Paskelbta  Sau 19, 2017

2016 METAIS ORGANIZUOTI IR VYKDYTI PROJEKTAI

PROJEKTAS  „SUSIPAŽINKIM SU ŠIAULIŲ RAJONU KITAIP

Vadovas  ̶  Almantas Šlivinskas, Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos vyriausiasis bibliotekininkas edukacinei ir projektinei veiklai

Projekto tikslas – neformalus jaunimo kraštotyrinių gebėjimų ugdymas ir patriotiškumo, sėslumo skatinimas, panaudojant IRT technologijas ir atviro pasaulio (anglų k. – open world) žanro virtualių kompiuterinių žaidimų kūrimą.

Rezultatai: Apmokyta ir IRT įrankius naudoti edukacinėms virtualių žaidimų kūrimo veikloms išmokyta 12 Šiaulių rajono viešųjų bibliotekų bibliotekininkų kartu su 11 jaunimo savanorių. Sukurta ir interneto actionbound.com žaidimo platformoje (bei Šiaulių rajono savivaldybės, ŠRSVB interneto svetainėse) publikuota 12 Šiaulių rajono lankytinų turistinių vietų virtualių maršrutų, kurie apima maždaug 16 vietovių, jie paskelbti adresais: https://en.actionbound.com/bounds bei http://biblioteka.w3.lt/category/virtualus-turistiniai-marsrutai/

Finansavo: Lietuvos Respublikos  Kultūros ministerija (Bibliotekų plėtros programa), Šiaulių rajono savivaldybė

 

      

PROJEKTAS „PERSONAŽŲ ŠĖLSMAS   BIBLIOTEKOSE“

Vadovės  ̶  Audronė Kiršinaitė, Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos vyriausioji    metodininkė, Jurgita Jasiškytė, Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Gruzdžių Augustino Griciaus bibliotekos vyresnioji bibliotekininkė.

Projekto tikslas  ̶  vaikų užimtumo, skaitymo motyvacijos skatinimas ir  kūrybiškumo, bendruomeniškumo ugdymas, plėtojant knygų personažų atkūrimą ir lėlių teatrinę veiklą, paversti skaitymą mėgstamu užsiėmimu. Mažinti vaikų socialinę atskirtį, didinti šeimos įtaką skaitymo procese.

Rezultatai: Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos  26 teritoriniuose padaliniuose (bibliotekose) vyko personažų rinkimo ir kūrimo akcijos „Mano mėgiamiausias personažas“. Kiekviename iš jų buvo pagaminta išrinkto mėgstamiausio personažo lėlė, ar kaukė ir įkurdinta bibliotekoje, kuri tapo vienu iš bibliotekos vedančiųjų/dalyvių simboliu jos organizuojamuose renginiuose. Trijose bibliotekose įkurti skaitymo kampeliai su minkštais baldais. Be to, bibliotekų darbuotojai dalyvavo metodinėje edukacinėje išvykoje į „Lėlių namus“ (Žagarė, Joniškio r.), pas mus atvyko Rokiškio r. lėlių teatras „ČIZ“. Sukurti personažai su kaukėmis dalyvavo teatralizuotose personažų eisenose Kuršėnų miesto šventėje 2016 05 29 ir Gruzdžių miestelio 380-mečio šventėje 2016 08 20.

Finansavo:  Kultūros rėmimo fondas, Šiaulių rajono savivaldybė

PROJEKTAS  „BIBLIOTEKA  ̶  KŪRYBIŠKUMUI IR EDUKACIJAI”                                               

Vadovė  ̶  Joneta Filinskė, Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Kuršėnų Vytauto Vitkausko bibliotekos vedėja
Projekto tikslas – sudaryti sąlygas socialinę atskirtį patiriantiems Šiaulių rajono vaikams ir  jaunimui integruotis į visuomenę, ugdyti jų savivertę ir kūrybiškumą netradicinėje bibliotekos erdvėje, pritaikant inovatyvias meninės kūrybos veiklas, kūrybinius eksperimentus ir plėtojant jų informacines ir  komunikacines technologijų žinias.
Rezultatai: įsigytos edukacinės priemonės (šviečiantys smėlio terapijos staliukai ir stikliniai molbertai, planšetiniai kompiuteriai), jomis aprūpintos 8 Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos, apmokyti vaikai ir darbuotojai kaip tokias edukacines priemones panaudoti vaikų kūrybiškumo lavinimui ir relaksacijai.
Finansavo: Kultūros rėmimo fondas, Šiaulių rajono savivaldybė

