Paskelbta  Vas 29, 2016

2016 KOVAS

RENGINIAI IR PARODOS
ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS
STRUKTŪRINIUOSE TERITORINIUOSE PADALINIUOSE
2016 M. KOVO MĖNESĮ

 

RENGINIAI

1 d. 12 val. – ŠIAULIŲ RAJONO KULTŪROS CENTRE (Kuršėnai, Ventos g. 11A) – popietė Lietuvių kalbos žodyno karalius kviečia į pamoką, skirta Lietuvių kalbos dienoms. Rengia Kuršėnų Vytauto Vitkausko biblioteka.

1 d. 9 val. – MEŠKUIČIŲ BIBLIOTEKOJE – edukacinis užsiėmimas moksleiviams „Kūrybos skrynelę atvėrus“. (Dalyvaus tautodailininkai Zita Lukytė, Rasa ir Gintaras Daukšos).

1 d. – MEŠKUIČIŲ BIBLIOTEKOJE – akcija „Ar jau apkabinai bibliotekininką?“, skirta Tarptautinei bibliotekininkų apkabinimų dienai.

5 d. 11 val. – GRUZDŽIŲ AUGUSTINO GRICIAUS BIBLIOTEKOJE – Kaziuko mugė.

7 d. 12 val. – RAUDĖNŲ BIBLIOTEKOJE – netradicinio ugdymo valandėlė „Čia mano Lietuva“, skirta Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai.

8 d. 14 val. – GINKŪNŲ BIBLIOTEKOJE – plakato „Mano Lietuva“ kūrimas (koliažo technika).

8 d. 12 val. – KAIRIŲ BIBLIOTEKOJE – Nijolios Kasperavičienės darbų parodos „Ramunėmis pražydę papuošalai“ atidarymas.

8 d. 16 val. – KURTUVĖNŲ BIBLIOTEKOJE – popietė „Žodžiai tau…“, skirta Tarptautinei moterų solidarumo dienai.

8 d. 15 val. – ŠIUPYLIŲ BIBLIOTEKOJE – popietė „Gėlės moterims“, skirta Tarptautinei moterų solidarumo dienai.

10 d. 12 val. – NAISIŲ BIBLIOTEKOJE – viktorina „Lietuvos istorijos žinovas“.

10 d. 11.30 val. – RAUDĖNUOSE – sveikatingumo bėgimas Raudėnų miestelio gatvėmis, skirta Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai. Organizuoja Raudėnų biblioteka.

14 d. 10 val. – KURTUVĖNŲ BIBLIOTEKOJE – valandėlė mažiesiems „Ji visų gražiausia“. skirta Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai.

16 d. 14 val. – DRĄSUČIŲ BIBLIOTEKOJE – „Gerų darbų pamokėlė“. skirta Savaitei be patyčių.

16 d. 15 val. – GILVYČIŲ BIBLIOTEKOJE – garsinio skaitymo valandėlė „Mes iš knygų pasaulio“.

16 d. 13 val. – GINKŪNUOSE – pažintinė-edukacinė ekskursija Ginkūnų S. ir V. Zubovų mokyklos moksleiviams „Ir gatvė turi istoriją“ (Ginkūnų kaimo Žeimių gatvės istorija). Užsiėmimą ves O. Daukšaitė ir A. Šivickaitė. Renginį organizuoja Ginkūnų biblioteka.

16 d. 10.30 val. – ŠAKYNOS BIBLIOTEKOJE – valandėlė „Lietuviško žodžio sergėtojai“, skirta Knygnešio dienai.

17 d. 10 val. – RAUDĖNŲ BIBLIOTEKOJE – edukacinis užsiėmimas „Pasipuoškime Velykoms“.

17 d. 15 val. – ŽADŽIŪNŲ BIBLIOTEKOJE – edukacinis užsiėmimas vaikams „Velykų belaukiant“.

18 d. 12 val. – BAZILIONŲ BIBLIOTEKOJE – valandėlė vaikams „Reikalingos mums knygutės“, skirta Knygnešio dienai.

18 d. 15 val. – GILAIČIŲ BIBLIOTEKOJE – eilėraščių skaitymo konkursas „Augame kartu su eilėraščiu“, skirta Bibliotekų metams.

18 d. 16 val. – GRUZDŽIŲ AUGUSTINO GRICIAUS BIBLIOTEKOJE – eiliuotojų popietė „Širdie, dainuok eilėm“.

