Paskelbta  Bir 06, 2019

2019 METAIS ĮGYVENDINAMI PROJEKTAI

2019 m. Šiaulių rajono savivaldybės viešoji biblioteka (ŠRSVB) įgyvendina šiuos 7 Lietuvos kultūros tarybos ir Šiaulių rajono savivaldybės finansuojamus projektus:

1. „Skaitytojų aptarnavimo technologinės sistemos įrengimas Kuršėnų Vytauto Vitkausko bibliotekoje“. Šio projekto 1 etapu numatoma ŠRSVB Kuršėnų Vytauto Vitkausko bibliotekoje įdiegti inovatyvią ir pažangią skaitytojų aptarnavimo technologinę sistemą, kuri taupys vartotojų ir darbuotojų laiko sąnaudas bei resursus: užtikrins ne tik automatizuotą leidinių išdavimo ir grąžinimo skaitytojams savitarną (įdiegti RFID elementai, leidinių paieškos ir išdavimo savitarnos kompiuteris, įrengta knygų grąžinimo dėžė bei atvirųjų fondų apsauga (vartelių apsauga blokuos duris vagystės atveju), bet ir leidinių apskaitą, paiešką, inventorizavimą bei kitus bibliotekinius procesus, kartu į automatizavimo sistemą integruojant visų šalies viešųjų bibliotekų tinkle veikiančią informacinę sistemą LIBIS.

2. „Knygos „Knygos ir spaudos įstaigos Šiaulių mieste ir krašte (XVI–XXI a. pradžia)“ leidyba“.

Projektu numatoma ŠRSVB leidykloje išleisti Lietuvos spaudos ir knygotyros istorijai svarbią Šiaulių miesto ir rajono leidėjų, knygos įstaigų (leidyklų, bibliotekų, skaityklų, knygynų, kioskų ir kt.) ir spaudos (spaustuvių ir knygrišyklų) bei kolekcininkų ir spaudos srities amatininkų per keturis šimtmečius apimančią istorinę  informacinę apžvalgą su gausybe iliustracijų. Knygos autorius kultūrologas Jonas Nekrašius, kiti rengėjai, ilgamečiai kultūros istorijos tyrinėtojai: ŠRSVB bibliotekininkė metodininkė, kraštotyrininkė Audronė Kiršinaitė, istorikas Jonas Kiriliauskas; red. kolegija: Almantas Šlivinskas (Šiaulių rajono savivaldybės viešoji biblioteka), dr. Jonas Sireika (Šiaulių universitetas), dr. Tomas Petreikis (Vilniaus universitetas) ir kt. kultūros paveldo specialistai. Leidinio apimtis ~16 sąlyginių spaudos lankų, apie 100 iliustracijų. Knygą planuojama išleisti kietais viršeliais, 400–500 egz. tiražu. Metų pabaigoje numatomi jos sklaidos ir viešinimo renginiai.

3. „Šiaulių rajono nykstančių ir išnykusių  kaimų  istorijos“.

Šio projekto veiklomis Šiaulių rajono bibliotekininkai  keliaus po kaimus, rinks kraštotyrinę medžiagą apie nykstančius ir jau išnykusius kaimus, užrašys gyvų žmonių pasakojimus, sistemins įvairiuose šaltiniuose surastą informaciją (literatūroje, duomenų bazėse, kraštotyriniuose kataloguose, žiniasklaidoje ir kt.) ir parengs kraštotyrinius darbus ŠRSVB Informacijos ir kraštotyros skyriui, kurie bus įtraukiami į LIBIS bibliografinę apskaitą. Šiame laikmetyje manoma, jog populiariausia dokumentinę medžiagą viešinti televizijoje, gebančioje tai susieti su vaizdu ir pažinimu. Todėl Šiaulių televizija, kaip socialinis partneris, parengs dešimties ar dvylikos laidų ciklą apie Šiaulių rajone, visose seniūnijose (11) išnykusius arba baigiančius išnykti kaimus ir jų istorijas (kaip atsirado kaimo pavadinimas, žmonių pasakojimai, to kaimo išskirtinumai, žymūs žmonės, kultūrinis, dvasinis gyvenimas, esantys ir išnykę riboženkliai ir kt. paveldo detalės). Gautos lėšos bus panaudotos TV laidų kūrybai, transliacijai, vaizdo ir garso informacijos fiksavimo priemonėms įsigyti..

4.„Skaityk ir veik“.

Šiuo projektu ŠRSVB Meškuičių padalinys šiuolaikiškas IT ir audiovizualines bei edukacines priemones panaudos vaikų skaitymo lavinimui, smalsumui ugdyti. Į skaitymo skatinimo ir refleksijos veiklas įtrauks gimnazijos, Dienos centro vaikus, ikimokyklinio ugdymo taip pat ir net socialinę atskirtį patiriančius vaikus. Tai bus kūrybinės dirbtuvės, jungiančios skaitymą, kūrybą ir pramoginę veiklą – edukaciniai susitikimai su knygų autoriais, garsiniai knygų skaitymai mažiesiems, interaktyvių knygų parodos ir literatūrinės pamokos, viktorinos, kuriose bus naudojamos interaktyvios programėlės planšetėse. Edukacinius užsiėmimus organizuosime kartu su knygų kūrėjais, dailininkais, iliuzionistais, edukatoriais. Užsiėmimus susiesime su skaitomos knygos tema ar personažų poelgiais: pvz., perskaitytų  kūrinių personažų piešimas ant smėlio terapijos staliukų ar šviečiančių molbertų, atvaizdavimas su 3D pieštukais,  knygos personažo vaidmens su kostiumu sukūrimas, šiuolaikiškas jo „perkūrimas“ ir pan. Pasinaudojant planšetėmis bei atitinkamomis programėlėmis, numatoma rengti literatūrines pamokas, protmūšius, viktorinas. Iš vaikų sukurtų „Inovatyvios ateities bibliotekos“ minčių ir kūrinių parengsime virtualią ir po rajoną ir apskritį kilnojamąją stendinę parodą.

