Paskelbta  Bal 08, 2020

2020 METAIS ĮGYVENDINAMI PROJEKTAI

2020 m. Šiaulių rajono savivaldybės viešoji biblioteka (ŠRSVB) įgyvendina šiuos 3 Lietuvos kultūros tarybos ir Šiaulių rajono savivaldybės finansuojamus projektus:

1. Skaitytojų aptarnavimo technologinės sistemos įrengimas Kuršėnų Vytauto  Vitkausko bibliotekoje, 2 etapas

2020 metais tęsiamas 2019 metais pradėtas projektas – toliau modernizuojama Kuršėnų Vytauto Vitkausko bibliotekos techninė įranga.   2 etapo veiklomis bus pabaigta įdiegti skaitytojų aptarnavimo technologinė sistema. Norint sutrumpinti skaitytojų sugaištamą laiką bibliotekoje, numatyta taip modernizuoti aptarnavimo sistemą, kad lankytojams norimo leidinio paieška, užsisakymas, pasiėmimas ir/ar grąžinimas užtruktų kuo mažiau laiko ir nebūtų priklausomas nuo bibliotekininko, o grąžindamas leidinius į grąžinimo dėžes skaitytojas būtų nepriklausomas net ir nuo bibliotekos darbo laiko. 2 etape numatoma įsigyti: vartotojų savitarnos knygų išdavimo/grąžinimo terminalą, specializuotą brūkšninių kodų konvertavimo į RFID kodus darbo stoties įrangą (be kompiuterio) bei trūkstamų knygų lipdžių komplektą likusiam bibliotekos fondui – įsigyta tik 9 000, dar reikia 24 000. Planuojama įsigyti savitarnos sistema taupys skaitytojų aptarnavimo laiką: skaitytojai galės patys savitarnos informacijos terminale ieškoti išleistų ar bibliotekoje turimų leidinių, sužinoti, kur jie padėti, pasiimti bei patys terminale jų skolinimąsi apskaityti, o anksčiau pasiskolintus – grąžinti. Esant reikalui, per mokėjimo įrenginį skaitytojai galės apsimokėti už suteiktas paslaugas ar delspinigius už pavėluotą leidinio grąžinimą. Taip bus taupomas ne tik skaitytojų, bet ir darbuotojų laikas. Bibliotekininkai turės daugiau laiko skaitytojų konsultacijoms, mokymams apie elektronines paslaugas internete, renginių ir parodų rengimui, projektų vadybai, o pagal leidinius, apsaugotus RFID lipdėmis, bus vykdoma leidinių išdavimo/grąžinimo apskaita, inventorizacija, vagysčių prevencija ir kontrolė. (Terminalo elektroniniai vartai, įrengti prie pagrindinių durų, vykdys lankytojų apskaitą ir užtikrins knygų saugumą, nes aliarmuos ir blokuos duris vagystės atveju). Aliarmas ir signalo perdavimas tai pat bus garantuotas ir kilus gaisrui. Projektas numato bibliotekos personalo ir skaitytojų apmokymą naudotis savitarnos sistema,  projekto poveikio tyrimą, įrangos įsigijimo tęstinumo kituose padaliniuose aptarimą. Įdiegus šią sistemą ir skaitytojai taps inovatyvesni – išmoks naudotis naujomis technologijomis.

2. Algirdas Dankisas – žurnalistas, fotografas, eseistas

Projektu numatoma ŠRSVB leidykloje išleisti žinomo žurnalisto Algirdo Dankiso (1942–2014) kūrybos rinktinę. Dienraštyje „Šiaulių kraštas“ jis rašė  žvejybos, kultūros, sporto temomis. Žurnalisto apybraižas apie gamtą ir žvejybą spausdino ne tik šis dienraštis, bet ir kiti Lietuvoje leidžiami žurnalai ir almanachai. Algirdas Dankisas buvo gamtos vaikas, išvaikščiojęs pačias gražiausias Lietuvos  (ir ne tik Lietuvos) vietas, prifotografavęs daugybę nuotraukų, mėgo pasakoti apie savo išgyvenimus gamtoje. Parašė pluoštą esė, apybraižų, vaizdelių, kuriuose atsispindi žmogaus ir gamtos harmonija. Paskutiniaisiais gyvenimo metais Algirdas Dankisas buvo pradėjęs rengti savo kūrybos knygą, mąstė, kaip geriau skaitytojui pateikti savo kūrinius, tačiau šio sumanymo įgyvendinti nesuspėjo. Vykdant projektą numatoma atrinkti, suredaguoti  vertingiausius žurnalisto, talentingo literato, keliautojo Algirdo Dankiso kūrinius ir publikuoti jo kūrybą atskiru leidiniu,  leidinį pristatyti visuomenei. Knygoje bus publikuojama autoriaus meninė publicistika (apybraižos, vaizdeliai ir kita), eilėraščiai, fotografijos. Taip pat knygoje planuojama  pateikti įvadinį Vytauto Kirkučio straipsnį, žurnalistą pažinojusių žmonių prisiminimų apie A. Dankisą. Numatoma ir kitų projekto veiklų: surengti  A. Dankiso fotodarbų parodą Kuršėnų Vytauto Vitkausko bibliotekos fotoerdvėje, parengti virtualią A. Dankiso fotografijų parodą Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos interneto svetainėje http: // biblioteka.w3.lt  ir kt. Surinkta ir išleista knyga  populiarins nepagrįstai užmiršto ir nepakankamai įvertinto Šiaulių krašto talento meninį žodį, Šiaurės ir visos Lietuvos visuomenei  atskleis Šiaulių krašto literato, žurnalisto, keliautojo Algirdo Dankiso kūrybinį palikimą.