PROJEKTAS  „PAMATYKIM KIEKVIENĄ NEPASTEBĖTĄ KAIMO BIBLIOTEKĄ…”
Vadovas
 ̶  Almantas Šlivinskas, Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos vyriausiasis bibliotekininkas edukacinei ir projektinei veiklai

Projekto tikslas – pagerinti Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos įvaizdį ir paslaugų plėtrą per jų reklamos priemonių sklaidą rajone, sukuriant ir pagaminant visiems teritoriniams padaliniams modernius, šviečiančius lauko reklamos stendus bei moderniomis ir vizualiomis aplikacijomis  papuošiant bibliotekos automobilį.

Rezultatai: Bibliotekos įvaizdis neatskiriamas nuo jos reklamos pateikimo, todėl kartu su reklamos gamybos įmone sukūrėme ir pagaminome 25 bibliotekoms vienodo stiliaus iškabas su LED apšvietimu bei automobilio reklamą su vizualiomis aplikacijomis. Bendradarbiaudami su UAB „Šiaulių apskrities televizija“ sukūrėme ir 2016 m. gale transliavome TV filmą „Atminties takais“, skirtą ŠRSVB 65 metų jubiliejui, o filmo DVD įrašą padovanojome visiems buvusiems ir esamiems bibliotekininkams.

Finansavo:  Kultūros rėmimo fondas, Šiaulių rajono savivaldybė

 

PROJEKTAS  „VERBŪNAI – ČIA MŪSŲ ETNINĖ SAVASTIS, ČIA AŠ GYVENU…“                                                     

Vadovė  ̶ Antanina Petrauskaitė, Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Verbūnų bibliotekos vyresnioji bibliotekininkė

Projekto tikslas – skatinti Verbūnų kaimo ir aplinkinių vietovių jaunimą domėtis ir fiksuoti savo krašto istoriją ir paveldą, ugdyti toleranciją, patriotiškumą ir konkrečia veikla prisidėti prie gimtų vietų istorinės tiesos ir nykstančios mūsų tautosakos  įamžinimo, surenkant ir suskaitmeninant krašto paveldą, sukuriant istorinę – kultūrinę  TV  laidą „Praeities stiprybė dabarčiai”.

Rezultatai: Verbūnų biblioteka sutelkė 17 jaunų žmonių komandą įdomiai ir naudingai krašto pažinimo veiklai, savo apylinkių vietų ir krašto senolių paveldui pažinti, istorinei medžiagai užfiksuoti. Ši ekspedicija aplankė ir skaitmeninėse laikmenose įamžino žymius apylinkių objektus (senkapius, piliakalnius, žydų genocido, partizanų kovos vietas) ir senolių etnografinius buities, žemės ūkio darbo įrankius, jų tautosaką. Padedami bibliotekininkės, jaunuoliai sukūrė kraštotyrinį 45 min. trukmės filmą, 5 stendų fotoparodą, o visa surinkta ir susisteminta medžiaga bus saugoma Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos kraštotyros rinkiniuose.

Finansavo: Kultūros rėmimo fondas, Šiaulių rajono savivaldybė

PROJEKTAS  „EUROPOS DIENA ŠIAULIŲ RAJONE”

Vadovė  ̶  Joneta Filinskė, Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Kuršėnų Vytauto Vitkausko bibliotekos vedėja.

Projekto tikslas – Europos Sąjungos tikslų ir įvairių veiklos sričių (aplinkos, sveikatos, švietimo, jaunimo užimtumo) populiarinimas, organizuojant Europos dienos šventę Kuršėnų mieste.

