Paskelbta  Kov 29, 2018

2018 METAIS ĮGYVENDINAMI PROJEKTAI

2018 m. įgyvendinami keturi Lietuvos Kultūros Tarybos, vienas – Kultūros ministerijos ir du Šiaulių rajono savivaldybės dalinai finansuojami projektai:

1. „Ginkūnų žemės šviesuolių Janulaičių gyvenimo ir darbų keliais“. Projektu numatoma Ginkūnų bibliotekoje sukaupti ir susisteminti medžiagą, skirtą Iš Ginkūnų kilusių šviesuolių Janulaičių šeimos paveldo įamžinimui ir sklaidai, įrengiant jiems skirtą ekspoziciją ir virtualią parodą su sąveika per TV. Balandžio 16 d. numatoma kultūrinė-edukacinė bendruomenės išvyka į Kauno apskrities viešosios bibliotekos Senųjų ir retų spaudinių skyrių, kuriame saugomi Augustino Janulaičio asmeniniai dokumentai, būtų aplankyta Kauno Vytauto Didžiojo karo muziejaus sodelyje esanti Knygnešių sienelė, kurioje įamžintas Augustinas Janulaitis bei Julijos Janulaitytės-Biliūnienės-Matjošaitienės ir Augustino Janulaičio amžinojo poilsio vietos Kauno Petrašiūnų kapinėse. Rudenį miestelio bendruomenei numatoma surengti jų atminčiai skirtą istorinį meninį Janulaičių šeimos atminimo vakarą. Jame dalyvaus kultūros ir istorijos tyrinėtojai, bus menininkų Birutės Mar, Aleksandro Kazanavičiaus ir smuikininko Sigito Rubio literatūrinė edukacinė programa „Jis ir Ji“ pagal rašytojo Jono Biliūno (1879-1907) ir jo žmonos Julijos Janulaitytės-Biliūnienės (1880–1978) laiškus ir kūrybą.

2. Projektas „Kino pažinimo erdvės įkūrimas Kuršėnuose“. Projektu numatoma Kuršėnų Vytauto Vitkausko bibliotekos Vaikų literatūros skyriuje (Vilniaus g. 15, Kuršėnai) įrengti Kino erdvę (su kino projektoriumi, baldais, langų užtemdymo, erdvinio ir bevielio individualaus įgarsinimo įranga), kurioje vyks periodinės edukacinės veiklos: filmų peržiūros ir jų teminės diskusijos-aptarimai, kino protmūšiai, kino (video filmų) kūrybos užsiėmimų ciklas, kuriuos ves lektoriai: Šiaulių kino meno klubo vadovai ir Šiaulių kolegijos dėstytojai V. Gundajevas, R. Snarskis i r kt. Bus įkurtas jaunimo „Kino mėgėjų (kūrėjų) klubas“, kuris, tikėtina, ateityje gali išaugti į miesto kino kūrėjų organizaciją.

3. Projektas „Šiaulių rajono turistinių maršrutų vizija jaunimo akimis“. Projektu numatoma Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos bibliotekininkus apmokyti naudotis žaidimu Minecraft ir savo patirtį perduoti vietos jaunimui, sudarant sąlygas jų kompetencijų tobulėjimui, kūrybiškumo lavėjimui, kultūrinėje edukacijoje pritaikant interaktyvaus kompiuterinio žaidimo Minecraft panaudojimą (pagal 2016 m. vykdytą panašų projektą, kuomet mūsų 14 padalinių darbuotojai kartu su vietos jaunimu sukūrė 12 Šiaulių rajono lankytinų vietų virtualių kraštotyrinių turistinių maršrutų, susietų su atviro pasaulio (open world) žanro kompiuteriniu žaidimu Actionbound. (Jie paskelbti Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos svetainėje http://biblioteka.w3.lt/category/virtualus-turistiniai-marsrutai/). Šiuo projektu tų pačių gyvenviečių bibliotekininkai, kultūros darbuotojai, pasitelkę bibliotekų IRT įrangą ir žaidimo Minecraft programas su licenzijomis, sukurtų maršrutų bazėje imsis rekonstruoti tų vietovių situaciją ir sukurs tos vietovės infrastruktūros (pastatų, kelių ir pan.) atstatymo ir būsimo užstatymo planus, kaip galimą savo viziją ateinančioms kartoms. Kadangi žaidimas integruojamas su vaizdine, video ir tekstine (pvz., diskusine) tų vietovių paveldo medžiaga, mėgiamas naudoti atkuriant miestų praeitį, istorinius pastatus ir jų kaitą bei kuriant ateities aplinkos raidos vizijas įvairiomis vietovių vystymo temomis, taip skatinant žmonių pilietiškumo ir patriotiškumo kompetencijas. Minecraft tinka tiek kraštotyros pažinimui (parodant lankytinų vietovių buvusią aplinką, statinius), tiek jų aplinkos raidos prognozavimui.

