Paskelbta  Kov 08, 2018

ATVIROS LIETUVOS FONDO INICIJUOTŲ, LEISTŲ IR REMTŲ LEIDINIŲ BIBLIOGRAFIJA

Atviros Lietuvos fondo inicijuotų, leistų ir remtų leidinių bibliografija / Atviros Lietuvos fondas ; sudarytoja Rima Kuprytė ; [redakcinė kolegija: Giedrė Kadžiulytė … [et al.]. – Vilnius : Alma littera, 2017 (Vilnius : Spauda). – 327, [1] p. ; 22 cm. – Tiražas 300 egz.. – ISBN 978-609-01-2843-5 (įr.)

IMG_1171_-300x224

 

Šios knygos sudarymo tikslas — kuo išsamiau apžvelgti Atviros Lietuvos fondo (ALF)  leidybinės veiklos 20-metį: nuo pirmo išleisto leidinio 1991 m. iki paskutinio paremto 2011-aisiais, pateikti kuo išsamesnę susistemintą informaciją.

 

Rima Kuprytė

Rima Kuprytė

Anot bibliografijos sudarytojos Rimos Kuprytės, idėja surengti ALF inicijuotų, leistų ir remtų knygų parodą bei sudaryti bibliografiją kilo 2015-ųjų metų rudenį, minint ALF  25-erių metų jubiliejų.
Ji pati apsiėmė organizuoti šį projektą ir jam įgyvendinti sutelkė plačias bibliografų pajėgas. „Tik pradėjusi dirbti suvokiau jo apimtį, tad kreipiausi į Lietuvos nacionalinę Martyno Mažvydo biblioteką (LNB) pagalbos,“ – rašo Rima Kuprytė.

Jau 2016-ųjų metų Vilniaus knygų mugėje buvo pristatyta Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos   virtuali Atviros Lietuvos fondo (ALF) knygų paroda. Šią parodą ir dabar galima aplankyti LNB svetainėje.

Bibliografijos rinkimas užtruko ilgiau. Pirminės informacijos iš LNB katalogo rinkimą koordinavo LNB Informacinio aprūpinimo skyrius. Vėliau, anot Rimos Kuprytės, „skaitant ALF metines ataskaitas, šalia žinomų buvo identifikuota ir nemažai pamirštų, niekur nefiksuotų ALF paremtų leidinių“.

Bibliografiją sudaro penkios dalys:

Pirmojoje dalyje yra pateikiamos serijos „Atviros Lietuvos knyga“ (ALK, ISSN 1392-1673) knygos.

Tai serija verstinių knygų, kurias leido įvairios leidyklos, remiamos Atviros Lietuvos fondo. Serijos tikslas – supažindinti skaitytojus humanitarinių ir socialinių mokslų veikalais. Didžiausią dalį sudarė XX a. politikos, kultūros mokslo, filosofijos, istorijos, teisės ir ekonomikos veikalų vertimai.
Kita ALK dalis skirta klasikiniams tekstams ir vadinama ALK / Klasika. Buvo siekiams lietuvių skaitytojams pateikti iki tol neprieinamus filosofijos ir politinės minties tekstus (nuo antikos iki XIX a.), būtinus šiuolaikinių pasaulio ir visuomenės raidos procesų supratimui.
Iki 2011 m. buvo išleista daugiau kaip 350 knygų, iš jų 40 su viršum – klasikos.

Antrojoje – Teisės programos inicijuoti, leisti ir remti leidiniai.

ALF Teisės programa nuo 1994 m. rėmė iniciatyvas ir projektus, skatinančius Lietuvos teisės sistemos, universitetinių teisės studijų reformą ir pažangą. Jau pirmaisiais veikos metais programa finansavo lietuvių autorių teisinės minties veikalų, išleistų tarpukariu, perleidimą. Spragoms užpildyti universitetų mokymo programose buvo skelbiami konkursai leisti naujus teisės vadovėlius ir versti Vakarų teisės mokslininkų darbus į lietuvių kalbą.
Iki 2004 m. buvo išleista daugiau kaip 40 teisės knygų.

Trečioji dalis yra skiriama projekto „Švietimas Lietuvos ateičiai“ (ŠLA) šviečiamajai ir mokomajai literatūrai, edukaciniams leidiniams.

Projektas „Švietimas Lietuvos ateičiai“ padėjo į mokyklas ateiti naujoviškiems, patraukliems vadovėliams bei kitai šviečiamajai literatūrai. 1993 m. buvo paskelbtas konkursas vadovėlių autoriams, paskatinęs mokytojus, mokslininkus ir menininkus rengti originalius vadovėlius ir kitą šviečiamąją bei mokomąją literatūrą. Projekto iniciatyva buvo leidžiamos ir verstinės edukacinės knygos – tai pažintinės knygos įvairioms amžiaus grupėms, edukologijos leidiniai mokytojams, dėstytojams ir studentams, įvairūs mokymosi šaltiniai bei Lietuvos ir pasaulio kultūros palikimo tekstai. Į šią dalį taip pat įtrauktos knygos, kurias leido ALF įkurtos organizacijos, išaugusios iš projekto „Švietimas Lietuvos ateičiai“: Švietimo kaitos fondas ir Mokyklų tobulinimo centras.
Per 1993–2011 m. išleista daugiau kaip 400 įvairių leidinių.

Ketvirtoji dalis apima kitų Atviros Lietuvos fondo (ALF) programų bei jo įsteigtų institucijų inicijuotus, išleistus ir remtus leidinius.

Šiame skyriuje pateikti leidiniai buvo inicijuoti, leisti ar remti įvairių ALF programų švietimo, mokslo, pilietinės visuomenės, kultūros ir socialinėje srityse. Taip pat pridėti leidiniai, kuriuos su ALF parama išleido Fondo įkurtos organizacijos, pavyzdžiui, Atviros visuomenės kolegija, „Lietuvos Junior Achievement“, Lietuvos žurnalistikos centras, Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centras, Paramos vaikams centras, Pedagoginių studijų kaitos centras, Pilietinės visuomenės institutas, „Transparency International“ Lietuvos skyrius, Žmogaus teisių stebėjimo institutas.
Per 1991–2008 m. išleista daugiau kaip 200 įvairių leidinių.

Penktoji dalis – Soroso šiuolaikinio meno centro, veikusio 1993–1999 m., inicijuoti, leisti ir remti leidiniai.

1993 m. Lietuvoje buvo įkurtas Soroso šiuolaikinio meno centras (SŠMC), kuris veikė Vilniuje iki 1999 m. Jis priklausė Soroso šiuolaikinio meno centrų tinklui Rytų ir Vidurio Europoje.
Per septynerius metus Lietuvos Soroso šiuolaikinio meno centras parėmė 230 projektų. Daug dėmesio ir lėšų buvo skirta leidybai: modernios ir šiuolaikinės dailės tyrimams, parodų katalogams ir kitiems spaudiniams.
Iki 2000 m. išleista daugiau kaip 100 įvairių leidinių.

Parengta pagal: http://olf.lt/naujiena/nauja-bibliografija-alf-leidybines-veiklos-apzvalga/

 

 

 

 

 

 

 

Kategorijos Albumai. Bibliografijos naujienos. Retos knygos.
Pasidalinti įrašu
  • 1,573
ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOJI BIBLIOTEKA PRISTATĖ DU SAVO LEIDINIUS
KURŠĖNŲ VYTAUTO VITKAUSKO BIBLIOTEKOJE EDUKACINIS UŽSIĖMIMAS „ĮŽIEBKIM LĖLEI GYVYBĘ“

Nėra komentarų