18 d. 14 val. – KURTUVĖNŲ BIBLIOTEKOJE – popietė I-V klasių moksleiviams „Lietuviško žodžio nešėjai“, skirta Knygnešio dienai.

18 d. 17 val. – RINGUVĖNŲ BIBLIOTEKOJE – literatūrinė valandėlė „Istorijos tiesa – gyvenimo tiesa“, skirta Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai.

18 d. 11 val. – VERBŪNŲ BIBLIOTEKOJE – popietė mažiesiems „Čia jūsų laukia tūkstantis ir viena paslaptis“, skirta Bibliotekų metams.

18 d. 14 val. – VOVERIŠKIŲ BIBLIOTEKOJE – edukacinis užsiėmimas „Velykų dekoracijos“.

21 d. 12 val. – BUBIŲ BIBLIOTEKOJE – edukacinis užsiėmimas „Sulaukėm Velykų, atrieda margučiai“.

21 d. 17 val. – ROMUČIŲ BIBLIOTEKOJE – literatūrinė valandėlė „Poezija yra jausmas, mintis, muzika“, skirta Pasaulinei poezijos dienai.

2125 d. – VOVERIŠKIŲ BIBLIOTEKOJE – vaikų sukurtų knygų žymeklių dovanojimo suaugusiems bibliotekos lankytojams akcija „Žymėk knygą žymekliu“, skirta Bibliotekų metams.

22 d. 18 val. – DRĄSUČIŲ BIBLIOTEKOJE – edukacinis užsiėmimas „Pasipuoškime Šv. Velykoms“.

22 d. 11 val. – ŠAKYNOS BIBLIOTEKOJE – edukacinis užsiėmimas suaugusiems „Pynimas laikraščio juostelėmis“.

23 d. 14 val. – NAISIŲ BIBLIOTEKOJE – edukacinis užsiėmimas „Velykinės dirbtuvėlės: „Išmarginkim pavasarį!“.

23 d. 15 val. – ŠIUPYLIŲ BIBLIOTEKOJE – kūrybinės dirbtuvėlės „Oi, margučio tas gražumas“, skirta Šv. Velykoms.

25 d. 13 val. – GILVYČIŲ BIBLIOTEKOJE – perskaitytų knygų aptarimas „Knyga – tarsi pokalbis su rašytoju“.

29 d. 13 val. – BAZILIONŲ BIBLIOTEKOJE – pokalbių apie Velykų tradicijas popietė „Iš kartos į kartą“.

31 d. 10 val. – KAIRIŲ BIBLIOTEKOJE – VMI specialistų diena bibliotekoje „Pagalba pateikiant deklaracijas“.

PARODOS

1 d. – DRĄSUČIŲ BIBLIOTEKOJE – spaudinių paroda „Atgimimas“, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo dienai (veikia nuo 02-12 iki 03-10).

1 d. – GINKŪNŲ BIBLIOTEKOJE – spaudinių paroda „Širdyje nešiojamės tą Tėvynę, kuri gimė vasario 16-ąją“, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo dienai (veikia nuo 02-13 iki 03-12).

1 d. – KURŠĖNŲ VYTAUTO VITKAUSKO BIBLIOTEKOJE – spaudinių paroda „Likimo išbandymai“ (Baliui Sruogai – 120) (veikia nuo 02-01 iki 03-10).

1 d. – KURŠĖNŲ VYTAUTO VITKAUSKO BIBLIOTEKOJE – spaudinių paroda „…geriausi žodžiai sudėti geriausia tvarka“, skirta Pasaulinei poezijos dienai (veiks iki 03-31).

1 d. – KUŽIŲ BIBLIOTEKOJE – spaudinių paroda „Kai ABĖCĖLĖ buvo uždrausta“, skirta Knygnešio dienai (veiks iki 03-30).

1 d. – RAUDĖNŲ BIBLIOTEKOJE – spaudinių paroda „Nedainuotau, jei galėtau…“ (Baliui Sruogai – 120) (veikia nuo 02-09 iki 03-09).

1 d. – RINGUVĖNŲ BIBLIOTEKOJE – spaudinių paroda „Patalpinkime savo širdyse vieną brangų žodį – Lietuva“, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo dienai (veikia nuo 02-15 iki 03-15).

1 d. – ŠAKYNOS BIBLIOTEKOJE – spaudinių paroda „Prezidentas Kazys Grinius: visas gyvenimas – Lietuvai“, skirta Prezidento Kazio Griniaus metams (veikia nuo 02-02 iki 03-31).