4. LKT 2018 m. II finansavimo etapo projektas „Pasiryžk pokyčiams“.
Projektu numatomas Kužių seniūnijos (miestelio ir aplinkinių vietovių) pagyvenusių, vienišų žmonių įtraukimas į meno terapines, relaksacines ir savęs pažinimo veiklas Kužių bibliotekoje, puoselėjant jų gerus tarpusavio santykius, visavertę senatvę, atsikratant įvairių baimių ir stereotipų ir suburiant juos ateityje į bendraminčių klubą, kuris vėliau pats organizuotų panašias veiklas. Planuojama bibliotekoje suburti apie 120 vienišų, depresyvių žmonių grupę, jiems organizuoti psichorelaksacinių savęs pažinimo ir valdymo paskaitų ciklą, išvykas į Kretingą ir Darbėnus bei meno terapinių edukacinių užsiėmimų veiklas, padedančias atsipalaiduoti, sukurti pozityvią atmosferą ir atsikratyti įvairių baimių ir stereotipų. Gauta LKT ir savivaldybės finansinė parama padėtų bibliotekos kabinete sukurti multisensorinę pasyvios ir interaktyvios aplinkos erdvę, kurioje kartu derėtų relaksacinė aplinka ir masažinis krėslas, LED televizorius ir kt. atsipalaidavimo harmoniją kuriantys dalykai.

5. Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos finansuojamas Lituanistikos tradicijų ir paveldo įprasminimo projektas „LITUANISTIKA ŠIAULIŲ RAJONE – IŠ PRAEITIES Į DABARTĮ“. Projektu numatoma Kuršėnų Vytauto Vitkausko bibliotekoje rengti integruotas į bibliotekinę erdvę ir įrangą lietuvių kalbos ir literatūros pamokas. Projekto įgyvendinimo metu tikimasi, panaudojant turimą interaktyvų stalą-ekraną, suaktyvinti gausių virtualių lituanistikos duomenų bazių (LDB) panaudojimą mokinių švietimui ir lietuvių kalbos gilesniam pažinimui – išsamiau supažindinti su tarmių įvairove, dislokacija, Šiaulių rajono lituanistine, literatų kilmės istorija. Tuo pačiu sukursime dviejų naujų interaktyvių vietos paveldo pažinimo kompiuterinių žaidimų programas: lituanistinę viktoriną ir dėliones su integruota Kuršėnų šnektos (patarmės) audio/video medžiaga bei vizualinio rajono literatūrinio žemėlapio modelį bibliotekos interaktyviame stale-ekrane. Be to, numatoma praturtinti garso ir baldų įrangą. Tokiose pamokose vyktų teminės diskusijos-aptarimai, protmūšiai, virtualių kalbinių ir tarminių žodynų analizė ir kt. edukacinės veiklos.

Almantas Šlivinskas,
Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos l. e. p. direktorės pavaduotojas

Nuotr. iš: http://knyga.kvb.lt/lt/parodos/personaliju-parodos/item/47-istoriko-teisininko-augustino-janulaicio-aplinka#!00011 (Janulaičių šeima XX a. pradžioje … // Laiko prasmės / Julija Biliūnienė – Matjošaitienė, Meilė Lukšienė. – Vilnius, 2004, p.12.).

Kategorijos PROJEKTAI
Pasidalinti įrašu
  • 1,304
EDUKACIJA VARPUTĖNŲ BIBLIOTEKOJE „LINKĖJIMAI VARPUTĖNŲ SENOLIAMS“
GRUZDŽIUOSE PAMINĖTA TARPTAUTINĖ TEATRO DIENA

Nėra komentarų