Biblioteka spaudoje ir internetinėje erdvėje 2015 metais

Šiaulių rajono savivaldybės viešoji biblioteka Kuršėnų V. Vitkausko filialas#‎KnygųKalėdos2015 #‎KnygomkvepiančiosKalėdos. – Iliustr.//https://www.facebook.com/hashtag/knygomkvepian%C4%8Dioskal%C4%97dos?source=feed_text
Šiaulių rajono savivaldybės viešoji biblioteka Drąsučių filialas #‎KnygųKalėdos2015 ‪#‎KnygomkvepiančiosKalėdos ‪#‎Šiauliųviešojibiblioteka ‪#‎Drąsučiai. – Iliustr. //https://www.facebook.com/hashtag/knygomkvepian%C4%8Dioskal%C4%97dos?source=feed_text
Šiaulių RSVB paskaita jaunimui: Kaip motyvuoti save mokslams ir kryptingam gyvenimui:  Šiaulų rajono savivaldybės viešoji biblioteka, vykdydama projektą „Verslo ir amatų akademija“, kviečią jaunimą (nuo 14 iki 29 m.) į paskaitą „Kaip motyvuoti save mokslams ir kryptingam gyvenimui” // http://3erdve.lt/mokymu-erdve/mokymu-naujienos/535-siauliu-rsvb-paskaita-jaunimui-kaip-motyvuoti-save-mokslams-ir-kryptingam-gyvenimui
Šiaulių RSVB suorganizavo praktinių užsiėmimų ciklą ,,Savęs pažinimas ir ugdymas karjerai” / Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos informacija. – Iliustr. // http://3erdve.lt/mokymu-erdve/mokymu-naujienos/600-siauliu-rsvb-suorganizavo-praktiniu-uzsiemimu-cikla-saves-pazinimas-ir-ugdymas-karjerai
Šiaulių RSVB jaunimui suorganizavo praktinių užsiėmimų ciklą ,,Savęs pažinimas ir ugdymas karjerai”/ Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Informacijos ir kraštotyros skyriaus informacija. – Iliustr. //  http://3erdve.lt/mokymu-erdve/mokymu-naujienos/612-siauliu-rsvb-jaunimui-suorganizavo-praktiniu-uzsiemimu-cikla-saves-pazinimas-ir-ugdymas-karjer
Šiaulių rajono savivaldybės viešoji biblioteka ugdė vietos jaunimą paskaitoje ,,Kaip motyvuoti save mokslams ir kryptingam gyvenimui“ / Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos informacija. – Iliustr. // http://3erdve.lt/mokymu-erdve/mokymu-naujienos/542-siauliu-rajono-savivaldybes-viesoji-biblioteka-ugde-vietos-jaunima-paskaitoje-kaip-motyvuoti-save-mokslams-ir-kryptingam-gyvenimui; http://3erdve.lt/mokymu-erdve/mokymu-naujienos
Šiaulių rajono savivaldybė skelbia konkursą Metų kraštotyrininko premijai gauti. – Iliustr. //http://biblioteka.w3.lt/siauliu-rajono-savivaldybe-skelbia-konkursa-metu-krastotyrininko-premijai-gauti/
Šiaulių rajono savivaldybės viešoji biblioteka skelbia ekslibriso sukūrimo konkursą: Ekslibriso sukūrimo konkurso-parodos nuostatai. – Iliustr. // http://biblioteka.w3.lt/siauliu-rajono-savivaldybes-viesoji-biblioteka-skelbia-ekslibriso-sukurimo-konkursa/
Šiaulių rajono savivaldybės viešoji biblioteka skelbia ekslibriso sukūrimo konkursąŠiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos ekslibriso sukūrimo konkurso – parodos, skirtos Kuršėnų Vytauto Vitkausko bibliotekos 90 metų jubiliejui, nuostatai // http://www.siauliuraj.lt/lit/SIAULIU-RAJONO-SAVIVALDYBES-VIESOJI-BIBLIOTEKA-SKELBIA-EKSLIBRISO-SUKURIMO-KONKURSA/6521 /2015-07-20/
Šiaulių rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje –  projektas „Verslo ir amatų akademija” / parengė Romualda Urbonavičiūtė, pagal  A. Šlivinsko Informaciją; nuotr. R. Nesavaitės. – Iliustr. // Šiaulių naujienos. – 2015, birž. 23, p. 4. [I. Urbonavičiūtė, Romualda. II. Šlivinskas, Almantas] Šiaurės šalių bibliotekų savaitė 2014 m. – Iliustr. : [Šiaurės šalių literatūros renginiai vaikams. Apžvalga parengta pagal viešųjų bibliotekų pateiktą informaciją; apžvalgoje min., kad įdomiai Šiaurės šalių bibliotekų savaitė paminėta Naisių ir Kurtuvėnų bibliotekose, Šiaulių rajonas] // Tarp knygų. – ISSN 0868-8826. – 2015, Nr. 2 (vasaris), p. 40.
Šlivinskas, Almantas. Aviacijai Šiauliuose – 100 metų / Almantas Šlivinskas. – Iliustr.: [apie pirmųjų aviacijos lėktuvų ir dirižablio-cepelino bazių įrengimą Šiauliuose 1915 m.; str. autorius – Šiaulių r. savivaldybės viešosios bibliotekos vyr. bibliotekininkas A. Šlivinskas] // Šiaulių kraštas. – ISSN 1648-4010. – 2015, rugs. 25, priedas „Atolankos”, p. 2, 8.

Puslapiai: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24