

■ 16 d. 10 val. – GINKŪNŲ BIBLIOTEKOJE – integruota lietuvių-istorijos kalbos pamoka Ginkūnų S. ir V. Zubovų mokyklos mokiniams „Senoji šiandieninė knygnešystė“.

■ 25 d. 14 val. – GINKŪNŲ BIBLIOTEKOJE – susitikimas su žurnaliste Irma Gudžiūne „Lėjos virtuvė“.

GRUZDŽIŲ AUGUSTINO GRICIAUS BIBLIOTEKA

■ 3 d. 12 val. – GRUZDŽIŲ AUGUSTINO GRICIAUS BIBLIOTEKOJE – popietė „Aš, mamytė ir knyga“, skirta Motinos dienai.

■ 3 d. – GRUZDŽIŲ AUGUSTINO GRICIAUS BIBLIOTEKOJE – spaudinių paroda „Gimtųjų žodžių apkabintas, aš gyvas kalboje“, skirta Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai (veiks iki 05-14).

■ 8 d. – GRUZDŽIŲ AUGUSTINO GRICIAUS BIBLIOTEKOJE – darbelių paroda „Europos spalvos“, skirta Europos dienai (veiks iki 05-22).

■ 28 d. – GRUZDŽIŲ AUGUSTINO GRICIAUS BIBLIOTEKOJE – darbelių paroda „100 prieverpsčių Lietuvai“ (veiks iki 06-18).

■ 28 d. – GRUZDŽIŲ AUGUSTINO GRICIAUS BIBLIOTEKOJE – piešinių paroda „Vaikystė – nuostabi šalis“, skirta Tarptautinei vaikų gynimo dienai (veiks iki 06-22).

KAIRIŲ BIBLIOTEKA

■ 2 d. – KAIRIŲ BIBLIOTEKOJE – Nijolės Špečkauskienės tapybos darbų paroda „Žydėjimas“ (veiks iki 06-04).

■ 3 d. 12 val. – KAIRIŲ BIBLIOTEKOJE – popietė „Gražiausi žodžiai mamai“, skirta Motinos dienai.

■ 7 d. – KAIRIŲ BIBLIOTEKOJE – spaudinių paroda „… ir graži ta mūs kalba gimtoji“, skirta Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai (veiks iki 05-31).

KURŠĖNŲ VYTAUTO VITKAUSKO BIBLIOTEKA

■ 2 d. – KURŠĖNŲ VYTAUTO VITKAUSKO BIBLIOTEKOJE – Foto meno erdvėje – Gabrielės Stankaitytės fotografijos darbų paroda „Metų laikai“ (veikia nuo 03-12 iki 05-16).

■ 2 d. – KURŠĖNŲ VYTAUTO VITKAUSKO BIBLIOTEKOJE – Foto meno erdvėje – Mariaus Jackevičiaus fotografijos darbų paroda „Kai nusileidžia saulė“ (veikia nuo 04-16 iki 05-16).

■ 7 d. – KURŠĖNŲ VYTAUTO VITKAUSKO BIBLIOTEKOJE – rankdarbių paroda „Lietuvybės įkvėpti“, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui (veiks iki 06-08).

■ 7 d. – KURŠĖNŲ VYTAUTO VITKAUSKO BIBLIOTEKOJE – rankdarbių paroda „Imkiet mani ir skaitykiet“, skirta Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai (veiks iki 06-08).

■ 7 d. – KURŠĖNŲ VYTAUTO VITKAUSKO BIBLIOTEKOJE – rankdarbių paroda „Lietuviškų sakmių kūrėjas“ (Pranui Treiniui – 90) (veiks iki 06-08).

■ 9 d. 13 val. – KURŠĖNUOSE, LAURYNO IVINSKIO AIKŠTĖJE – Europos dienos šventė „Europa – tarp praeities ir dabarties“. Organizuoja Kuršėnų Vytauto Vitkausko biblioteka.

■ 16 d. 14.30 val. – KURŠĖNŲ POLITECHNIKOS MOKYKLOJE (Daugėlių g. 14, Kuršėnai) – edukacinio užsiėmimo „Ebru menas – tapymas ant vandens“ pristatymas. Organizuoja Kuršėnų Vytauto Vitkausko biblioteka.

