Paskelbta  Rgs 06, 2014

Bazilionų Biblioteka

Bazilionai – miestelis Šiaulių rajone, Bubių seniūnijoje, 20 km nuo Šiaulių miesto.
Niekas nė nepagalvojo apie biblioteką nedideliame Bazilionų miestelyje. Pradinėje mokykloje buvo sukaupta keliasdešimt knygų, nors tuo metu vargu ar  kuris kaimo gyventojas mokėjo skaityti.
Sovietmečiu, pradėjus plisti bibliotekų tinklui, 1946 m. Bazilionuose buvo įkurta valsčiaus biblioteka. Joje tuo metu buvo 1500 knygų, kurias gavo iš Šiaulių miesto komjaunimo komiteto.
Pirmąja bibliotekos vedėja dirbo Genė Razminaitė. Nors tuo metu knygų buvo palyginti nedaug, tačiau gyventojai pradėjo domėtis jomis.
Nuo 1948 m. bibliotekoje dirbo Pranas Gorys. Tuo metu fonde buvo 3000 knygų, o skaitytojų skaičius — 150.
1952 m. dirbo Regina Košaitė. Skaitytojų tuo metu buvo 200. Prie bibliotekos įsteigiama skaitykla. Skaityti knygas, žurnalus nuolat užsuka jaunimas. Bibliotekai padeda mokyklos mokytojos.
1953 m. biblioteką ištinka didžiulė nelaimė – gaisras. Jo metu sudegė biblioteka ir visos knygos. Po gaisro biblioteka įsikuria apylinkės name.
1954 m. bibliotekoje pradeda dirbti Irena Jasinskaitė. Fonde buvo 3000 knygų ir kasmet šis skaičius tik augo.
Iki 1957 m. biblioteka palaikė glaudžius ryšius su kolūkio valdyba. Vykdavo teminiai vakarai, minimos rašytojų sukaktys. Skaitytojų skaičius išauga iki 338. Didžiausią dalį sudarė mokiniai. Šalia įsikūrus kultūros namams biblioteka tampa kultūriniu
centru apylinkėje.
1958 m. dirbo Olga Voluntaitė.
Steigiamos kilnojamos bibliotekėlės, padidėja knygų fondas iki 4277 egzempliorių. Daugiausiai skaitomos žemės ūkio ir politinės knygos. Drauge su kultūros namais O. Voluntaitė dalyvavo saviveikloje.
1959 m. pradėjo dirbti Marija Jaugelienė. Ją atkėlė iš Kairių bibliotekos, kurioje pradirbo 4 metus. Įsigytas naujas inventorius, išrenkama bibliotekos taryba, suburti knygnešiai. Skaitytojų skaičius, bei knygų fondas tik augo. Biblioteka bendradarbiavo su mokykla ir kolūkiu.
1963 m. biblioteka persikėlė į erdvias, suremontuotas patalpas. Gauti nauji baldai ir kiti reikalingi daiktai. Ji tampa jaukia kultūrine įstaiga. Rengiami įvairūs renginiai bei minėjimai, valandėlės su vaikais.
1967 m. bibliotekai suteiktas „Puikiai dirbančios bibliotekos“ vardas.
Bėgant metams vis didėjo knygų fondas, daugėjo skaitytojų, vyko vis daugiau renginių bei minėjimų. Biblioteka klestėjo.
1997—2005 m. bibliotekoje dirbo Neringa Kalvaitienė.
Nuo 2001 m. bibliotekininke dirba Asta Platiakienė.
2012 m. Bazilionų biblioteka pagal projektą „Bibliotekos pažangai“ biblioteka gavo 3 stacionarius ir vieną nešiojamąjį kompiuterius, bei daugiafunkcį įrenginį. Šiandien biblioteka leidžia gyventojams naudotis ne tik dokumentais, bet ir šiuolaikinėmis technologijomis.
Bazilionų biblioteka aptarnauja Alksnyniškės, Bagdoniškės, Beinoriškės, Didlaukės, Gylių, Juškaičių, Jusaičių, Knašių, Leškių, Maskvytės, Mekių, Pabijočių, Padeglių, Pageluvio, Pagervinės, Pakalniškių, Paraudžių, Pikeliškės, Purvinės, Rimkų, Slešiukų, Spaudžių, Taručių, Vabalų,Vilaičių, Volungių, Žalpelių kaimų ir Bazilionų miestelio gyventojus.

Bibliotekos teikiamos paslaugos

Nemokamos paslaugos:

♦ spaudinių išdavimas į namus ir vietoje;
♦ gyventojų kompiuterinio raštingumo mokymas;
♦ naudojimasis kompiuteriu ir internetu;
♦ atsakymas į bibliografines ir kitas skaitytojų užklausas;
♦ knygnešystė (spaudiniai į namus neįgaliems ir senyvo amžiaus žmonėms);
♦ informacijos paieška prenumeruojamose duomenų bazėse NAXOS Music Library (anglų k.), EBSCO Publishing;
♦ konsultavimas naudojimosi Viešosios bibliotekos elektroniniu katalogu ir Lietuvos Integralios Bibliotekų Informacinės Sistemos (LIBIS) suvestiniu katalogu;
♦ edukaciniai užsiėmimai;
♦ renginiai, parodos, susitikimai, diskusijos.

Mokamos paslaugos:

♦ dokumentų kopijavimas, skenavimas, spausdinimas;
♦ teksto rinkimas;
♦ duomenų perkėlimas į elektronines laikmenas;
♦ skaitytojo pažymėjimo išdavimas.

Kategorijos BIBLIOTEKOS
Pasidalinti įrašu
  • 5,239
Bridų Biblioteka
Aukštelkės Biblioteka

Nėra komentarų