Biblioteka spaudoje ir internetinėje erdvėje 2015 metais

Bielskienė, Rita. Edukacinė akcija „Palikime kiekvienas gerumo pėdas“. – Iliustr. // http://biblioteka.w3.lt/edukacine-akcija-palikime-kiekvienas-gerumo-pedas/
Bielskienė, Rita. Gilaičių bibliotekoje renginiai, skirti žalingų įpročių prevencijai. – Iliustr. // http://biblioteka.w3.lt/gilaiciu-bibliotekoje-renginiai-skirti-zalingu-iprociu-prevencijai/
Bielskienė, Rita. Knygų Kalėdos vaikų šeimynoje. – Iliustr. //http://biblioteka.w3.lt/knygu-kaledos-vaiku-seimynoje/
Bielskienė, Rita. Knygų Kalėdos vaikų šeimynoje. – Iliustr. // http://www.siauliuraj.lt/lit/Placiau-/6877
Bielskienė, Rita. Knygų Kalėdos vaikų šeimynoje. – Iliustr. // http://www.lbd.lt/?p=6066
Bielskienė, Rita. Knygų Kalėdos vaikų šeimynoje. – Iliustr. // http://siauliuregionobibliotekos.blogspot.lt/2015/12/knygu-kaledos-vaiku-seimynoje.html
Bielskienė, Rita. Literatūrinė muzikinė popietė „Rudens šviesa pavasario žieduos”. – Iliustr. // http://biblioteka.w3.lt/literaturine-muzikine-popiete-rudens-sviesa-pavasario-zieduos/
Bielskienė, Rita. Popietė Gilaičių bibliotekoje. – Iliustr. //http://biblioteka.w3.lt/popiete-gilaiciu-bibliotekoje/
Bielskienė, Rita. Valstybės atkūrimo dienos paminėjimas Gilaičių bibliotekoje „Aš tikrai myliu Lietuvą”. – Iliustr. //http://biblioteka.w3.lt/valstybes-atkurimo-dienos-paminejimas-gilaiciu-bibliotekoje-as-tikrai-myliu-lietuva/
Bielskienė, Rita. Vykdomas projektas „Tėvystė veža”. – Iliustr. //http://biblioteka.w3.lt/vykdomas-projektas-tevyste-veza/
Bielskienė, Rita. Žemės dienai skirta vaikų ir jaunimo kūrybinė valanda Gilaičių bibliotekoje. – Iliustr. //http://biblioteka.w3.lt/zemes-dienai-skirta-vaiku-ir-jaunimo-kurybine-valanda-gilaiciu-bibliotekoje/
Birželio 15-osios — Okupacijos ir genocido dienos paminėjimas Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos filialuose / Aut.: R. Nesavaitė, O. Skirmantienė, J. Jasiškytė, J. Spulginienė, V. Ragauskienė, A. Petrauskaitė, V. Briedienė, I. Kerienė, A. Platiakienė, B. Dabregienė, S. Šeškauskienė, O. Juškėnienė. – Iliustr.// http://biblioteka.w3.lt/birzelio-15-oji-okupacijos-ir-genocido-dienos-paminejimas-siauliu-rajono-savivaldybes-viesosios-bibliotekos-filialuose/
Birželio 15-osios — Okupacijos ir genocido dienos paminėjimas Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos filialuose / Aut.: R. Nesavaitė, O. Skirmantienė, J. Jasiškytė, J. Spulginienė, V. Ragauskienė, A. Petrauskaitė, V. Briedienė, I. Kerienė, A. Platiakienė, B. Dabregienė, S. Šeškauskienė, O. Juškėnienė. – Iliustr.//http://siauliuregionobibliotekos.blogspot.com/
Bridų bibliotekoje — rankdarbių pamokos/Gitanos Montvidienės nuotr. – Iliustr. – „Krašto žinių” inf. — Rubrika: Šiaulių rajonas // Šiaulių kraštas. – ISSN 1648-4010. – lapkr. 19, priedas „Krašto žinios”, p. 3.
Briedienė, Vilma. „Knygų Kalėdos“ Meškuičių bibliotekoje. – Iliustr. // http://biblioteka.w3.lt/knygu-kaledos-meskuiciu-bibliotekoje/
Briedienė, Vilma. „Knygų Kalėdos” Meškuičių bibliotekoje. – Iliustr. //http://www.lbd.lt/?p=6731
Briedienė, Vilma. Meškuičių bibliotekoje – paroda pavasariui. – Iliustr.// http://biblioteka.w3.lt/meskuiciu-bibliotekoje-paroda-pavasariui/
Briedienė, Vilma. Meškuičių bibliotekoje knygų skirtukų parodėlė. – Iliustr.// http://biblioteka.w3.lt/meskuiciu-bibliotekoje-knygu-skirtuku-parodele/
Briedienė, Vilma. Meškuičių bibliotekoje paminėta Nacionalinė Lietuvos bibliotekų savaitė. – Iliustr.//http://biblioteka.w3.lt/meskuiciu-bibliotekoje-pamineta-nacionaline-lietuvos-biblioteku-savaite/
Briedienė, Vilma. Meškuičių bibliotekoje tapytų ant šilko darbų paroda. – Iliustr.// http://biblioteka.w3.lt/meskuiciu-bibliotekoje-tapytu-ant-silko-darbu-paroda/
Briedienė, Vilma. Meškuičių bibliotekoje veikia tautodailininkių paroda. – Iliustr.// http://biblioteka.w3.lt/meskuiciu-bibliotekoje-veikia-paroda/
Briedienė, Vilma. Meškuičiuose paminėta Tarptautinė vaikų gynimo diena. – Iliustr.// http://biblioteka.w3.lt/meskuiciu-bibliotekoje-pamineta-tarptautine-vaiku-gynimo-diena/
Briedienė, Vilma. Meškuičiuose paminėta Tarptautinė vaikų gynimo diena. – Iliustr.// http://siauliuregionobibliotekos.blogspot.com/2015/06/meskuiciuose-pamineta-tarptautine-vaiku.html
Briedienė, Vilma. Meškuičiuose vyko paskaita „Verslo teisės pagrindai” bei praktinis užsiėmimas ,,Savęs pažinimas ir ugdymas karjerai“. – Iliustr. // http://biblioteka.w3.lt/meskuiciuose-vyko-paskaita-verslo-teises-pagrindai-bei-praktinis-uzsiemimas-saves-pazinimas-ir-ugdymas-karjerai/

Puslapiai: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24