■ 18 d. – KURŠĖNŲ VYTAUTO VITKAUSKO BIBLIOTEKOJE – Foto meno erdvėje – Ingos Viršilienės ir Gintarės Stepanavičiūtės fotografijos darbų paroda „Kelionės“ (veiks iki 06-20).

■ 24 d. 17 val. – KURŠĖNŲ VYTAUTO VITKAUSKO BIBLIOTEKOJE – bibliotekos rankdarbių būrelio „Svajingosios levandos“ edukacinis užsiėmimas „Subtili elegancija“.

KURŠĖNŲ V. VITKAUSKO BIBLIOTEKOS VAIKŲ LITERATŪROS SKYRIUS

■ 3 d. 12 val. – KURŠĖNŲ VYTAUTO VITKAUSKO BIBLIOTEKOS VAIKŲ LITERATŪROS SKYRIUJE – Kino erdvėje – edukacinis užsiėmimas Kuršėnų Pavenčių mokyklos moksleiviams. Svečiuose – Vytautas V. Landsbergis.

■ 4 d. 15 val. – KURŠĖNŲ VYTAUTO VITKAUSKO BIBLIOTEKOS VAIKŲ LITERATŪROS SKYRIUJE – Kino erdvėje – bibliotekos vaikų klubo „Smalsučiai“ užsiėmimas „Žiūriu savo mėgstamą filmą“.

■ 8 d. 10 val. – KURŠĖNŲ LOPŠELYJE-DARŽELYJE „NYKŠTUKAS“ – skaitymo skatinimo akcija „Lietuva skaito“, skirta Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai. Organizuoja Kuršėnų Vytauto Vitkausko bibliotekos Vaikų literatūros skyrius.

■ 14 d. – KURŠĖNŲ VYTAUTO VITKAUSKO BIBLIOTEKOS VAIKŲ LITERATŪROS SKYRIUJE – vyresniųjų kl. moksleivių piešinių paroda „Mano šeimos šaknys“, skirta Tarptautinei šeimos dienai (veiks iki 05-31).

■ 25 d. 16 val. – KURŠĖNŲ VYTAUTO VITKAUSKO BIBLIOTEKOS VAIKŲ LITERATŪROS SKYRIUJE – bibliotekos vaikų klubo „Smalsučiai“ užsiėmimas „Viso gero mokykla, labas, vasara!“.

KURTUVĖNŲ BIBLIOTEKA

■ 8 d. 12 val. – KURTUVĖNŲ BIBLIOTEKOJE – popietė suaugusiems „Papasakok man, mama“, skirta Motinos dienai.

■ 21 d. – KURTUVĖNŲ BIBLIOTEKOJE – spaudinių paroda vaikams „Vasarėlė kviečia skaityti“ (veiks iki 06-30).

■ 23 d. 13 val. – KURTUVĖNŲ BIBLIOTEKOJE – popietė vaikams „Senoji lietuviška knyga“, skirta M. Mažvydo 455-osioms mirties metinėms paminėti.

KUŽIŲ BIBLIOTEKA

■ 2 d. – KUŽIŲ BIBLIOTEKOJE – spaudinių paroda „Tautos moralinio atgimimo ugdytojas“, skirta Vydūno metams (veiks iki 05-30).

■ 3 d. 14 val. – KUŽIŲ SENIŪNIJOS SALĖJE – paskaita „Moters sveikata“. Lektorės Kristina Misiuvienė, Rima Adomaitienė. Rengia Kužių biblioteka.

■ 8 d. – KUŽIŲ BIBLIOTEKOJE – Kužių-lopšelio darželio „Vyturėlis“ ugdytinių piešinių paroda „Mano pasaulis – mano šeima“, skirta Tarptautinei šeimos dienai (veiks iki 06-23).

■ 22 d. 9 val. – KUŽIŲ BIBLIOTEKOJE – rytmetys vaikams „Knygučių varžytuvės“.

MEŠKUIČIŲ BIBLIOTEKA

■ 2 d. – MEŠKUIČIŲ BIBLIOTEKOJE – knygų skirtukų paroda „Aš knygelėj gyvenu“ (veiks iki 05-30).

■ 3 d. 14.30 val. – MEŠKUIČIŲ BIBLIOTEKOJE – edukacinė popietė moksleiviams „Savo rankų atvirutę skiriu tau, mamyte“. Vedėja Gitana Miežienė.