Rezultatai: 2016 05 09 Kuršėnuose surengta Europos dienos šventė. Jos metu vyko orientacinis žaidimas jaunimui „Greičio ir žinių ruožas“, madų šou iš antrinių žaliavų „Madingos fantazijos“, Europos savanorių tarnybos 20-mečio ambasadorių viktorina, Kuršėnų politechnikos mokyklos mokinių sukurtų šukuosenų ir gaminių demonstravimas ir kt. įvairios veiklos.

Finansavo:  Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje 

 

PROJEKTAS  „ŽVILGSNIS Į SENELIŲ ŽAISLŲ DĖŽĘ

Vadovės  ̶  Audronė Kiršinaitė, Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos vyriausioji metodininkė, Jūra Valuckienė, Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Bubių bibliotekos vyresnioji bibliotekininkė.

Projekto tikslas – istorinės atminties atgaivinimas, fiksavimas, kaupimas ir sklaida visuomenei, ugdant jaunimo toleranciją, patriotiškumą ir savanorystę.

Rezultatai: Organizuoti mokymai ir edukaciniai užsiėmimai plačiajai visuomenei apie senovinius žaislus, jų užfiksavimą, gamybą. Trijose bibliotekose pagaminti senoviniai žaislai buvo vaikų išbandyti, o jų erdvėse – eksponuoti parodose „Žaislai iš senolių vaikystės“.

Finansavo: Šiaulių rajono savivaldybė

PROJEKTAS  „NEŽIOPSOK, KAS DAR LIKO UŽFIKSUOK

Vadovė – Vida Ragauskienė, Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Kuršėnų Vytauto Vitkausko bibliotekos vyresnioji bibliotekininkė

Projekto tikslas – suaktyvinti miesto jaunimą ir bibliotekos jaunuosius lankytojus domėtis Kuršėnų istoriniu urbanistiniu paveldu, ugdyti bendruomeniškumą, patriotiškumą, konkrečia veikla prisidėti prie gimtinės pažinimo, nykstančios istorinės tiesos įamžinimo, sukuriant istorinę – pažintinę ir dokumentinę vertę turinčią medžiagą, kuria naudotis turėtų galimybę visų šalies bibliotekų skaitytojai, bendruomenės nariai, viešosios erdvės lankytojai.

Rezultatai: Kuršėnų jaunimas kartu su projekto vadove rinko medžiagą apie miesto XX a. 6–10 dešimtmetyje veikusias pramonės ir kitokio pobūdžio įmones,  fotografavo ir lygino buvusius pastatus su dabartimi, rinko darbuotojų prisiminimus. Sukauptą visą medžiagą įrašė į elektronines laikmenas, žmonių dovanotas ir pačių darytas fotografijas susistemino albumuose, kurie bus saugomi bibliotekoje.

Finansavo: Šiaulių rajono savivaldybė

    PROJEKTAS  „122 ŽINGSNIAI BENDRAVIMO IR TOBULĖJIMO LINK“    

Vadovė – Karolina Jasiukevičiūtė, Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Kuršėnų Vytauto Vitkausko bibliotekos Vaikų literatūros skyriaus vyresnioji bibliotekininkė

 Projekto tikslas – mažinti Kuršėnų jaunimo socialinę atskirtį, ugdant jų bendruomeniškumo ir kūrybiškumo įgūdžius neformalioje bibliotekos erdvėje, pritaikant inovatyvias akvariumo įrengimo ir jo priežiūros veiklas.

Rezultatai: Kuršėnų Vytauto Vitkausko bibliotekos vaikų literatūros skyriuje organizuotos teorinės  paskaitos, diskusijos, viktorinos, edukaciniai užsiėmimai jaunimui apie povandeninį kraštovaizdžio kūrimą, jie pamokinti, kaip prižiūrėti tokį vandens pasaulį. Projekto pabaigoje vaikų bibliotekoje įkurta terapinė relaksacinė erdvė su pilnu žuvų ir augalų akvariumu.  

Finansavo: Šiaulių rajono savivaldybė

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Kategorijos PROJEKTAI
Pasidalinti įrašu
  • 2,046
2015 METAIS ORGANIZUOTI IR VYKDYTI PROJEKTAI
SIGUTES ACH PARODA „SPALVOTOS NUOTAIKOS“

Nėra komentarų