Paskelbta  Sau 02, 2017

SAUSIO MĖNESIO RENGINIAI (2017 M.)

RENGINIAI IR PARODOS
ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOSE BIBLIOTEKOSE
2017 M. SAUSIO MĖNESĮ

 AUKŠTELKĖS BIBLIOTEKA

■ 1 d. – AUKŠTELKĖS BIBLIOTEKOJE – spaudinių paroda „Kalėdų stebuklai“ (veikia nuo 2016-12-15 iki 2017-01-06).

 BRIDŲ BIBLIOTEKA

■ 8 d. 12 val. – BRIDŲ BIBLIOTEKOJE – popietė „Trys karaliai. Atsisveikinimas su naujametine egle“.

■ 12 d. – BRIDŲ BIBLIOTEKOJE – spaudinių paroda „Sausio 13-oji – Laisvės gynėjų diena“ (veiks iki 01-24).

■ 24 d. – BRIDŲ BIBLIOTEKOJE – spaudinių paroda „Ievos Simonaitytės gyvenimas ir kūryba“ skirta Ievos Simonaitytės metams (veiks iki 02-03).

■ 24 d. 15 val. – BRIDŲ BIBLIOTEKOJE – popietė „Kelionė po Ievos Simonaitytės pasaulį“ skirta Ievos Simonaitytės metams.

 BUBIŲ BIBLIOTEKA

■ 28 d. 13 val. – BUBIŲ BIBLIOTEKOJE – literatūrinė popietė „Tokią aš gyvą regiu ir kalbančią girdžiu…“ skirta Ievos Simonaitytės metams.

■ 30 d. 11 val. – BUBIŲ BIBLIOTEKOJE – popietė V–VIII kl. Moksleiviams „Tikrasis gyvenimo džiaugsmas yra būti sveikam. Kūnu ir siela. Ir siekti kokio nors didelio tikslo.“ (Vytautui Račickui – 65).

 DRĄSUČIŲ BIBLIOTEKA

■ 1 d. – DRĄSUČIŲ BIBLIOTEKOJE – Kairių pagrindinės mokyklos priešmokyklinės grupės ir I-IV klasių moksleivių sukurtų Advento vainikų paroda (veikia nuo 2016-12-06 iki 2017-01-13).

■ 3 d. – DRĄSUČIŲ BIBLIOTEKOJE – spaudinių paroda „Aš, dviratis, pirmoji meilė ir sumuštiniai su sliekais“ (Vytautui Račickui – 65) (veiks iki 01-31).

■ 17 d. 18 val. – DRĄSUČIŲ BIBLIOTEKOJE – poezijos skaitymai „Skaitau ir tobulėju“, skirta Metų knygos rinkimams 2016.

GILAIČIŲ BIBLIOTEKA

■ 15 d. – GILAIČIŲ BIBLIOTEKOJE – spaudinių paroda „Broliai ir seserys imkit mane ir skaitykit…“ (Martyno Mažvydo „Katekizmui“ – 470) (veiks iki 01-22).

GILVYČIŲ BIBLIOTEKA

■ 6 d. – GILVYČIŲ BIBLIOTEKOJE – spaudinių paroda „Vakarė žvaigždė“ skirta Ievos Simonaitytės metams (veiks iki 01-29).

■ 18 d. 11 val. – GILVYČIŲ BIBLIOTEKOJE – garsiniai skaitymai vaikams „Kakė Makė ir Pabėgusios ausys“.

GINKŪNŲ BIBLIOTEKA

■ 5 d. – GINKŪNŲ BIBLIOTEKOJE – Ginkūnų lopšelio-darželio „Pelėdžiukų“ grupės auklėtinių kūrybinių darbelių paroda „Žiemužė baltaveidė mus apglėbia delnais“ (veiks iki 01-31).

■ 12 d. 16 val. – GINKŪNŲ BIBLIOTEKOJE – spaudinių parodos „Senose knygose nesenstanti išmintis“ pristatymas.

■ 12 d. 17 val. – PRIE GINKŪNŲ DVARO – vakaras „Atmintis gyva, nes liudija“ skirta Laisvės gynėjų dienai. (Rengia Ginkūnų biblioteka ir Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro Ginkūnų filialas).

