Biblioteka spaudoje ir internetinėje erdvėje 2013 metais

Kviečia renginiai. — ,,Krašto žinių” inf. – Rubrika: Šiaulių rajonas: [apie renginius ir parodas Šiaulių rajono Verbūnų, Gruzdžių A. Griciaus, Bubių bibliotekose 2013 10 03-05] // Šiaulių kraštas. — ISSN 1648-4010. — 2013, spal. 3, priedas ,,Krašto žinios”, p. 3.
Kviečia renginiai. — ,,Krašto žinių” inf. – Rubrika: Šiaulių rajonas: [apie renginius ir parodas Žarėnų, Drąsučių, Kuršėnų V. Vitkausko bibliotekose 2013 10 09] //Šiaulių kraštas. — ISSN 1648-4010. — 2013, spal. 8, priedas ,,Krašto žinios”, p. 3.
Kviečia renginiai. — ,,Krašto žinių” inf. — Rubrika: Šiaulių rajonas: [apie renginį Kurtuvėnų bibliotekoje 2013 10 10]// Šiaulių kraštas. — ISSN 1648-4010. — 2013, spal. 10, priedas ,,Krašto žinios”, p. 3.
Kviečia renginiai. — ,,Krašto žinių” inf. — Rubrika: Šiaulių rajonas: [apie renginius ir parodas Šiaulių rajono Ginkūnų, Kuršėnų Vytauto Vitkausko, Gilaičių, Bazilionų bibliotekose 2013 10 15, 16] // Šiaulių kraštas. — ISSN 1648-4010. — 2013, spal. 15, priedas ,,Krašto žinios”, p. 3.
Kviečia renginiai. — ,,Krašto žinių” inf. – Rubrika: Šiaulių rajonas: [apie renginius ir parodas Šiaulių rajono Kurtuvėnų, Naisių, Gilvyčių, Kuršėnų Vytauto Vitkausko, Bazilionų bibliotekose 2013 10 22, 23] // Šiaulių kraštas. — ISSN 1648-4010. — 2013, spal. 22, priedas ,,Krašto žinios”, p. 3.
Kviečia renginiai. — ,,Krašto žinių” inf. — Rubrika: Šiaulių rajonas: [apie renginius Voveriškių, Smilgių bibliotekose spalio 25, 26] // Šiaulių kraštas. — ISSN 1648-4010. — 2013, spal. 24, priedas ,,Krašto žinios”, p. 3.
Kviečia renginiai — Rubrika: Šiaulių rajonas: [apie parodą Kuršėnų V. Vitkausko bibliotekoje 10 30] // Šiaulių kraštas. — ISSN 1648-4010. — 2013, spal. 29, priedas ,,Krašto žinios”, p. 3.
Kviečia renginiai. — ,,Krašto žinių” inf. — Rubrika: Šiaulių rajonas: [apie renginius ir parodas Šiaulių rajono Kurtuvėnų, Gilvyčių, Verbūnų, Kuršėnų Vytauto Vitkausko bibliotekose 2013 11 06] // Šiaulių kraštas. — ISSN 1648-4010. — 2013, lapkr. 5, priedas ,,Krašto žinios”, p. 3.
Kviečia renginiai. — ,,Krašto žinių” inf. — Rubrika: Šiaulių rajonas: [apie renginius Gilvyčių, Ginkūnų, Kairių, Kužių, Naisių, Pakapės, Raudėnų, Voveriškių bibliotekose, skirtus Šiaurės šalių bibliotekų savaitei 2013 11 11] // Šiaulių kraštas. — ISSN 1648-4010. — 2013, lapkr. 7, priedas ,,Krašto žinios”, p. 3.
Kviečia renginiai. — ,,Krašto žinių” inf. — Rubrika: Šiaulių rajonas: [apie renginius, skirtus Šiaurės šalių bibliotekų savaitei Verbūnų, Bridų, Ringuvėnų, Bazilionų, Gilaičių, Kurtuvėnų, Pakapės, Gruzdžių A. Griciaus, Smilgių, Romučių bibliotekose 2013 11 13] // Šiaulių kraštas. — ISSN 1648-4010. — 2013,lapkr. 12, priedas ,,Krašto žinios”, p. 3.