5.„Neatrastas Antanas Budzinskas: literatas, kraštotyrininkas, Šakynos krašto šviesuolis“.

Projektu numatoma Šiaulių r. Šakynos regiono bibliotekininko, rašytojo Antano Budzinsko (1940–2006) rinktinių raštų ir atsiminimų leidyba ŠRSVB leidykloje, susidedanti iš šių etapų: medžiagos ir atsiminimų apie rašytoją, jo rankraščių peržiūra, atrinkimas, sisteminimas, perrašymas į skaitmeninę formą;  A. Budzinsko rinktinės (knygos „Vienatvė – draugė mano…“) su amžininkų prisiminimais, iliustracijomis ir bibliografija parengimas, redagavimas, maketavimas ir spauda, pasitelkus kompetentingus lietuvių kalbos ir literatūros specialistus. Numatoma apimtis apie 400 psl., 1+1 spauda su spalvotomis įklijomis, kietu viršeliu, tiražas 500 egz. Po to: skaitmeninės stendinės parodos, skirtos Antano Budzinsko gyvenimui ir kūrybai, rengimas ir sklaida Šakynos ir kt. bibliotekose; virtualios parodos rengimas. Išleistos knygos pristatymai Šakynos miestelio ir kt. bendruomenėms, literatūriniai vakarai ir aptarimai, kurie būtų skirti rašytojo 80-osioms gimimo metinėms.

6. „Kino pažinimo erdvės įkūrimas Kuršėnuose“, II etapas „Kinas + fotomenas“.

Vykdant šio projekto I etapo veiklas, pastebėtas didelis Kuršėnų miesto vaikų ir jaunimo susidomėjimas ir lankomumas mažoje bibliotekos Kino erdvėje. Moksleiviai noriai, ryžtingai įsitraukė į visas vykusias veiklas: kino protmūšius, filmų peržiūras ir diskusijas po jų, kuomet peržiūrėjus filmą, pagal jo pobūdį ir tematiką bei auditoriją aptariami: filmo aktualumas, personažų poelgiai, vaidyba, mokomasi savarankiškai reikšti nuomonę apie matytą filmą ir jo vertę. Protmūšiuose „Apie kiną“ siekiama 10–16 metų socialiai atskirtą jaunimą įtraukti į komandinę veiklą, ugdyti jų kino vertybių supratimą. Edukacinių kūrybinių užsiėmimų cikle „Kinas ir aš“ trys pagal amžių skirtingos (iki 15 žmonių) vaikų ir suaugusiųjų grupės mokysis kino ir fotomeno kūrybos, vadovaujant profesionaliems kino edukatoriams. Bus mokomasi sukurti įdomią filmo liniją, intriguojančius bei išskirtinius kadrus, kuriems prireiks ir fotografijos meno komponavimo, siužeto linijos kadravimo bei planšetės, išmanaus telefono, kameros ar fotoaparato panaudojimo žinių,  kompiuterinių vaizdo apdorojimo programų ir redagavimo su jomis išmanymo.

7.„Medijos – kūrybinės technologijų dirbtuvės“.

Šiuo projektu ŠRSVB, jau sėkmingai vykdžiusi panašaus pobūdžio veiklas, siektų didinti kūrybinės raiškos įvairovę per kultūrinių-istorinių kompiuterinių žaidimų sukūrimą, tobulesnį medijų pažinimą ir jų pritaikymą vietovės paveldo identitetui išsaugoti. Projektu numatoma Šiaulių r. moksleiviams organizuoti paskaitų ir edukacinių užsiėmimų ciklus apie kompiuterinių žaidimų kūrimą, o vasarą surengti kelių dienų kūrybinę žaidimų kūrimo stovyklą „Tobulėjam kurdami medijas“, kurios metu jau bus sukurti konkretūs informaciniai žaidimai vaikams. Tai padės informuoti jaunąją kartą, kaip saugiai kurti, naudotis, interpretuoti, analitiškai vertinti informaciją jų pamėgtose IT medijose (žaidimuose, socialiniuose tinkluose). O viena iš kūrybinių medijų formų – kompiuteriniai žaidimai, yra populiarūs ne tik laisvalaikiui praleisti, bet ir gebėjimui kūrybiškai valdyti medijų iššūkius, sukuriant savo – naują, gerą produktą ir taip įprasminant savitą savo kūrybinės raiškos formą.

 

Almantas Šlivinskas,
Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos l. e. p. direktorės pavaduotojas

 

 

Kategorijos PROJEKTAI
Pasidalinti įrašu
  • 923
LEGO ROBOTŲ KONSTRAVIMO UŽSIĖMIMAS KURŠĖNŲ VYTAUTO VITKAUSKO BIBLIOTEKOS VAIKŲ LITERATŪROS SKYRIUJE
VIZBARAS, JONAS KRIZOSTOMAS – SPAUDOS PLATINTOJAS

Nėra komentarų