Biblioteka spaudoje ir internetinėje erdvėje 2013 metais

Linauskienė, Rimvida. „Gamtos dovana arbatos puodelyje“: [apie renginį Ginkūnų bibliotekoje] // http://biblioteka.w3.lt/lt/aktualijos/naujienos-2/560-arbata-ginkunu-bibliotekoje
Linauskienė, Rimvida. Knygų Kalėdos“ – kartu su kaimo bibliotekininkais: [apie Knygų Kalėdų šventę Prezidentūroje]. — Iliustr. // http://siauliuregionobibliotekos.blogspot.com/
Linauskienė, Rimvida. „Knygų Kalėdos“ – kartu su kaimo bibliotekininkais: [apie Knygų Kalėdų šventę Prezidentūroje]. — Iliustr. // http://biblioteka.w3.lt/lt/aktualijos/naujienos-2/594-knygu-kaledos-prezidenturoje
Linauskienė, Rimvida. „Knygų Kalėdos“ – kartu su kaimo bibliotekininkais: [apie Knygų Kalėdų šventę Prezidentūroje]. — Iliustr. // http://www.siauliai-r.sav.lt/lit/KNYGU-KALEDOS–KARTU-SU-KAIMO-BIBLIOTEKININKAIS/5158
Linauskienė, Rimvida. Literatūrinio skaitymo valanda „Pasikalbėjimas su Lietuva“: [apie renginį Ginkūnų bibliotekoje].—  Iliustr. //http://biblioteka.w3.lt/lt/aktualijos/naujienos-2/440-literaturinio-skaitymo-valanda-ginkunuose
Linauskienė, Rimvida (1959-). Literatūrinis vakaras /Rimvida Linauskienė: [apie renginį Ginkūnų bibliotekoje, skirtą Maironiui ] // Tarp knygų. – ISSN 0868-8826. — 2013, Nr. 1, p. 34.
Linauskienė, Rimvida. Poezijos popietė „Žodžiai iš pavasario dangaus“: [apie poezijos popietę Ginkūnų bibliotekoje]. — Iliustr. // http://biblioteka.w3.lt/lt/aktualijos/naujienos-2/425-ginkunu-eiliuotoju-popiete
Linauskienė, Rimvida. Saugesnio interneto dienos paminėjimas Ginkūnų bibliotekoje. – Iliustr. // http://biblioteka.w3.lt/lt/aktualijos/naujienos-2/409-ginkunai-saugesnio-interneto-diena
Linauskienė, Rimvida; Stancelienė, Asta. Sveikatingumo popietė: [apie renginį Ginkūnų bibliotekoje]. — Iliustr. //http://biblioteka.w3.lt/lt/aktualijos/naujienos-2/596-ginkunu-popiete
Linauskienė, Rimvida. Šiaurės dienos Ginkūnų bibliotekoje. — Iliustr. // http://biblioteka.w3.lt/lt/aktualijos/naujienos-2/601-siaures-salys-ginkunai
Litevkienė, Birutė. Bibliotekininkų metodinė-edukacinė išvyka: [apie Šiaulių rajono bibliotekininkų išvyką į Jurbarko biblioteką ]. – Iliustr. //http://biblioteka.w3.lt/lt/aktualijos/naujienos-2/510-bibliotekininku-isvyka
Litevkienė, Birutė. Bibliotekininkų metodinė-edukacinė išvyka: [apie Šiaulių rajono bibliotekininkų išvyką į Jurbarko biblioteką ]. – Iliustr. //http://siauliuregionobibliotekos.blogspot.com/2013/07/bibliotekininku-metodine-edukacine.html
Litevkienė, Birutė. Bibliotekininkų metodinė-edukacinė išvyka / Birutė Litevkienė: [apie Šiaulių rajono bibliotekininkų metodinę – edukacinę išvyką  į Jurbarko biblioteką]. — Iliustr. // Mūsų dienos. — 2013, liep. 26, p. 3.
Litevkienė, Birutė. Bibliotekos — socialiniams pokyčiams 2013: Baltijos regiono šalių patirtis. — Iliustr.: [apie tarptautinę konferenciją] // http://www.siauliai-r.sav.lt/lit/Placiau-/5098
Litevkienė, Birutė. Bibliotekos – socialiniams pokyčiams 2013: Baltijos regiono šalių patirtis.  — Iliustr.: [apie tarptautinę konferenciją] //http://biblioteka.w3.lt/lt/aktualijos/naujienos-2/572-konferencija
Litevkienė, Birutė. Įgyvendintas projektas: [ apie projektą „Kai eilėraštyje lieka širdies šešėlis“, kurį vykdė Šiaulių rajono savivaldybės viešoji biblioteka]. — Iliustr. // http://biblioteka.w3.lt/lt/aktualijos/naujienos-2/607-projektas
Litevkienė, Birutė; Pluščiauskienė, Irena. Kurtuvėnų biblioteka įpusėjo savo veiklos septintą dešimtį: [apie Kurtuvėnų bibliotekos 65-mečio šventę]. — Iliustr. // http://www.siauliai-r.sav.lt/go.php/lit/Placiau_/5018
Litevkienė, Birutė; Pluščiauskienė, Irena. ,,Metų tėkmė knygų šviesoje‘‘/ Birutė Litevkienė, Irena Pluščiauskienė. — Iliustr.: [apie Kurtiuvėnų bibliotekos 65-mečio šventę] // Tarp knygų. — ISSN 0868-8826. — 2013, Nr. 10, p. 36.
Litevkienė, Birutė, Skirmantienė, Ona. Žadžiūnų biblioteka pakvietę: „Kalbėkime tarmiškai“. — Iliustr.// http://biblioteka.w3.lt/lt/aktualijos/naujienos-2/538-zadiunubibliotekapakvietekalbekimetarmiskai

Puslapiai: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19