Paskelbta  Rgs 07, 2014

Aukštelkės Biblioteka

Bibliotekos istorija

1956 metais buvusioje Aukštelkės bažnyčios klebonijoje atidarytas klubas-skaitykla. Pirmosios darbuotojos buvo Rita Jakubonytė-Anskinienė ir Danutė Poškutė-Žilėnienė.
1957 metais klubas-skaitykla buvo perorganizuota į biblioteką. Nuo 1960 metų bibliotekininke dirbo Terėsė Achramavičiūtė-Poškienė.
1962 metais biblioteka iškeliama į kolūkio „Naujas gyvenimas“ centrą Lieporius. 16 metų Aukštelkėje biblioteka buvo uždaryta. 1978 metais Birutės ir Edmundo Norkų iniciatyva Aukštelkės pensionato (dabar – Aukštelkės socialinės globos namai) patalpose vėl buvo įkurta biblioteka, kurioje dirbo Birutė  Norkienė.
Nuo 1981 metų bibliotekoje pradėjo dirbti Stasė Stonkuvienė.
1987 metais biblioteka perkeliama į erdvias, gražias patalpas Vienybės gatvėje. Pradėjus irti kolūkiams, biblioteka vėl perkeliama į pensionato (dabar – Aukštelkės socialinės globos namai) patalpas.
2002 metais – į to paties pensionato pusrūsį.
2012 metais biblioteka perkeliama į  dabartines patalpas (Poilsio g. 9–3). Nuo 2013 metų  bibliotekoje drauge su Stase Stonkuviene pradeda dirbti  Roberta Ščeponavičiūtė. Nuo 2018 m. bibliotekoje dirba Roberta Šinušienė (Ščeponavičiūtė).
Fondą sudaro 5402 fiz. vnt.
2016 metais  bibliotekoje skaitė 262 vartotojai,  apsilankė –  2575 lankytojai.
Aukštelkės biblioteka aptarnauja Aukštelkės, Pailių, Raizgių Vilkurių kaimų gyventojus.
Biblioteka skaitytojams nuolat rengia literatūros, rankdarbių, fotografijos parodas,  knygų pristatymus, literatūrines popietes.  Kiekvienais metais vyksta tradiciniai renginiai, skirti „Nacionalinei Lietuvos bibliotekų savaitei“, „Šiaurės  šalių  bibliotekų  savaitei“, dalyvaujama akcijoje „Knygų Kalėdos“. Du kartus per savaitę renkasi „Darbščiųjų rankų“ būrelio narės, vieną kartą per savaitę lankosi Aukštelkės socialinės globos namų gyventojai. Susitikimų metu įgyvendinami kūrybiniai sumanymai ir idėjos, neįgaliųjų rankdarbiais puošiamas bibliotekos interjeras.
Rengiami edukaciniai ugdomieji užsiėmimai su šviečiančiais smėlio staliukais ir šviečiančiais molbertais, mezgimas, nėrimas ir kt.
Biblioteka bendradarbiauja su Aukštelkės mokykla, Aukštelkės socialinės globos namais, Aukštelkės kaimo bendruomene „Aukštarūžė“, Šiaulių rajono neįgaliųjų draugijos Aukštelkės padaliniu.

Bibliotekos teikiamos paslaugos

Nemokamos paslaugos:

♦ spaudinių išdavimas į namus ir vietoje;
♦ gyventojų kompiuterinio raštingumo mokymas;
♦ naudojimasis kompiuteriu ir internetu;
♦ atsakymas į bibliografines ir kitas skaitytojų užklausas;
♦ knygnešystė (spaudiniai į namus neįgaliems ir senyvo amžiaus žmonėms);
♦ informacijos paieška prenumeruojamose duomenų bazėse: NAXOS Music Library (anglų k.), EBSCO Publishing, Infolex — Lietuvos teisinė duomenų bazė;
♦ konsultavimas naudojimosi Viešosios bibliotekos elektroniniu katalogu ir Lietuvos Integralios Bibliotekų Informacinės Sistemos (LIBIS) suvestiniu katalogu;
♦ edukaciniai užsiėmimai;
♦ renginiai, parodos, susitikimai, diskusijos.

Mokamos paslaugos:

♦ dokumentų kopijavimas, skenavimas, spausdinimas;
♦ teksto rinkimas;
♦ duomenų perkėlimas į elektronines laikmenas;
♦ skaitytojo pažymėjimo išdavimas.

 

Kategorijos BIBLIOTEKOS
Pasidalinti įrašu
  • 6,307
Bazilionų Biblioteka
KRAŠTOTYROS DARBŲ KATALOGAS

Nėra komentarų