3. Pamiršti baltų ženklai šiuolaikinėje atributikoje

Šiuo projektu norima padėti vaikams ir jaunimui pažinti ir vertinti savo tautos etninę kultūrą, suprasti jos gyvybingumą ir nuolatinį atsinaujinimą bei suvokti save kaip tos kultūros puoselėtoją, pasitelkiant šiuolaikines technologijas. Projektas remiasi idėja, kad  kultūros simboliai ir simbolinis mąstymas yra vienas stipriausių žmonių bendrijas ir visuomenes vienijančių reiškinių. Tradiciniai ženklai pastaruoju laiku tampa tautinio ar kitokio tapatumo simboliais arba emblemomis. Baltų ženklai taip pat yra ir mūsų tautos istorijos ir kultūros paveldo dalis. Šis projektas padės pažinti, puoselėti ir populiarinti baltų istoriją ir senąją baltų kultūrą, skatinti Kuršėnų bendruomenės vaikus ir jaunimą domėtis savo šaknimis, suteikiant žinių apie senųjų ženklų, raštų prasmę, išmokant jiems suteikti naują aktualų turinį. Projekto metu bus organizuojamas seminarų ciklas, kultūros stovykla-kūrybinės dirbtuvės, konkursas „Kuriu Kuršėnams“. Taip pat bus  įkurta alėja „Kalba baltų simboliai“, parengta mobilioji vaikų darbų paroda, pristatanti baltų simbolius, jų reikšmes, rūbus ir apeigas. Seminarų dalyviai, įgiję žinių apie baltų ženklus ir pasitelkę inovatyvias priemones, galės patys kurti Kuršėnų miesto simbolį. Projekto dalyvių laukia ir kitos įdomios veiklos: kiekvienas dalyvis galės susikurti ir savo asmeninį simbolį tautiniais motyvais, kurį inovatyviomis priemonėmis patys perkels ant tekstilės (marškinėlių, krepšių, kaklaskarių ir kt.), bus galima išvysti  baltų rūbų demonstraciją ir kt. Projekto tikslinė grupė: Kuršėnų bendruomenės vaikai ir jaunimas, Šiaulių rajono Kuršėnų meno mokyklos dailės skyrių lankantys mokiniai.

4. Šiaulių krašto istorija vaizduose

Šiuo projektu aktualizuojamas vizualinis Šiaulių krašto palikimas ir jo reikšmė šiandienos žmogui, krašto pažinimui. Atlikdami įvairias projekto veiklas Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos bibliotekininkai susistemins ir suskaitmenins įvairių asmenų vaizdo šaltiniuose surastą, bet kol kas išblaškytą informaciją (fotografijas, kino ir videofilmus) ir parengs 7 temines paskaitas-kino retrospektyvas „Šiaulių krašto istorija vaizduose”. Retrospektyvos apims 1965–1995 m. laikotarpį ir bus skirtos konkrečioms Šiaulių rajono vietovėms, kurių bibliotekose ir bus pristatomi su šia vietove susiję audiovizualiniai pasakojimai ir fotografijos. Paskaitas-kino pristatymus parengs filmų autoriai ar kino specialistai, žinovai, fotomenininkai ar net filmų herojai. Po retrospektyvų pristatymo bus rengiami peržiūrėtų vizualinių tekstų aptarimai su vietos bendruomene. Kino vakarai numatyti surengti Kužių, Meškuičių, Ginkūnų, Kuršėnų, Gruzdžių, Šiupylių, Žadžiūnų bibliotekose.

Projektas ypač aktualus jaunimo kultūriniam ir istoriniam-patriotiniam ugdymui, nes jis jaunus žmones supažindins su unikalia audiovizualine medžiaga, žiūrovo labai retai pasiekiama, saugoma muziejuose bei kino archyvuose. Projektas supažindins ir su privačių kino archyvų lobiais, kurie bus suskaitmeninti ir taip taps visiems prieinami. Projekto veiklos prasidės rugpjūčio mėnesį, tęsis ir rudenį, žiemą –– iki gruodžio mėnesio galo.

Parengė Džiuljeta Maskuliūnienė,
vyriausioji bibliotekininkė projektinei veiklai

Nuotrauka Algirdo Dankiso

 

 

 

Kategorijos Naujienos PROJEKTAI
Pasidalinti įrašu
  • 467
TAUTODAILĖS DARBAI ŠIAULIŲ RAJONE: „Kūryba įkvėpta tradicijų, gamtos ir kultūros“
AUDIO SKAITINIAI VAIKAMS IR SUAUGUSIESIEMS

Nėra komentarų