1 d. – ŠAKYNOS BIBLIOTEKOJE – spaudinių paroda „Maištavo, kariavo lietuviai su priešais ir su savimi…“, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo dienai (veikia nuo 02-05 iki 03-31).

1 d. – VERBŪNŲ BIBLIOTEKOJE – naujai gautų knygų parodos „Knygos fantazija mane skraidina virš vandenynų, virš žemynų“, skirta Bibliotekų metams (veikia nuo 02-20 iki 12-30).

7 d. – BUBIŲ BIBLIOTEKOJE – spaudinių paroda „Uždekit naują ugnį širdyse“, skirta Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai (veiks iki 03-15).

7 d. – KAIRIŲ BIBLIOTEKOJE – Kairių lopšelio-darželio „Spindulėlis“ „Naminukų“ grupės ugdytinių piešinių paroda „Aš – tavo gimtinė, vardu Lietuva“, skirta Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai (veiks iki 03-18).

7 d. – MEŠKUIČIŲ BIBLIOTEKOJE – spaudinių paroda „Čia Lietuva per amžius buvo…“, skirta Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai (veiks iki 03-14).

7 d. – ŠIUPYLIŲ BIBLIOTEKOJE – spaudinių paroda „Jonas Šliūpas ir tautinė veikla“ (J. Šliūpui – 155) (veiks iki 03-18).

7 d. – ŽADŽIŪNŲ BIBLIOTEKOJE – spaudinių paroda „Laisvės troškimas, išlaisvinęs svajones“, skirta Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai (veiks iki 03-15).

8 d. – GRUZDŽIŲ AUGUSTINO GRICIAUS BIBLIOTEKOJE – spaudinių paroda „Aušrininkas Jonas Šliūpas“ (J. Šliūpui – 155) (veiks iki 03-15).

8 d. – KAIRIŲ BIBLIOTEKOJE – Nijolios Kasperavičienės darbų paroda „Ramunėmis pražydę papuošalai“ (veiks iki 03-31).

9 d. – AUKŠTELKĖS BIBLIOTEKOJE – spaudinių paroda „Aš – tavo laisvė!“, skirta Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai (veiks iki 03-31).

9 d. – DRĄSUČIŲ BIBLIOTEKOJE – spaudinių paroda „Ir kas mus knygnešius atmins?“, skirta Knygnešio dienai (veiks iki 04-08).

9 d. – KURTUVĖNŲ BIBLIOTEKOJE – spaudinių paroda „Nupinsiu vainiką…“, skirta Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai (veiks iki 03-27).

9 d. – NAISIŲ BIBLIOTEKOJE – spaudinių paroda „Mes – Lietuvai“, skirta Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai (veiks iki 03-19).

10 d. – BAZILIONŲ BIBLIOTEKOJE – spaudinių paroda „Už Tėvynę Lietuvą“, skirta Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai (veiks iki 03-19).

10 d. – KURŠĖNŲ VYTAUTO VITKAUSKO BIBLIOTEKOJE – spaudinių paroda „Rašytoja, pralenkusi laiką“ (Sofijai Kymantaitei-Čiurlionienei – 130) (veiks iki 03-31).

10 d. – RAUDĖNŲ BIBLIOTEKOJE – spaudinių paroda „Nežinau, kas tu esi“ (Sofijai Kymantaitei-Čiurlionienei – 130) (veiks iki 03-29).

12 d. – GINKŪNŲ BIBLIOTEKOJE – spaudinių paroda „Knygnešių dėka – skamba graži letuviška šnekta“, skirta Knygnešio dienai (veiks iki 03-31).

13 d. – GILAIČIŲ BIBLIOTEKOJE – spaudinių paroda „Knygnešių dvasia gyva“, skirta Knygnešio dienai (veiks iki 03-25).

14 d. – BUBIŲ BIBLIOTEKOJE – spaudinių paroda „Kai vargšas žmogelis su knygomis ėjo, sunkumas kankino rankas…“, skirta Knygnešio dienai (veiks iki 03-21).

14 d. – GILVYČIŲ BIBLIOTEKOJE – spaudinių paroda „Paprasto žmogaus didumas“, skirta Knygnešio dienai (veiks iki 03-31).

14 d. – GRUZDŽIŲ AUGUSTINO GRICIAUS BIBLIOTEKOJE – spaudinių paroda „Ir žodį jis kaip saulę nešė“, skirta Knygnešio dienai (veiks iki 03-21).

