Biblioteka spaudoje ir internetinėje erdvėje 2013 metais

APIE ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠĄJĄ BIBLIOTEKĄ IR JOS FILIALUS SPAUDOJE IR INTERNETINĖJE ERDVĖJE 2013 METAIS

Abromavičienė, Sonata. Popietė ,,Kur gyvena knygelės?”/Sonata Abromavičienė. — Iliustr.: [apie Bubių pagrindinės mokyklos bibliotekoje surengtą renginį vaikučiams. Renginyje dalyvavo Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Bubių filialo vyresnioji bibliotekininkė Jūra Valuckienė ] //Mūsų dienos. — 2013, spal. 18, p. 2.
,,Aukso paukštė” skrenda į Gruzdžius. — Iliustr. — ,,Šiaulių krašto” inf.: [Šiaulių rajono Gruzdžių šeimos teatras ,,Abra Kadabra” pripažintas geriausiu šalies 2012 m. lėlių teatru] // Šiaulių kraštas. — ISSN 1648-4010. — 2013, vas. 5, p. 2.
„Auk­so paukš­tė“ šei­mos teat­rui iš Gruz­džių: [sep­tin­tas ap­do­va­no­ji­mas, te­kęs Šiau­lių ra­jo­nui. Ap­do­va­no­ji­mas iš­ties lauk­tas ir reikš­min­gas, ta­čiau ste­bi­na tai, kad pen­kių as­me­nų šei­ma, įkū­ru­si „Ab­rą ka­dab­rą“, ne­gau­na jo­kios fi­nan­si­nės pa­ra­mos. Įsi­kū­ręs Gruz­džių mies­te­lio bib­lio­te­ko­je, kur Jur­gi­ta Ja­siš­ky­tė dir­ba bib­lio­te­ki­nin­ke]//http://siauliuregionobibliotekos.blogspot.com/p/pasiekimai.html
Baužaitė, Laura. „Aukime sveikoje ir draugiškoje aplinkoje”: [apie renginį Smilgių bibliotekoje]. — Iliustr.
//http://biblioteka.w3.lt/lt/aktualijos/naujienos-2/491-smilgiu-renginys
Baužaitė,Laura. ,,Aukime sveikoje ir draugiškoje aplinkoje”/Laura Baužaitė. — Iliustr.: [apie renginį vaikams Smilgių bibliotekoje] //Mūsų dienos. — 2013, liep. 26, p. 2.
Baužaitė, Laura. Popietė mažiesiems „Aš pasiūsiu snaigei rūbą“: [apie renginį Smilgių bibliotekoje]. — Iliustr.// http://biblioteka.w3.lt/lt/aktualijos/naujienos-2/631-smilgiu-popiete-vaikams
Baužaitė, Laura. Smilgių bibliotekoje skambėjo lietuviškos tarmės. — Iliustr.//
http://biblioteka.w3.lt/lt/aktualijos/naujienos-2/568-smilgiu-bibliotekoje-apie-tarmes
Baužaitė, Laura. Skambėjo lietuvių tarmės /Laura Baužaitė. — Iliustr.: [apie popietę Smilgių bibliotekoje, skirtą Tarmių metams ] // Šiaulių kraštas. — ISSN 1648-4010. — 2013, spal. 29, priedas ,,Krašto žinios”, p. 3.
Baužaitė, Laura. Skambėjo lietuvių tarmės / Laura Baužaitė. — Iliustr.: [apie popietę Smilgių bibliotekoje, skirtą Tarmių metams ] // http://www.skrastas.lt/?data=2013-10-29&;rub_raj=1140535322&id=1382983318&pried=2013-10-29
Baužaitė, Laura. Šventinė popietė Smilgių bibliotekoje. — Iliustr.//http://biblioteka.w3.lt/lt/aktualijos/naujienos-2/640-smilgiu-renginukas-apie-biblioteka
Biblioteka surengė konferenciją: [apie konferenciją „Esu pilietis – mano teisės ir galimybės”]. — Iliustr. //http://www.skrastas.lt/?data=2013-04-23&;rub_raj=1140535322&id=1366643098&pried=2013-04-23
Biblioteka surengė konferenciją /Algimanto Briko nuotr. — Iliustr. — ,,Krašto žinių” inf. – Rubrika: Šiaulių rajonas: [Kuršėnų Vytauto Vitkausko biblioteka Kultūros centre surengė konferenciją ,,Esu pilietis — mano teisės ir galimybės”]. — Iliustr. // Šiaulių kraštas. — ISSN 1648-4010. — 2013, bal. 23, priedas ,,Krašto žinios”, p. 3.
Bibliotekoje pasakojo apie tarmes. — Iliustr. — Rubrika: Šiaulių rajonas: [apie Drąsučių bibliotekoje vykusį renginį, skirtą Tarmių metams] // Šiaulių kraštas. — ISSN 1648-4010. — 2013, spal. 15, priedas ,,Krašto žinios”, p. 3.
Bibliotekoje pasakojo apie tarmes. — Iliustr. — Rubrika: Šiaulių rajonas: [apie Drąsučių bibliotekoje vykusį renginį, skirtą Tarmių metams] //
http://www.skrastas.lt/?data=2013-10-15&;rub_raj= 1140535322&id=1381751765&pried=2013-10-15
Briedienė, Vilma. Lietuvos Respublikos Prezidentė lankėsi Meškuičių bibliotekoje. — Iliustr.
// http://siauliuregionobibliotekos.blogspot.com/2013/12/lietuvos-respublikos-prezidente-lankesi.html
Briedienė, Vilma. Lietuvos Respublikos Prezidentė lankėsi Meškuičių bibliotekoje. — Iliustr. //http://biblioteka.w3.lt/lt/aktualijos/naujienos-2/608-prezidente-knygu-kaledos
Brikas, Algimantas. Bibliotekoje atrado save: [apie R. Linauskienę, geriausią metų bibliotekininkę iš Ginkūnų filialo ] // http://www.balsas.lt/m/naujiena/735420; http://www.one.lt/naujiena/bibliotekoje-atrado-save-165051224

Puslapiai: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19