■ 13 d. – GINKŪNŲ BIBLIOTEKOJE – spaudinių paroda „Senose knygose nesenstanti išmintis“ (veiks iki 02-10).

GRUZDŽIŲ AUGUSTINO GRICIAUS BIBLIOTEKA

■ 12 d. – GRUZDŽIŲ AUGUSTINO GRICIAUS BIBLIOTEKOJE – spaudinių paroda „Laisvės laužai“, skirta Laisvės gynėjų dienai (veiks iki 01-18).

■ 16 d. – GRUZDŽIŲ AUGUSTINO GRICIAUS BIBLIOTEKOJE – spaudinių paroda „Mikės Pūkuotuko draugai“ (Alenui Aleksanderiui Milnui – 135) veiks iki 01-31).

■ 18 d. – GRUZDŽIŲ AUGUSTINO GRICIAUS BIBLIOTEKOJE – spaudinių paroda „Pažįstamas ir nepažįstamas Balys Buračas“, skirta Balio Buračo 120-osioms gimimo metinėms ir Tautinio kostiumo metams (veiks iki 01-25).

■ 23 d. – GRUZDŽIŲ AUGUSTINO GRICIAUS BIBLIOTEKOJE – spaudinių paroda „Akimirkos Simonaitytei…“ skirta Ievos Simonaitytės metams (veiks iki 01-31).

KAIRIŲ BIBLIOTEKA

■ 1 d. – KAIRIŲ BIBLIOTEKOJE – Kairių lopšelio-darželio „Spindulėlis“ Gudručių grupės vaikų ir tėvelių darbų paroda „Tegul snaigės jums atneša laimę“ (veikia nuo 2016-12-19 iki 2017-01-06).

■ 2 d. – KAIRIŲ BIBLIOTEKOJE – spaudinių paroda „Knygos, kuriose gyvena vaikai“ (Vytautui Račickui – 65) (veiks iki 01-24).

■ 9 d. – KAIRIŲ BIBLIOTEKOJE – spaudinių paroda „Atgimimo aušros pašaukti“, skirta Laisvės gynėjų dienai (veiks iki 01-16).

■ 16 d. – KAIRIŲ BIBLIOTEKOJE – spaudinių paroda „Ievos Simonaitytės prozos puslapius vartant“ skirta Ievos Simonaitytės metams (veiks iki 01-31).

 KURŠĖNŲ VYTAUTO VITKAUSKO BIBLIOTEKA

■ 3 d. – KURŠĖNŲ VYTAUTO VITKAUSKO BIBLIOTEKOJE – spaudinių paroda „Mažosios Lietuvos metraštininkė“ skirta Ievos Simonaitytės metams (veiks iki 02-02).

■ 3 d. – KURŠĖNŲ VYTAUTO VITKAUSKO BIBLIOTEKOJE – spaudinių paroda „Klojęs Lietuvos valstybės pamatus“ (Jonui Vileišiui – 145) (veiks iki 01-30).

■ 3 d. – KURŠĖNŲ VYTAUTO VITKAUSKO BIBLIOTEKOJE – virtuali paroda „Kuršėnų Vytauto Vitkausko biblioteka – lituanistikos atminties ir sklaidos vieta“ (Kuršėnų Vytauto Vitkausko bibliotekai – 90) (veiks iki 01-30).

 KURŠĖNŲ VYTAUTO VITKAUSKO BIBLIOTEKOS VAIKŲ LITERATŪROS SKYRIUS

■ 2 d. – KURŠĖNŲ VYTAUTO VITKAUSKO BIBLIOTEKOS VAIKŲ LITERATŪROS SKYRIUJE – spaudinių paroda „Skaito jį jau kelios kartos“ (Vytautui Račickui – 65) (veiks iki 01-09).

■ 4 d. – KURŠĖNŲ VYTAUTO VITKAUSKO BIBLIOTEKOS VAIKŲ LITERATŪROS SKYRIUJE – spaudinių paroda „Skaudžią dieną atgimusi laisvės viltis“, skirta Laisvės gynėjų dienai (veiks iki 01-23).

■ 4 d. – KURŠĖNŲ VYTAUTO VITKAUSKO BIBLIOTEKOS VAIKŲ LITERATŪROS SKYRIUJE – Sigutės Ach darbų paroda „Spalvotos nuotaikos“ (veiks iki 01-31).