Kviečia renginiai. — ,,Krašto žinių” inf. — Rubrika: Šiaulių rajonas: [apie renginius Paežerių, Kairių, Kužių, Kuršėnų V. Vitkausko, Voveriškių, Kurtuvėnų, Bridų, Pakapės, Žadžiūnų, Smilgių bibliotekose, skirtus Šiaurės šalių bibliotekų savaitei ir kt. 2013 11 14-15] // Šiaulių kraštas. — ISSN 1648-4010. — 2013, lapkr. 14, priedas ,,Krašto žinios”, p. 3.
Kviečia renginiai. — ,,Krašto žinių” inf. — Rubrika: Šiaulių rajonas: [apie renginius Kurtuvėnų, Gilvyčių bibliotekose 2013 11 19, 20] // Šiaulių kraštas. — ISSN 1648-4010. — 2013, lapkr. 19, priedas ,,Krašto žinios”, p. 3.
Kviečia renginiai. — ,,Krašto žinių” inf. — Rubrika: Šiaulių rajonas: [apie renginį Varputėnų bibliotekoje 2013 11 23] // Šiaulių kraštas. — ISSN 1648-4010. — 2013, lapkr. 21, priedas ,,Krašto žinios”, p. 3.
Kviečia renginiai. — ,,Krašto žinių” inf. — Rubrika: Šiaulių rajonas: [apie renginius ir parodas Gilvyčių ir Kuršėnų V. Vitkausko bibliotekose 2013 11 27] // Šiaulių kraštas. — ISSN 1648-4010. — 2013, lapkr. 26, priedas ,,Krašto žinios”, p. 3.
Kviečia renginiai. — ,,Krašto žinių” inf. — Rubrika: Šiaulių rajonas: [apie renginį Smilgių bibliotekoje 2013 11 28] // Šiaulių kraštas. — ISSN 1648-4010. — 2013, lapkr. 28, priedas ,,Krašto žinios”, p. 3.
Kviečia renginiai. — ,,Krašto žinių” inf. — Rubrika: Šiaulių rajonas: [apie renginius ir parodas Gilaičių, Kurtuvėnų, Kairių, Kuršėnų Vytauto Vitkausko, Verbūnų bibliotekose 2013 12 04] // Šiaulių kraštas. — ISSN 1648-4010. — 2013, gruod. 3, priedas ,,Krašto žinios”, p. 3.
Kviečia renginiai. — ,,Krašto žinių” inf. — Rubrika: Šiaulių rajonas: [apie renginį Kurtuvėnų bibliotekoje 2013 12 09] // Šiaulių kraštas. — ISSN 1648-4010. — 2013, gruod. 5, priedas ,,Krašto žinios”, p. 3.
Kvietimas į konferenciją „Esu pilietis — mano teisės ir galimybės“// http://www.siauliai-r.sav.lt/go.php/lit/KVIETIMAS_I_SUINTERESUOTUJU_ASMENU_SUSIR/4608
Laurutytė, Oksana. „Arba kadabra“ – sau, vaikams ir kitiems: [apie šei­mos teat­rą iš Gruz­džių „Ab­ra ka­dab­ra“, kuris ko­vo pra­džio­je už reikš­min­giau­sią me­tų veik­lą bu­vo ap­do­va­no­tas Lie­tu­vos liau­dies kul­tū­ros cent­ro gar­bin­gu ap­do­va­no­ji­mu „Auk­so paukš­tė“; teatrui vadovauja Gruzdžių A. Griciaus bibliotekos vyr. bibliotekininkė Jurgita Jasiškytė]. – Iliustr. //http://savaitrastis.siauliaiplius.lt/index/1/8808

Puslapiai: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19