Paskelbta  Vas 07, 2019

ALGIMANTAS LIEKIS. PREZIDENTAS ANTANAS SMETONA : RAŠTAI, KALBOS, DARBAI

Prezidentas Antanas Smetona : raštai, kalbos, darbai / [autorius, sudarytojas Algimantas Liekis] ; [redaktoriai Danutė Kurmilavičiūtė, Juozas Misevičius]. – Vilnius : [Mokslotyros institutas] : Versmė, 2018. – 5 t.. – (Lietuvių tauta = Lithuanian nation ; Kn. 25). – Aut., sudarytojas nurodytas antr. lap. kt. pusėje. – Bibliogr.: p. [540]-556, ir išnašose. – ISBN 978-9986-795-79-7
T. 1: Tautos prisikėlimas. – 2018. – 563, [1] p. : iliustr., portr.. – Tiražas 1 000 egz.. – ISBN 978-9986-795-80-3

Leidinys „Prezidentas Antanas Smetona. Raštai, kalbos, darbai“ dedikuojamas tautinės Lietuvos kūrėjui ir stiprintojui, pirmajam Lietuvos Prezidentui Antanui Smetonai, 2019 metais sukankančioms jo gimimo 145-osioms metinėms, prezidentavimo pradžios 100-osioms ir žūties 75-osioms metinėms bei Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui.

Prof. Algimanto Liekio šešių tomų rinkinyje „Prezidentas Antanas Smetona. Raštai, kalbos, darbai“, sudarytame naudojantis daugiau kaip 300 šaltinių, apžvelgiami pirmojo Lietuvos Prezidento biografijos bruožai, kūrybinis palikimas, skelbiami įvairiuose leidiniuose publikuoti Prezidento darbai.

Šiame pirmame tome – „Tautos prisikėlimas“ perspausdinami Antano Smetonos straipsniai, jo mintys, taip pat istorinės apžvalgos apie aprašomuosius laikus, be abejonės, visiems tiems lietuviams, kurie domisi savo ir visos Tautos praeitimi ir kuriems rūpi ateitis, perskaitys, susimąstys ir dėl šiandienos bei rytdienos.

Prezidentas A. Smetona – itin prieštaringai vertinama asmenybė, bet būtent tai ir paskatino autorių parašyti knygą apie tarpukario Lietuvos valstybės vadovą.

Sovietinės okupacijos dešimtmečiai, propaganda ir masinė informacijos cenzūra ilgai buvo kliūtys visuomenei pateikti detalų ir objektyvų A. Smetonos valdymo laikotarpio vertinimą.

Knygos autorius prof. Algimantas Liekis

„Ne paslaptis, jog ir šiandien vienas didžiausių mūsų tautos herojų yra nepelnytai nurašomas“, – teigia autorius.

„Sovietinės okupacijos metais vadintas didžiausiu to meto liaudies priešu, buržujumi ir t.t. Deja, nepriklausomai Lietuvai skaičiuojant beveik trisdešimt metų, istorijos vadovėliai pateikia tik neigiamą A. Smetonos – visiško autokrato ar net diktatoriaus – politinį portretą. Jo nuopelnai kuriant modernią Lietuvos valstybę dažnai pamirštami. Šia knyga, kuri yra pirma iš šešių tomų rinkinio, norima parodyti tikrą A. Smetonos vaidmenį kuriant mūsų valstybę“, – kalbėjo A. Liekis.

https://www.atviraklaipeda.lt/2018/10/26/pristatyta-knyga-apie-antana-smetona/

Kn. taip pat: Pratarmė / Algimantas Liekis, p. [5]-10.
Nuotr. iš http://www.lma.lt/2018-10-04-prezidentas-antanas-smetona-rastai-kalbos-darbai

Šiuo metu rengiami spaudai kiti rinkinio tomai:
II tomas „Tautos vienybė“,
III tomas „Nepriklausomybės pamatai“,
IV tomas „Tautinė Lietuva“,
V tomas „Lietuvos šviesa“,
VI tomas „Tautos valia“.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kategorijos Naujos Knygos
Pasidalinti įrašu
  • 1,087
ŽADŽIŪNŲ BIBLIOTEKOJE – ATASKAITINIS KAIMO BENDRUOMENĖS SUSIRINKIMAS
ŠIUPYLIŲ BIBLIOTEKOJE – 100 TAUTINIŲ LĖLIŲ!

Nėra komentarų