■ 24 d. 16 val. – KURŠĖNŲ VYTAUTO VITKAUSKO BIBLIOTEKOS VAIKŲ LITERATŪROS SKYRIUJE – popietė „Skaitome inovatyviai“, skirta Metų knygos rinkimams. Dalyvauja Kuršėnų vaikų globos namų auklėtiniai.

■ 31 d. 13 val. – KURŠĖNŲ VYTAUTO VITKAUSKO BIBLIOTEKOS VAIKŲ LITERATŪROS SKYRIUJE – popietė „Skaitome inovatyviai 2“, skirta Metų knygos rinkimams. Dalyvauja Pavenčių mokyklos III klasės mokiniai.

 KURTUVĖNŲ BIBLIOTEKA

■ 1 d. – KURTUVĖNŲ BIBLIOTEKOJE – dovanotų knygų paroda „Kalėdos –stebuklų metas“ (veikia nuo 2016-12-14 iki 2017-01-08).

■ 1 d. – KURTUVĖNŲ BIBLIOTEKOJE – darbelių ir atvirukų paroda „Kalėdų siurprizai“ (veikia nuo 2016-12-16 iki 2017-01-08).

■ 2 d. – KURTUVĖNŲ BIBLIOTEKOJE – spaudinių paroda vaikams „Jo knygos gimsta iš širdies“ (Vytautui Račickui – 65) (veiks iki 01-13).

■ 9 d. – KURTUVĖNŲ BIBLIOTEKOJE – spaudinių ir fotografijų paroda „Jų meilė Tėvynei buvo stipresnė už meilę gyvenimui“, skirta Laisvės gynėjų dienai (veiks iki 01-18).

■ 13 d. 14 val. – KURTUVĖNŲ BIBLIOTEKOJE – popietė I–IV kl. mokiniams „Jie paaukojo savo širdis, kad nesustotų plakus Lietuvos širdis“, skirta Laisvės gynėjų dienai.

■ 19 d. – KURTUVĖNŲ BIBLIOTEKOJE – spaudinių paroda „Nebaigta knyga“ skirta Ievos Simonaitytės metams (veiks iki 01-31).

KUŽIŲ BIBLIOTEKA

■ 3 d. – KUŽIŲ BIBLIOTEKOJE – spaudinių paroda „Vyžeikių karalienė“ skirta Ievos Simonaitytės metams (veiks iki 01-28).

 MEŠKUIČIŲ BIBLIOTEKA

■ 2 d. – MEŠKUIČIŲ BIBLIOTEKOJE – spaudinių paroda „Mano vaikystės ledai“ (Vytautui Račickui – 65) (veiks iki 01-30).

■ 2 d. – MEŠKUIČIŲ BIBLIOTEKOJE – spaudinių paroda „Ieva Simonaitytė – Mažosios Lietuvos metraštininkė“ skirta Ievos Simonaitytės metams (veiks iki 01-30).

■ 9 d. – MEŠKUIČIŲ BIBLIOTEKOJE – spaudinių paroda „Laisvė – tautos laimės ir gerovės šaltinis“, skirta Laisvės gynėjų dienai (veiks iki 01-13).

■ 9 d. – MEŠKUIČIŲ BIBLIOTEKOJE – Stanislavos Klovienės rankdarbių paroda „Megztos riešinės“, skirta Tautinio kostiumo metams (veiks iki 01-30).

■ 19 d. 14.30 val. – MEŠKUIČIŲ BIBLIOTEKOJE – popietė „Kaip man pasisekė, kad manyje yra kažkas, dėl ko atsisveikinimai būna tokie sunkūs! (Mikė Pūkuotukas) (Alenui Aleksanderiui Milnui – 135).

 RAUDĖNŲ BIBLIOTEKA

■ 2 d. – RAUDĖNŲ BIBLIOTEKOJE – spaudinių paroda „Kai mes mylėjome vienas kitą“ (Vytautui Račickui – 65) (veiks iki 01-23).

■ 13 d. – RAUDĖNŲ BIBLIOTEKOJE – spaudinių paroda „Atmintis gyva, nes liudija“, skirta Laisvės gynėjų dienai.