■ 10 d. 14.30 val. – MEŠKUIČIŲ BIBLIOTEKOJE – edukacinė viktorina mokiniams „Pažink Europos šalių kultūrą“, skirta Europos dienai.

■ 17 d. 14.30 val. – MEŠKUIČIŲ BIBLIOTEKOJE – popietė vaikams „Gražiausia kalba – lietuvių kalba“, skirta Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai.

RAUDĖNŲ BIBLIOTEKA

■ 2 d. – RAUDĖNŲ BIBLIOTEKOJE– spaudinių paroda „Paskui žydinčią obelį“ (Laimonui Iniui – 80) (veikia nuo 04-03 iki 05-07).

■ 7 d. – RAUDĖNŲ BIBLIOTEKOJE – spaudinių paroda „Pageltusių lapų kronika“, skirta Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai (veiks iki 06-01).

   RINGUVĖNŲ BIBLIOTEKA

■ 3 d. – RINGUVĖNŲ BIBLIOTEKOJE – spaudinių paroda „Dovanoju gėlę… Pražydusią eilėraščių žiedais“, skirta Motinos dienai (veiks iki 05-16).

■ 17 d. – RINGUVĖNŲBIBLIOTEKOJE – spaudinių paroda „Pro tėviškės langą“ (Vytautui Skripkai – 75) (veiks iki 05-25).

■ 24 d. 17 val. – RINGUVĖNŲ BIBLIOTEKOJE – diskusijų valandėlė „Didžiausias rūpestis – tautą išlaikyti“, skirta Vydūno metams.

ROMUČIŲ BIBLIOTEKA

■ 7 d. 16 val. – ROMUČIŲ BIBLIOTEKOJE – literatūrinė valandėlė „Mamytei šilčiausi žodžiai“, skirta Motinos dienai.

■ 14 d. – ROMUČIŲ BIBLIOTEKOJE – spaudinių paroda „Kūrėjų pasaulis ir likimai“ (Pranui Treinui – 90) (veiks iki 05-23).

ŠIUPYLIŲ BIBLIOTEKA

■ 2 d. – ŠIUPYLIŲ BIBLIOTEKOJE – Linos Jočienės  rankdarbių paroda „Pavasario žiedai kitaip“, skirta Motinos dienai (veikia nuo 04-03 iki 05-30).

VERBŪNŲ BIBLIOTEKA

■ 2 d. – VERBŪNŲ BIBLIOTEKOJE – piešinių konkurso „Gražiausia pasaka tai ta, kurią man sekdavo mama“ darbų paroda, skirta Nacionalinei Lietuvos bibliotekų savaitei (veikia nuo 04-25 iki 05-11).

■ 2 d. – VERBŪNŲ BIBLIOTEKOJE – spaudinių paroda „Žodžiai mamai“, skirta Motinos dienai (veiks iki 05-19).

■ 24–25 d. 16 val. – VERBŪNUOSE – Verbūnų biblioteka organizuoja bibliotekos savanorių akciją-garsinius skaitymus „Knygos šviesa“ kaimo vienišų senelių ir neįgaliųjų namuose.

VOVERIŠKIŲ BIBLIOTEKA

■ 7 d. – VOVERIŠKIŲ BIBLIOTEKOJE – vaikų darbų paroda „Ebru meno žavesys“, (veiks iki 05-31).

■ 18 d. 9 val. – VOVERIŠKIŲ BIBLIOTEKOJE – garsinis skaitymas vaikams „Rytas su knyga“.

ŽADŽIŪNŲ BIBLIOTEKA

■ 7 d. 15 val. – ŽADŽIŪNŲ BIBLIOTEKOJE – popietė vaikams „Kas moka žodį – randa kelią“, skirta Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai

■ 7 d. – ŽADŽIŪNŲ BIBLIOTEKOJE – spaudinių paroda „Kalba gimtoji – kasdieninė tu duona mums esi“, skirta Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai (veiks iki 05-18).

 

Kategorijos Renginiai
Pasidalinti įrašu
  • 1,608
GEGUŽĖS MĖNESIO ĮŽYMIOS DATOS (2018 M.)
POEZIJOS SPALVOS KAIRIŲ BIBLIOTEKOJE

1 Comment