14 d. – MEŠKUIČIŲ BIBLIOTEKOJE – spaudinių paroda „Knygnešiai – Lietuvos istorijos fenomenas“, skirta Knygnešio dienai (veiks iki 03-21).

14 d. – ROMUČIŲ BIBLIOTEKOJE – spaudinių paroda „Knyga pro užtvaras skerbėsi ir plito“, skirta Knygnešio dienai (veiks iki 03-23).

14 d. – ŽADŽIŪNŲ BIBLIOTEKOJE – spaudinių paroda „Knygnešių laikus prisimenant“, skirta Knygnešio dienai (veiks iki 03-24).

15 d. – BUBIŲ BIBLIOTEKOJE – spaudinių paroda „Ji nudirbo daugiau negu visos kitos…“ (Gabrielei Petkevičaitei-Bitei – 155) (veiks iki 03-31).

15 d. – RINGUVĖNŲ BIBLIOTEKOJE – spaudinių paroda „Mylėję Lietuvą ir knygą“, skirta Knygnešio dienai (veiks iki 03-24).

16 d. – AUKŠTELKĖS BIBLIOTEKOJE – spaudinių paroda „Mes mylime knygas“, skirta Knygnešio dienai (veiks iki 03-23).

16 d. – NAISIŲ BIBLIOTEKOJE – spaudinių paroda vaikams „Knygnešiai nešė šviesą ir viltį“, skirta Knygnešio dienai (veiks iki 03-31).

16 d. – ŠAKYNOS BIBLIOTEKOJE – spaudinių paroda „Lūpose Lietuva, prie širdies knyga“, skirta Knygnešio dienai (veiks iki 04-01).

16 d. – VERBŪNŲ BIBLIOTEKOJE – fotografijų paroda „Vaikystės akimirkos bibliotekoje“, skirta Bibliotekų metams (veiks iki 04-30).

21 d. – AUKŠTELKĖS BIBLIOTEKOJE – piešinių paroda „Velykom piešiu margutį gražiausią“ (veiks iki 04-08).

21 d. – KAIRIŲ BIBLIOTEKOJE – Kairių lopšelio-darželio „Spindulėlis“ vaikų darbelių paroda „Žolės pumpurėlį pietys palytėjo – žaliais vieškelėliais Velykos atėjo“, skirta Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai (veiks iki 04-01).

21 d. – KURTUVĖNŲ BIBLIOTEKOJE – velykinių dekoracijų ir atvirukų paroda „Riedėkit margučiai“ (veiks iki 04-01).

21 d. – MEŠKUIČIŲ BIBLIOTEKOJE – spaudinių paroda „Iš gyvenimo verpetų“ (Gabrielei Petkevičaitei-Bitei – 155) (veiks iki 03-29).

21 d. – VARPUTĖNŲ BIBLIOTEKOJE – spaudinių paroda „Akių tamsoj, dienos šviesoj“ (Marcelijui Martinaičiui – 80) (veiks iki 04-04).

21 d. – VOVERIŠKIŲ BIBLIOTEKOJE – paroda „Knygų žymekliai“ (veiks iki 04-24).

23 d. – ROMUČIŲ BIBLIOTEKOJE – spaudinių paroda „Dirvonai nupliko – sulaukėm Velykų“ (veiks iki 03-30).

24 d. – BAZILIONŲ BIBLIOTEKOJE – vaikų piešinių paroda „Margink, margink, Velykų bobute“ (veiks iki 04-05).

24 d. – RINGUVĖNŲ BIBLIOTEKOJE – spaudinių paroda „Velykos, Velykos – pavasario šventė“ (veiks iki 03-31).

25 d. – GRUZDŽIŲ AUGUSTINO GRICIAUS BIBLIOTEKOJE – spaudinių paroda „Šv. Velykos – gamtos atbudimo šventė“ (veiks iki 04-01).

29 d. – GRUZDŽIŲ AUGUSTINO GRICIAUS BIBLIOTEKOJE – piešinių paroda „Mano geriausias draugas – knygos veikėjas“ (veiks iki 04-12).

30 d. – RAUDĖNŲ BIBLIOTEKOJE – spaudinių paroda „Bitė darbininkė, pareigų vergė“ (Gabrielei Petkevičaitei-Bitei – 155) (veiks iki 04-11).

Kategorijos Renginiai
Pasidalinti įrašu
  • 2,161
2016 KOVAS
ŠIAULIŲ RAJONO BIBLIOTEKOSE BUVO RAŠOMAS NACIONALINIS DIKTANTAS

Nėra komentarų