RINGUVĖNŲ BIBLIOTEKA

■ 3 d. 16 val. – RINGUVĖNŲ BIBLIOTEKOJE – knygų apžvalga ir garsinis skaitymas „Vytauto Račicko kūryba vaikams“ (Vytautui Račickui – 65).

■ 10 d. – RINGUVĖNŲ BIBLIOTEKOJE – spaudinių paroda „Neblėstanti Sausio 13-oji“, skirta Laisvės gynėjų dienai (veiks iki 01-17).

■ 20 d. – RINGUVĖNŲ BIBLIOTEKOJE – spaudinių paroda „Iš liaudies atėjusi, liaudyje gyva“ skirta Ievos Simonaitytės metams (veiks iki 01-31).

 ROMUČIŲ BIBLIOTEKA

■ 4 d. 15 val. – ROMUČIŲ BIBLIOTEKOJE – knygų apžvalga ir garsinis skaitymas „Šlepečių“ autorius“ (Vytautui Račickui – 65).

■ 9 d. – ROMUČIŲ BIBLIOTEKOJE – spaudinių paroda „Tą naktį Lietuva: 1991 m. Sausio 13-oji“, skirta Laisvės gynėjų dienai (veiks iki 01-16).

■ 20 d. – ROMUČIŲ BIBLIOTEKOJE – spaudinių paroda „Ji buvo Ieva Simonaitytė“ skirta Ievos Simonaitytės metams (veiks iki 01-31).

■ 23 d. 17 val. – ROMUČIŲ BIBLIOTEKOJE – edukacinis užsiėmimas „Senių besmegenių šalyje“.

ŠAKYNOS BIBLIOTEKA

■ 6 d. – GILVYČIŲ BIBLIOTEKOJE – spaudinių paroda „Vakarė žvaigždė“ skirta Ievos Simonaitytės metams (veiks iki 01-29).

■ 12 d. – ŠAKYNOS BIBLIOTEKOJE – spaudinių parodų ciklo „Šią žemę man likimas dovanojo“ I-oji dalis „Laikas kai skambėjo žodžiai: Lietuva, meilė, laisvė“ skirta Laisvės gynėjų dienai (veiks iki 01-31).

 ŠIUPYLIŲ BIBLIOTEKA

■ 3 d. – ŠIUPYLIŲ BIBLIOTEKOJE – spaudinių paroda „Gyveno kartą Lukošiukas“ (Vytautui Račickui – 65) (veiks iki 01-20).

■ 27 d. 15 val. – ŠIUPYLIŲ BIBLIOTEKOJE – popietė-kūrybos apžvalga „Nebaigta knyga“ skirta Ievos Simonaitytės metams.

 VARPUTĖNŲ BIBLIOTEKA

■ 3 d. – VARPUTĖNŲ BIBLIOTEKOJE – spaudinių paroda „Jo knygos gimsta iš širdies“ (Vytautui Račickui – 65) (veiks iki 01-12).

■ 12 d. – VARPUTĖNŲ BIBLIOTEKOJE – spaudinių paroda „Gyvoji barikada“, skirta Laisvės gynėjų dienai (veiks iki 01-31).

 VOVERIŠKIŲ BIBLIOTEKA

■ 5 d. – VOVERIŠKIŲ BIBLIOTEKOJE – spaudinių paroda „Apie Vytautą Račicką ir jo kūrybą“ (Vytautui Račickui – 65) (veiks iki 01-31).

■ 11 d. – VOVERIŠKIŲ BIBLIOTEKOJE – spaudinių paroda „Sausio įvykiai“, skirta Laisvės gynėjų dienai (veiks iki 01-25).

ŽADŽIŪNŲ BIBLIOTEKA

■ 2 d. – ŽADŽIŪNŲ BIBLIOTEKOJE – spaudinių paroda vaikams „Lietuvių rašytojui Vytautui Račickui – 65“ (veiks iki 01-13).

■ 13 d. – ŽADŽIŪNŲ BIBLIOTEKOJE – spaudinių paroda „Sugrįžtantis skausmas“, skirta Laisvės gynėjų dienai (veiks iki 01-31).

Kategorijos Renginiai
Pasidalinti įrašu
  • 1,828
SAUSIO MĖNESIO ĮŽYMIOS DATOS (2017 M.)
KONKURSAS „KURIAME ŽEMAITIŠKAI“

Nėra komentarų